Hivpoint lyhyesti

Hivpoint logo mustalla tekstillä ja punaisella nauhalogolla.

Mikä on Hivpointin tavoite?

  • Hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen.
  • Hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja edistäminen.
  • Hiv-tartunnan saaneiden yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen sekä edistäminen yhteiskunnassa.
  • Tuki- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen Hivpointin kohderyhmille.
  • Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn tähtäävien neuvonta- testauspalvelujen kehittäminen.

Mitkä ovat Hivpointin kohderyhmät?

Hivpointin kohderyhmiin kuuluvat hiv-tartunnan saaneiden lisäksi hivin suhteen haavoittuvassa asemassa olevat. Hivpoint kohdentaa neuvontapalveluitaan myös hiv-tartunnasta huolestuneille.

Hivpointin kohderyhmät

  • Hiv-tartunnan saaneet ja heidän läheisensä
  • Homo-, bi- ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
  • Maahan muuttaneet
  • Venäjän ja Thaimaan matkailijat

Milloin Hivpoint on perustettu ja millä eri nimillä se on toiminut?

Hivpoint on perustettu vuonna 1986, silloin sen nimi oli Aids-tukikeskus. Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Aids-tukikeskuksen Hiv-säätiö. Aids-tukikeskus vaihtoi nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011 ja Hivpointiksi vuonna 2017. Hivpoint toimii yhä Hiv-säätiön hallinnoimana.

Mikä taho päättää Hivpointin asioista?

Hiv-säätiö hallinnoi Hivpointia. Hiv-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hiv-säätiön hallituksen väliaikaisena puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Linda Eklöf ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana infektiolääkäri Jussi Sutinen.

Mikä on Hivpointin vuosibudjetti ja ketkä ovat toiminnan rahoittajat?

Hivpointin vuosibudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), jonka avustus kattaa kuluista noin 90 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien ehkäisyn avustuksilla on toteutettu hankkeita, kuten syksyllä 2017 alkanut Hivpointin Checkpoint Express -hanke, joka pilotoi klinikkamallia, jossa asiakkaat voivat testata kaikki seksitaudit matalan kynnyksen palvelussa.

Varoja toimintaan saadaan myös Helsingin, Tampereen, ja Oulun kaupungeilta. Hivpointin toimintaa ovat rahoittaneet myös yksityiset yritykset. Vuosina 2015-2019 Hiv-tukikeskus on saanut toimintaansa avustusta GSK Finlandilta.

Tekeekö Hivpoint varainhankintaa?

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset ovat merkittävä lisä Hivpointin toiminnan rahoitukselle. Lahjoitetut varat käytetään hiv-työhön Suomessa. Lue lisää eri lahjoitusmahdollisuuksista täältä.