Hivpoint lyhyesti

Kirjan sivut ovat auki. Kirjan vieressä on Hivpointin logo.

Hivpoint edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista heille, joita hiv koskettaa eniten. Hivpoint ennaltaehkäisee uusia hiv- ja muita seksitautitartuntoja. Tuemme sekä hiv-tartunnan saaneita että hivistä huolestuneita tarjoamalla seksuaaliterveyttä edistäviä testaus-, tuki- ja neuvontapalveluita.

Mitkä ovat tavoitteemme?

  • Hiv- ja muiden seksitautitartuntojen ennaltaehkäiseminen
  • Hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen
  • Hiv-tartunnan saaneiden yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • Tuki- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen
  • Hiv- ja muiden seksitautitartuntojen ennaltaehkäisyyn tähtäävien neuvonta- ja testauspalvelujen kehittäminen

Kenelle Hivpointin palvelut on tarkoitettu?

Kriisi- ja tukikeskusteluja ja seksuaalineuvontaa tarjoamme ihmisille, joilla on hiv-tartunta. Hiv-tartunnan saanut voi hakeutua näihin palveluihin yksin tai yhdessä kumppanin tai kumppaneiden kanssa. Kurssitoiminnan kautta edistämme hiv-positiivisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hiv-tartunnan saaneille suunnatut palvelut on tarkoitettu sekä hiljattain tiedon tartunnastaan saaneille että pidempään hiv-tartunnan kanssa eläneille.

Hivin ja muiden seksitautien testauspalvelumme on tarkoitettu ensisijaisesti oireettomille henkilöille, joilla on ollut riski saada seksitautitartunta, mutta joiden on haastavaa hakeutua seksitautitesteihin julkiseen terveydenhuoltoon. Haasteita testiin hakeutumisessa voi olla esimerkiksi miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, trans- ja ei-binäärisillä ihmisillä ja osalla maahan muuttaneista. Henkilöillä, joilla on useita seksikumppaneita, on usein tarvetta säännölliselle seksitautien testaukselle.

Neuvontapalveluissamme tuemme kaikkia hivistä ja muista seksitaudeista huolestuneita ja konsultoimme terveydenhuollon ammattilaisia. Asiantuntijan kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja avoimesti esimerkiksi tartuntariskeistä ja peloista.

Käytännönläheiset koulutuksemme hivistä, muista seksitaudeista ja seksuaaliterveydestä tarjoavat tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Mihin Hivpointia tarvitaan?

Hiviin liittyy yhteiskunnallista epätasavertaisuutta. Yhteiskunnallisesti heikommassa olevat ihmiset ovat alttiimpia hiv-tartunnalle. Sairautena hivin ympärillä on edelleen vahvaa stigmaa ja leimaamista. Ihmisiin, joilla on hiv-tartunta ja ihmisryhmiin, joilla on jokin yhteys sairauteen, kohdistuu edelleen syrjintää, ennakkoluuloja ja epäasiallista kohtelua.

Meille on tärkeää rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen kohdataan kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Haluamme purkaa stigmaa, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea ja seksuaaliterveyspalveluita matalalla kynnyksellä.

Hiv koskettaa tiettyjä ihmisryhmiä enemmän kuin väestöä keskimäärin. Hiv-työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja hiv- ja muiden seksitautitartuntojen tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että palvelut ja ennaltaehkäisytyö suunnataan väestöryhmiin, joissa hivin esiintyvyys on korkeampi.

Hivpoint on perustettu vuonna 1986, aikana, jolloin hiv levisi maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Silloin järjestön nimi oli Aids-tukikeskus. Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Aids-tukikeskusta ylläpitävä Hiv-säätiö. Aids-tukikeskus vaihtoi nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011 ja Hivpointiksi vuonna 2017. Hivpoint toimii yhä Hiv-säätiön hallinnoimana.

Mikä taho päättää Hivpointin asioista?

Hiv-säätiö hallinnoi Hivpointia. Hiv-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimintakaudelle 2023–2024 toimii vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen. Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja on Sateenkaariseniorit ry:n puheenjohtaja Risto Hartikainen ja toinen varapuheenjohtaja opettaja Linda Eklöf.

Mikä on Hivpointin vuosibudjetti ja ketkä ovat toiminnan rahoittajat?

Hivpointin vuosibudjetti on noin 700 000 euroa. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), jonka avustus kattaa kuluista noin 80 prosenttia.

Vuonna 2024 käynnistyy kaksi uutta kolmivuotista hanketta STEA-rahoitteisena. Hankkeista toinen on Suomessa asuvien hiv-tartunnan saaneiden ukrainalaisten hyvinvointia edistävä hanke, ja toinen A-klinikkasäätiön kanssa yhdessä toteutettava kehittämishanke, joka tähtää hiv-työn integroimiseen pistämällä huumeita käyttävien palveluihin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tartuntatautien ehkäisyn avustuksella toteutetaan matalan kynnyksen seksitautitestauspalvelua tippuriepidemian taltuttamiseksi. Hanke on kolmivuotinen, 2024–2026.

Avustusta saadaan myös Helsingin kaupungilta. Hivpointin toimintaa ovat rahoittaneet myös yksityiset yritykset, kuten lääkeyhtiöt GSK Finland ja Gilead Sciences Finland.

Tekeekö Hivpoint varainhankintaa?

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset ovat merkittävä lisä Hivpointin toiminnan rahoitukselle. Lahjoitetut varat käytetään hiv-työhön Suomessa. Lue lisää eri lahjoitusmahdollisuuksista täältä.