Tietosuoja

Sivu on viimeksi tarkistettu 1.9.2021

Tiivistelmä HIV-säätiön tietosuojaselosteesta

EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. HIV-säätiö sr on asetuksen tarkoittamalla tavalla rekisterin pitäjä. Rekisterinpitäjä kerää asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamisen kannalta olennaisia henkilötietoja. Kutakin käyttötarkoitusta varten perustettuun rekisteriin kerätään vain kyseisen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta olennaiset tiedot. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joita säilytetään HIV-säätiö sr:n toimipaikassa. Jokaisella rekistereihin merkityllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tulee tunnistaa.

Rekistereiden tietolähteinä ovat käyttäjän itse antamat tiedot.

Lisäksi rekisterinpitäjät keräävät säännönmukaisesti anonyymejä tietoja verkkoanalytiikan avulla Google Analytics-palvelusta.

Sähköiset rekisterit säilytetään tietojärjestelmässä, jossa on vahva suojaus oikeudettoman käytön estämiseksi. Kaikki HIV-säätiö sr:n palveluksessa olevat työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset allekirjoittavat vaitiololausekkeen.

Rekisterinpitäjä

HIV-säätiö (Y: 1108765-8), Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki

Rekisteriselosteet ja niiden lyhyt kuvaus

Rekisteriseloste: Asiakasrekisteri (verkkokauppa) www.pointshopping.fi

Verkkokaupan asiakasrekisteri, jota ylläpidetään tilausten toimittamista varten.

Rekisteriseloste: Uutiskirjeet

Uutiskirjeiden tilausrekisteri. HIV-säätiöllä on kaksi uutiskirjettä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu ja hivin ja matkailun yhteydestä kiinnostuneille ammattilaisille suunnattu Riskittä Reissussa uutiskirje. Tilaus rekisteriin merkitään vain oman suostumuksen perusteella ja jokaisen uutiskirjeen yhteydessä rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa tilaus, jolloin hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Henkilön on mahdollista pyytää lähettämänsä yhteystiedot ja muuttaa tai poistaa ne.

Uutiskirjeen tilausta varten tallentuu tilaajan sähköpostiosoite. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Uutiskirjepalveluna käytämme Mailchimp-palvelua.

Rekisteriseloste: Nettisivut: www.hivpoint.fi

HIV-säätiö sr ylläpitää yhtä nettisivua.

Sivustolla toimii chat-palvelu, jonka tarjoaa Ninchat. Chat-keskustelut tallentuvat, niihin tallentuu henkilön IP-osoite. Henkilötietoja, etunimeä ja puhelinnumeroa, chatissa kerätään ainoastaan ajanvaraustilanteessa Klinikalle. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, ne poistetaan palvelimelta säännöllisin väliajoin. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriseloste: Yhteistyötahot

Toiminnan käytännön toteutusta varten HIV-säätiö sr ylläpitää rekisteriä, jossa on sen keskeisten yhteistyökumppanien yhteystiedot.

Rekisteriseloste: Testi- ja rokoteasiakkaat:

  • Hiv-pikatestaus: Hiv-pikatestaus on anonyymiä testausta, säätiö ei pidä asiakkaista rekisteriä.
  • Ajanvaraus seksitautitesteihin (Klinikka) chat-palvelun kautta: Ajanvaraustilanteessa pyydetään ajanvaraajan etunimi ja puhelinnumero. Tiedot tallentuvat ninchat-palveluun. Tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tiedot poistetaan palvelimelta säännöllisin väliajoin.
  • Muiden seksitautien testaus vastaanottotilanteessa: Muiden testitautien testauksen osalta HIV-säätiölle syntyy tilapäinen rekisteri ajaksi, joka on testauksen ja näytteiden laboratorioon siirron välinen aika, yleensä alle yksi vuorokausi. Asiakkailta pyydetään suostumus rekisteröintiin.
  • Rokoteasiakkaat: HIV-säätiön Helsingin toimispisteessä toteutetaan A- ja B-hepatiittirokotuksia. Rokotusasiakkaista muodostuu rekisteri, jossa rokotetun henkilön tiedot säilytetään, kunnes tiedot on siirretty Kanta-rekisteriin. Keskeneräisten rokotussarjojen osalta tiedot säilytetään korkeintaan yksi vuosi.

Rekisteriseloste: Hiv-positiiviset asiakkaat

  • Sopeutumisvalmennuskurssit: Sopeutumisvalmennuskurssien haun yhteydessä syntyy kustakin kurssista tilapäinen rekisteri. Tiedot säilytetään sähköisesti ja hävitetään kurssin jälkeen, kun kaikki kurssiin liittyvät hallinnolliset asiat on käsitelty. Paperiset hakemukset hävitetään tietosuojattua menetelmää käyttäen.
  • Ryhmät: HIV-säätiöllä on kaksi hiv-positiivisten vertaistukiryhmää. Ryhmistä kerätään osallistujarekisteri, jossa on tarpeelliset tiedot yhteydenpitoa varten. Tiedot poistetaan rekisteristä, kun rekisteröity henkilö niin pyytää tai, kun hän lopettaa ryhmässä.
  • Yksilöasiakkaat: Yksilöasiakkaiden asiointi on nimetöntä, eikä heistä kerätä rekisteritietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli olet täyttänyt lomakkeita tai käyttänyt palvelujamme, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sivuston varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi.