Tietosuoja

Sivu on viimeksi tarkistettu 28.4.2021

Tiivistelmä HIV-säätiön tietosuojaselosteesta

EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. HIV-säätiö sr on asetuksen tarkoittamalla tavalla rekisterin pitäjä. Rekisterinpitäjä kerää asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamisen kannalta olennaisia henkilötietoja. Kutakin käyttötarkoitusta varten perustettuun rekisteriin kerätään vain kyseisen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta olennaiset tiedot. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joita säilytetään HIV-säätiö sr:n toimipaikassa. Jokaisella rekistereihin merkityllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tulee tunnistaa.

Rekistereiden tietolähteinä ovat käyttäjän itse antamat tiedot.

Lisäksi rekisterinpitäjät keräävät säännönmukaisesti anonyymejä tietoja verkkoanalytiikan avulla Google-palveluista.

Sähköiset rekisterit säilytetään tietojärjestelmässä, jossa on vahva suojaus oikeudettoman käytön estämiseksi. Kaikki HIV-säätiö sr:n palveluksessa olevat työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset allekirjoittavat vaitiololausekkeen.

Rekisterinpitäjä:

HIV-säätiö (Y: 1108765-8), Hermannin rantatie 2 B, 00580 Helsinki

Rekisteriselosteet ja niiden lyhyt kuvaus:

Rekisteriseloste: Asiakasrekisteri (verkkokauppa) www.pointshopping.fi

Verkkokaupan asiakasrekisteri, jota ylläpidetään tilausten toimittamista varten.

Rekisteriseloste: Uutiskirjeet

Uutiskirjeiden tilausrekisteri. HIV-säätiöllä on kolme uutiskirjettä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu, nuorten kanssa työskenteleville suunnattu, sekä hivin ja matkailun yhteydestä kiinnostuneille ammattilaisille suunnattu Riskittä Reissussa uutiskirje. Tilaus rekisteriin merkitään vain oman suostumuksen perusteella ja jokaisen uutiskirjeen yhteydessä rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa tilaus, jolloin hänen tietonsa poistetaan rekisteristä.

Rekisteriseloste: Nettisivut: www.hivpoint.fi

HIV-säätiö sr ylläpitää yhtä nettisivua.

Rekisteriseloste: Yhteistyötahot

Toiminnan käytännön toteutusta varten HIV-säätiö sr ylläpitää rekisteriä, jossa on sen keskeisten yhteistyökumppanien yhteystiedot.

Rekisteriseloste: Testi- ja rokoteasiakkaat:

  • Hiv-pikatestaus: Hiv-pikatestaus on anonyymiä testausta, säätiö ei pidä asiakkaista rekisteriä. HUOM! Hiv-testaus on toistaiseksi ajanvarauksella koronapandemian takia. Tässä poikkeustilanteessa Hivpointin neuvontapalveluissa kaikilta testiajan varanneilta pyydetään puhelinnumero ajanvarausjärjestelmään, jotta asiakas voidaan jäljittää mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. Puhelinnumeroa ei käytetä muuhun tarkoitukseen, eikä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Puhelinnumero säilytetään 14 vrk, jonka jälkeen tieto poistetaan järjestelmästä. Numeron luovuttaminen Hivpointille on suositeltavaa asiakkaan turvaksi, muttei pakollista. Tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti.
  • Muiden seksitautien testaus: Muiden testitautien testauksen osalta HIV-säätiölle syntyy tilapäinen rekisteri ajaksi, joka on testauksen ja näytteiden laboratorioon siirron välinen aika, yleensä alle yksi vuorokausi. Asiakkailta pyydetään suostumus rekisteröintiin.
  • Rokoteasiakkaat: HIV-säätiön Helsingin toimispisteessä toteutetaan A- ja B-hepatiittirokotuksia. Rokotusasiakkaista muodostuu rekisteri, jossa rokotetun henkilön tiedot säilytetään, kunnes tiedot on siirretty Kanta-rekisteriin. Keskeneräisten rokotussarjojen osalta tiedot säilytetään korkeintaan yksi vuosi.

Rekisteriseloste: Hiv-positiiviset asiakkaat

  • Sopeutumisvalmennuskurssit: Sopeutumisvalmennuskurssien haun yhteydessä syntyy kustakin kurssista tilapäinen rekisteri. Tiedot säilytetään sähköisesti ja hävitetään kurssin jälkeen, kun kaikki kurssiin liittyvät hallinnolliset asiat on käsitelty. Paperiset hakemukset hävitetään tietosuojattua menetelmää käyttäen.
  • Ryhmät: HIV-säätiöllä on kaksi hiv-positiivisten vertaistukiryhmää. Ryhmistä kerätään osallistujarekisteri, jossa on tarpeelliset tiedot yhteydenpitoa varten. Tiedot poistetaan rekisteristä, kun rekisteröity henkilö niin pyytää tai, kun hän lopettaa ryhmässä.
  • Yksilöasiakkaat: Yksilöasiakkaiden asiointi on nimetöntä, eikä heistä kerätä rekisteritietoja.