23.9.2022

Miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselyyn vastasi 117 henkilöä 

Henkilö katsoo suoraan katsojaan etusormi ylhäällä. Kuvassa lukee teksti ehkäise, testaa, hoida, nauti! Julkaistu miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselyn artikkelissa.

Hivpointin miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselyyn vastasi kesäkuussa 117 henkilöä. Kiitos kaikille vastanneille! Kyselyn ohessa olleeseen kilpailuun osallistui 20 vastaajaa, joiden kesken arvottiin jättikurpitsa. Kurpitsan voitti Juho Helsingistä. Juhot ovat olleet onnekkaita kyselymme arvonnoissa, koska myös viime vuonna vastaavassa kyselyssä voittaja oli Juho 🙂 

Miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselystä on hyötyä hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisytyössä  

Kysely on osa Ehkäise – Testaa – Hoida -Nauti! -kampanjaa, joka on suunnattu miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Vastaava kysely toteutettiin myös kampanjan ensimmäisenä vuonna 2021, jolloin kysely saavutti 209 vastaajaa.  Selvitimme kyselyllä kampanjan kohderyhmän tietotasoa miesten välisestä seksistä, hivistä, muista seksitaudeista. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kampanjan jatkosuunnittelussa ja kohdentamisessa. Kampanjassa tullaan tiedottamaan erityisesti niistä aiheista, joista kyselyn tulosten mukaan näyttäisi olevan eniten tarpeellista lisätä tietoa hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyn näkökulmasta miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. 

Vertailua vuosien 2021 ja 2022 miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselyistä  

Verrattaessa vuoden 2022 vastauksia edellisen vuoden (2021) vastauksiin ei suuria muutoksia ole havaittavissa. Vastaajien tietotaso oli pääasiallisesti pysynyt ennallaan tai hieman parantunut, mutta joissakin kysymyksissä heikentynyt jonkin verran. Vuonna 2021 vastaajista muualta maasta kuin pääkaupunkiseudulta ja Uudenmaan alueelta oli noin 36 %, kun vastaava luku vuonna 2022 nousi, ollen noin 49 %. Tämä selittänee sitä, että joissakin kysymyksissä tietotaso heikkeni, sillä ensimmäisessä kyselyssä (2021) todettiin tietotason olevan parempi tai jopa selvästi parempi, pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella, kuin muualla maassa. Hivpointin palvelut tavoittavat konkreettisemmin ja paremmin pääkaupunkiseudulla asuvia, koska Hivpointilla on toimipiste vain Helsingissä. Se, että Hivpoint joutui rahoitusleikkausten vuoksi lopettamaan muut toimipisteet (Tampere ja Oulu) vuonna 2021, ei ainakaan parantane tilannetta. Ellei resursseja lisätä miesten välisen seksin hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyyn, on tilanne vaarassa heikentyä entisestään.  

Lisää kyselyn demografisista- ja muista taustakysymyksistä   

Asuinpaikan lisäksi miesten välinen seksi, hiv ja muut seksitaudit -kyselyssä oli demografia- ja muita taustakysymyksiä iästä, sukupuolesta sekä siitä, mihin viiteryhmään vastaajan seksisuhteet suuntautuivat. Näissä kysymyksissä vastaukset olivat muuttuneet jonkin verran vuosien 2021 ja 2022 välillä. Iän perusteella suurin muutos oli siinä, että vuoden 2022 kyselyyn vastasivat 18–24-vuotiaat aktiivisemmin kuin edellisenä vuonna (vuonna 2021 vastaajista noin 18 % oli tässä ikäluokassa ja vuonna 2022 noin 30 %).  

Kysymykseen sukupuolesta pystyi vastaamaan valitsemalla useamman vaihtoehdon. Molempien vuosien kyselyssä useamman luokan kuvaamaan sukupuoltaan valitsi vain muutama vastaaja. Sukupuolekseen ”mies” valitsi vuoden 2021 kyselyssä noin 98 % ja vuoden 2022 kyselyssä noin 95 % vastaajista. Niitä, jotka valitsivat sukupuolekseen vaihtoehdot ”ei-binäärinen sukupuoli” tai ”en osaa sanoa/en halua määritellä” oli vuoden 2022 kyselyssä suhteellisesti enemmän kuin vuotta aikaisemmin (vuonna 2021 noin 3 % ja vuonna 2022 6 %).  

Seksittömyys vähäisempää ja seksikumppaneiden viiteryhmä laajempi 

Siinä, mihin viiteryhmään vastaajan seksisuhteen suuntautuivat, oli joitakin eroja kyselyjen vastausten perusteella. Myös tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Molemmissa kyselyissä selvästi useimmin vastaajilla oli ollut seksiä miehen/miesten kanssa (vuonna 2021, 89 % ja vuonna 2022, 82 %). Vuoden 2022 kyselyssä vastaajien seksi ei suuntautunut yksistään miehiin niin usein kuin edellisen vuoden kyselyssä, sillä seksiä naisten kanssa oli enemmän (vuonna 2021, noin 5 % ja vuonna 2022 noin 13 %). Myös seksiä ei-binääristen, transihmisten tai muunsukupuolisten kanssa oli myöhemmässä kyselyssä useammalla vastaajalla (vuosi 2021 noin 6 % ja vuonna 2022 noin 11 %). Sen sijaan niiden vastaajien määrä oli vähentynyt, jotka valitsivat vastausvaihtoehdon ”ei seksiä viime aikoina, muutamaan viimeiseen vuoteen” (vuonna 2021 noin 10 % ja vuonna 2022 noin 7 %). Ehkä korona rajoitti seksiä enemmän ensimmäisessä kyselyssä, vaikka toki muitakin syitä seksittömyyteen voi olla.  

Tarkempia tuloksia kyselystä luvassa syksyn aikana 

Vuoden 2021 kyselystä on kirjoitettu kolme eri teemaista artikkelia. Vuoden 2022 kyselyn tulosten perustella tullaan kirjoittamaan tämän syksyn aikana vähintäänkin kolme artikkelia niin, että ne julkaistaan loka-, marras- ja joulukuussa. Joten seuraa sivujamme!