Seksitautien tartunnanjäljitys

Tartunnanjäljitys, eli seksitautitartunnasta ilmoittaminen partnereille, on tärkeä osa seksitautien ennaltaehkäisyä. Seksitautitartunnasta ilmoittaminen partnerille on tärkeää, sillä kaikki seksitaudit voivat olla oireettomia, eikä henkilö muutoin itse tiedä altistuneensa seksitaudille tai hänellä voi olla seksitauti tietämättään. Kuvituskuva.

Sivu on viimeksi tarkistettu 22.2.2024

Seksitautien tartunnanjäljitys eli seksitautitartunnasta ilmoittaminen seksikumppaneille on tärkeä osa seksitautien ennaltaehkäisyä. Seksitautitartunnasta ilmoittaminen partnerille on tärkeää, sillä kaikki seksitaudit voivat olla oireettomia, eikä henkilö muutoin itse tiedä altistuneensa seksitaudille tai hänellä voi olla seksitauti tietämättään.

Pitämällä huolta, että kaikki partnerit saavat tiedon altistumisestaan, voimme ehkäistä seksitautitartuntoja ja varmistaa, että jokainen saa asianmukaista hoitoa. Lue täältä seksitautien tartunnanjäljityksen Käypä hoito-suositus.

Mahdollisesti altistuneille kumppaneille ilmoittaminen

Seksitautitartunnan toteamisesta kertominen seksikumppaneille voi joskus tuntua vaikealta tai kiusaannuttavalta. Seksitauteihin liittyy edelleen yhteiskunnassamme vahva stigma siitäkin huolimatta, että seksitaudit ovat hyvin yleisiä, tauteihin on tehokkaita hoitoja ja suurin osa seksitaudeista on kokonaan parannettavissa.

Suositeltavinta on, että henkilö, jolla seksitautitartunta on todettu, ilmoittaa itse kumppaneilleen mahdollisesta altistumisesta ja kehottaa heitä hakeutumaan seksitautitesteihin. Omasta tartunnasta ilmoittaminen ennaltaehkäisee uusintatartuntoja ja on tapa pitää huolta omasta ja kumppaneiden seksuaaliterveydestä.

Jos henkilö ei tavoita seksikumppaneitaan tai ei halua olla heihin itse yhteydessä, on kumppaneille ilmoittaminen henkilöä hoitavan lääkärin vastuulla. Hoitavan lääkärin ei tule kertoa tartunnan saaneen henkilötietoja ilmoittaessaan altistumisesta.

Kumppanit ohjataan ensisijaisesti tutkimuksiin heidän omalle terveysasemalleen, ja heitä kehotetaan ilmoittamaan, että kyse on seksitaudin tartunnanjäljityksestä. Vakituinen seksikumppani voidaan usein hoitaa uusintatartuntojen ehkäisemiseksi samanaikaisesti kuin tartunnan saanut. Tilapäisten kumppanien osalta odotetaan testien tuloksia ja jos testeillä todetaan seksitauti, aloitetaan taudin hoito.

Nykyisillä ilmoitusmenetelmillä tartunnanjäljitys tavoittaa noin 40–60 % kumppaneista.

Tracy-palvelu apuna kumppaneille ilmoittamisessa

Hivpointin testauspalveluissa on käytössä Tracy-palvelu, jonka kautta Hivpointilla testeissä käynyt henkilö, jolla on todettu seksitautitartunta, voi ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta seksikumppaneilleen anonyymisti ja helposti. Palvelun käyttöön saavat työntekijältämme koodin vain ne henkilöt, joilla on todettu jokin seksitauti. Lisää tietoa Tracy-palvelusta löydät täältä ja palvelun yksityisyydensuojasta täältä.

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille eri seksitautien taaksepäin kartoitettavista ajanjaksoista

Seksitaudin tartunta-ajankohta on hyvä määritellä niin tarkkaan kuin mahdollista. Kaikki seksitaudit voivat olla oireettomia, joten ilmoitettavan ajanjakson määritteleminen voi olla haastavaa.

Jos henkilöllä on ollut terveydenhuollon ammattilaisen toteamia seksitautiin viittaavia oireita, ilmoitettavaa ajanjaksoa voidaan tarkastella oireiden alkamisajankohdan mukaan. 

Ajanjakso, kuinka pitkälle ajalle seksipartnereita tulisi ilmoittaa, riippuu todetusta taudista ja siitä, milloin henkilö on käynyt viimeksi seksitautitesteissä.

Jos asiakas on käynyt seksitautitesteissä ja testitulokset olivat negatiiviset, tulee partnereita tavoitella ja ilmoittaa heille tartunnasta enimmillään viimeisten testien ajankohtaan saakka. Tässäkin tilanteessa tulee huomioida taudin itämisajat eli se, kuinka kauan aikaa kuluu ennen kuin tartunta näkyy testeissä:

  • Klamydia ja tippuri 5 vuorokautta 
  • Kuppa 3–6 viikkoa 
  • Hiv 3–12 viikkoa 

Jos seksitautitesteissä käymisestä on hyvin pitkä aika tai henkilö ei ole aikaisemmin käynyt testeissä, alla olevasta taulukosta näkee yleisohjeita, kuinka pitkän ajanjakson sisällä olleille seksipartnereille olisi hyvä ilmoittaa tartunnasta.

SeksitautiOireinenOireeton
KlamydiaOireiden kesto + 4 viikkoa6 kuukautta tai viimeisimpään negatiiviseen klamydiatestitulokseen
TippuriOireiden kesto + 2 viikkoa6 kuukautta tai viimeisimpään negatiiviseen tippuritestitulokseen
KuppaOireiden kesto + 2 kuukautta2 vuotta tai viimeisimpään negatiiviseen kuppatestitulokseen
HivNykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai viimeisimpään negatiiviseen hiv-testitulokseen.Nykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai viimeisimpään negatiiviseen hiv-testitulokseen.

Taudin toteava lääkäri on ensisijaisesti vastuussa yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen potilaan ja mahdollisesti muiden tartunnan saaneiden tutkimisesta ja hoidosta. Jos hän ei voi itse tätä tehdä, hänen on siirrettävä tehtävä kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön on ilmoitettava asiaa selvittävälle lääkärille tartuntataudin leviämisen estämiseksi käsityksensä tartuntatavasta, -ajankohdasta ja -paikasta sekä niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet olla tartunnan lähteenä tai saada tartunnan.