Hivpoint lyhyesti

Hivpoint logo mustalla tekstillä ja punaisella nauhalogolla.

Hivpoint edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista heille, joita hiv koskettaa eniten. Hivpoint ennaltaehkäisee uusia hiv-tartuntoja ja tukee sekä hiv-tartunnan saaneita että hivistä huolestuneita tarjoamalla testaus-, tuki- ja neuvontapalveluita hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyen.

Mikä on Hivpointin tavoite?

  • Hiv- ja muiden seksitautitartuntojen ennaltaehkäiseminen
  • Hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen
  • Hiv-tartunnan saaneiden yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • Tuki- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen Hivpointin kohderyhmille
  • Hiv- ja muiden seksitautitartuntojen ennaltaehkäisyyn tähtäävien neuvonta- ja testauspalvelujen kehittäminen

Mitkä ovat Hivpointin kohderyhmät?

Hivpointin kohderyhmiin kuuluu hiv-tartunnan saaneiden lisäksi väestöryhmiä, joissa hiv-tartuntojen esiintyvyys on korkeampi tai jotka ovat hivin suhteen haavoittuvammassa asemassa Suomessa. Hiv-tartuntojen tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että palvelut ja ennaltaehkäisytyö suunnataan näihin väestöryhmiin kuuluville henkilöille.

Hivpointin kohderyhmät

  • Hiv-tartunnan saaneet ja heidän läheisensä
  • Homo-, bi- ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa
  • Maahan muuttaneet
  • Korkeammassa hiv-tartunnan riskissä olevat matkailijat

Milloin Hivpoint on perustettu ja millä eri nimillä se on toiminut?

Hivpoint on perustettu vuonna 1986. Silloin sen nimi oli Aids-tukikeskus. Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Aids-tukikeskusta ylläpitävä Hiv-säätiö. Aids-tukikeskus vaihtoi nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011 ja Hivpointiksi vuonna 2017. Hivpoint toimii yhä Hiv-säätiön hallinnoimana.

Mikä taho päättää Hivpointin asioista?

Hiv-säätiö hallinnoi Hivpointia. Hiv-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2021-2022 valittiin vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu. Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin HUS:n infektiolääkäri Jussi Sutinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi opettaja Linda Eklöf.

Mikä on Hivpointin vuosibudjetti ja ketkä ovat toiminnan rahoittajat?

Hivpointin vuosibudjetti on noin 700 000 euroa. Toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), jonka avustus kattaa kuluista noin 80 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien ehkäisyn avustuksilla on toteutettu hankkeita, kuten Checkpoint Express -hanke (2017-2020) ja keväällä 2021 alkanut kolmivuotinen Seksitautien jäljillä -hanke.

Varoja toimintaan saadaan myös Helsingin kaupungilta. Helsingin kaupunki rahoittaa Hivpointin hiv-pikatestaustoimintaa Helsingissä. Hivpointin toimintaa ovat rahoittaneet myös yksityiset yritykset, kuten lääkeyhtiöt GSK Finland ja Gilead Sciences Finland.

Tekeekö Hivpoint varainhankintaa?

Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset ovat merkittävä lisä Hivpointin toiminnan rahoitukselle. Lahjoitetut varat käytetään hiv-työhön Suomessa. Lue lisää eri lahjoitusmahdollisuuksista täältä.