Hivpoint lyhyesti

Hivpoint logo mustalla tekstillä ja punaisella nauhalogolla.

Hivpoint edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista heille, joita hiv on koskettanut eniten. Hivpoint ennaltaehkäisee uusia hiv-tartuntoja ja tukee sekä hiv-tartunnan saaneita että hivistä huolestuneita tarjoamalla testaus-, tuki- ja neuvontapalveluita hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyen.

Mikä on Hivpointin tavoite?

  • Hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen.
  • Hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja edistäminen.
  • Hiv-tartunnan saaneiden yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen sekä edistäminen yhteiskunnassa.
  • Tuki- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen Hivpointin kohderyhmille.
  • Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn tähtäävien neuvonta- testauspalvelujen kehittäminen.

Mitkä ovat Hivpointin kohderyhmät?

Hivpointin kohderyhmiin kuulu hiv-tartunnan saaneiden lisäksi ryhmiä, joissa hiv-tartuntojen esiintyvyys tai ilmaantuvuus on korkea tai jotka ovat hivin suhteen haavoittuvassa asemassa Suomessa.

Hiv-tartuntojen tehokas ennaltaehkäisy ja hivistä aiheutuvien haittojen minimointi edellyttää, että palvelut ja ennaltaehkäisytyö suunnataan näihin ryhmiin. Hivpoint kohdentaa neuvontapalveluitaan myös hiv-tartunnasta huolestuneille.

Hivpointin kohderyhmät

  • Hiv-tartunnan saaneet ja heidän läheisensä
  • Homo-, bi- ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
  • Maahan muuttaneet
  • Venäjän ja Thaimaan matkailijat

Milloin Hivpoint on perustettu ja millä eri nimillä se on toiminut?

Hivpoint on perustettu vuonna 1986, silloin sen nimi oli Aids-tukikeskus. Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Aids-tukikeskuksen Hiv-säätiö. Aids-tukikeskus vaihtoi nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011 ja Hivpointiksi vuonna 2017. Hivpoint toimii yhä Hiv-säätiön hallinnoimana.

Mikä taho päättää Hivpointin asioista?

Hiv-säätiö hallinnoi Hivpointia. Hiv-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2021-2022 on valittu vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu. Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin HUS:n infektiolääkäri Jussi Sutinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi opettaja Linda Eklöf.

Mikä on Hivpointin vuosibudjetti ja ketkä ovat toiminnan rahoittajat?

Hivpointin vuosibudjetti on noin 700 000 euroa. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), jonka avustus kattaa kuluista noin 80 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien ehkäisyn avustuksilla on toteutettu hankkeita, kuten Checkpoint Express -hanke (2017-2020) ja keväällä 2021 alkanut kolmivuotinen Seksitautien jäljillä -hanke.

Varoja toimintaan saadaan myös Helsingin kaupungilta. Helsingin kaupunki rahoittaa Helsingin hiv-testaustoimintaa. Hivpointin toimintaa ovat rahoittaneet myös yksityiset yritykset. Vuosina 2015-2019 Hiv-tukikeskus on saanut toimintaansa avustusta GSK Finlandilta.

Tekeekö Hivpoint varainhankintaa?

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset ovat merkittävä lisä Hivpointin toiminnan rahoitukselle. Lahjoitetut varat käytetään hiv-työhön Suomessa. Lue lisää eri lahjoitusmahdollisuuksista täältä.