Positiivisesta testituloksesta kertominen asiakkaalle

Positiivinen testitulos voi olla järkytys. Kuvassa kaksi henkilöä keskustelevat pöydän ääressä. Pöydällä on hiv-lääkepurkkeja.

Sivu on viimeksi tarkistettu 16.2.2024

Kun asiakas saa tiedon, että hänellä on todettu hiv-tartunta, kohtaamisella ammattihenkilön kanssa on suuri merkitys. Ensimmäinen kohtaaminen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hiv-tartunnan saanut selviää tiedon aiheuttamasta kriisistä.

Positiivinen testitulos vahvistetaan varmistustestillä. Vastausta odottelevalle asiakkaalle tulee järjestää tarvittaessa keskustelu- tai kriisiapua.

Hiv on Suomessa krooninen sairaus, johon on hyvä, toimiva lääkitys. Lääkityksen ansiosta tartunnan saanut voi elää tavallista, omannäköistään elämää. Tästä huolimatta tieto sairaudesta on aina elämän mullistavaa ja ammattilaisen rauhallinen tuki on asiakkaalle tärkeä.

Positiivisen hiv-testituloksen antaminen asiakkaalle

Positiivisen hiv-testituloksen antamiseen tulee varata rauhallinen aika ja tilanne. Tulos tulee antaa niin, että asiakkaalle on mahdollista järjestää tarvittava tuki, eli tietoa hiv-tartunnasta ei mielellään anneta juuri ennen viikonloppua tai pitkiä pyhiä. Asiakkaalle tieto hiv-tartunnasta voi olla ennalta arvattu tai täysi yllätys. Positiivinen testitulos on yleensä järkytys, mutta rauhallinen ja arvostava tapa antaa testitulos vaikuttaa myönteisesti siihen, miten tartunnan saanut suhtautuu sairauteen. Hiv on lääkehoidon avulla krooninen sairaus, jonka kanssa eletään loppuelämä. Lääkehoidon avulla elämänlaatu pysyy kuitenkin hyvänä ja eliniän odote on hiv-tartunnan saaneella yhtä pitkä kuin hiv-negatiivisella henkilöllä. 

Positiivisen hiv-testituloksen varmistuttua asiakkaalle tehdään lähete infektiopoliklinikalle, jossa hivin hoito järjestetään. Hiv-lääkitys aloitetaan pääsääntöisesti pian tartunnan varmistuttua.

Tartunnasta kerrottaessa asiakkaalle on hyvä luoda turvallinen ympäristö ja kiinnittää huomiota etenkin seuraaviin asioihin:

 • Rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri
 • Riittävästi aikaa keskustelulle
 • Varmistetaan, että asiakas ymmärtää mitä testitulos tarkoittaa
 • Miten tästä eteenpäin jatketaan (jatkotutkimus- ja hoitopaikka)
 • Työntekijän on hyvä päivittää tietonsa hivistä ja sen kanssa elämisestä
 • Empaattinen ja ammatillinen asiakkaan reaktioiden kohtaaminen
 • Asiakkaalla on lupa ja mahdollisuus näyttää tunteensa
 • Asiakas tulee tarvittaessa ohjata tuki-ja kriisipalveluihin

Ohjauksen ja neuvonnan sisältö positiivisen tuloksen jälkeen

Kerro asiakkaalle:

 • Hivin hoidosta ja lääkityksen vaikutuksesta: hiv ei tartu lääkityksellä olevalta henkilöltä, jonka virusmäärät ovat mittaamattomalla tasolla.
 • Hivin tartuntatavat: miten hiv tarttuu ja miten hiv ei tartu.
 • Hoitopaikan yhteystiedot, mahdollisen ensikäynnin ajankohta, miten yhteydenotto tapahtuu.
 • Asiakkaan selviytymiskeinot; läheiset, ystävät, vertaistuki, auttavat puhelimet, tukipalvelut (Hivpoint, Positiiviset Ry, valtakunnallinen kriisipuhelin ym.)

Oikean tiedon antaminen hiv-infektiosta kroonisena sairautena auttaa asiakasta

Hivin kanssa voi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Ammattilaisen antama oikea tieto hivistä ja hyvästä lääkityksestä auttaa asiakasta.

Tue asiakasta:

”Ei ole mitään hätää, hiviä voidaan hoitaa lääkityksellä”

”Lääkitys estää hivin etenemisen”

”Lääkitys estää hivin tarttumisen seksikumppaneihin”

”Lääkityksen ansiosta voi saada terveitä lapsia”

”Hiv ei vaikuta työhön, opiskeluun, harrastuksiin tai ihmissuhteisiin”

”Sinä selviät tästä”

Tukikeskustelut ovat tärkeitä henkilölle, joka on saanut tietää hiv-tartunnastaan

Hiv-tartunnan saaneelle asiakkaalle on olemassa erityistä tukea tarjoavia tahoja, kuten Hivpoint ja Positiiviset ry. Infektiopoliklinikoilta löytyy hiviin erikoistuneita hoitajia ja psykologeja. Järjestöjen, kuten Hivpointin ja Positiiviset ry:n kautta asiakkaalle löytyy tukihenkilö ja molemmat tahot järjestävät erilaista ryhmä- ja vertaistoimintaa hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen. Lue lisää Hivpointin vertaisryhmistä täältä. Hiv-tartunnan saanut asiakas voi varata ajan tuki- ja kriisikeskusteluun Hivpointista.

Negatiivisen hiv-testituloksen antaminen asiakkaalle

Kun hiv-testi on otettu niin, että riskitilanteesta on kulunut 3 kuukautta, voidaan asiakkaalle kertoa, että hiv-testitulos on kyseisen riskitilanteen kohdalta negatiivinen. Jos asiakkaalta otetaan hiv-testi, kun riskitilanteesta on kulunut alle 3 kuukautta, ei negatiivinen testitulos ole vielä täysin varma, vaan uusi testi tulee ottaa kun 3 kuukautta on tullut täyteen.

Jos ilmenee, että asiakkaalla on hiviin liittyviä riskitilanteita usein ja hän kuuluu hivin ennalta ehkäisevästä lääkityksestä hyötyvään avainryhmään, tulee hänelle kertoa hiviä ennaltaehkäisevästä prep-lääkityksestä. Lue lisää prepistä täältä.