5.1.2022

Kerro seksitautitestauksessa, millaista seksiä sinulla on ollut

Testaaja ottaa nielunäytettä asiakkaalta.

Hivpointin toteuttamassa kyselyssä miehille, joilla on seksiä miesten kanssa, kesäkuussa 2021 testattiin myös seksitautien testaamiseen liittyvää tietämystä ns. tosiasiaväittämillä. Nostamme esiin kyselyn pohjalta asioita, joita on hyvä huomioida aina seksitautitesteihin hakeutuessa.

Kaikilla ei ole riittävän hyvin tiedossa, miten seksitaudit tarttuvat ja miten niitä testataan oikein. Tämä ei liene mikään uutinen, sillä nykymaailmassa on niin tarpeellista kuin tarpeetontakin tietoa loputtomasti tarjolla. Kun on kyse seksistä, niin asioita voi kuitenkin vaikeuttaa myös aiheeseen liittyvä häpeä ja puhumattomuus. Seksitautitestauksessa tämä voi tarkoittaa sitä, ettei kaikkia tarpeellisia testejä oteta tai että testit otetaan väärin.

Tarvetta nielu- tai peräaukkonäytteesiin ei aina tunnisteta

Seksitautitartuntojen mahdollinen oireettomuus tunnettiin kyselyyn vastanneiden keskuudessa melko hyvin: lähes 90 % kaikista vastaajista tiesi, että ”Hivistä tai muista seksitaudeista ei ole välttämättä havaittavia oireita ollenkaan, vaan mahdollinen tartunta voidaan todeta vain testaamalla”. Alle 25-vuotiaista vastaajista asian tiesi hieman harvempi, noin 77 % tiesi asian.

Sen sijaan huonommin tiedettiin, että virtsasta otettava testi ei ole riittävä osoittamaan tai sulkemaan pois klamydia- /tippuritartuntaa, mikäli tartunta on saatu nieluun.

Kaikista vastaajista noin 70 % tiesi, että mikäli klamydia- /tippuritartunta on saatu nieluun, tarvitaan nielusta otettava näyte. Alle 25-vuotiaista vain noin 48 % tiesi tämän.

Tieto oli puutteellista myös peräaukosta otettavien näytteiden tarpeellisuudesta.

Vastaajista noin 68 % tiesi, että mikäli on vastaanottavana osapuolena anaaliseksissä, pitää asiasta mainita seksitautitesteissä käydessä, jotta testit otettaisiin oikeista paikoista. Jälleen nuorimmat vastaajat, alle 25-vuotiaat, tiesivät asian harvemmin, noin puolet tiesi asian.

Kaikista heikoimmin kyselyyn vastaajat tiesivät sen, että ”Klamydia ja tippuri voivat tarttua peräaukkoon myös sormien välityksellä, mikäli sormissa on eritteitä, joissa on klamydia- ja/tai tippuribakteereja”. Kaikista vastaajista noin 46 % tiesi tämän ja nuorimmista, alle 25-vuotiaista noin 39 % tiesi asian.

Keskustelu seksistä ja seksitavoista kuuluu seksitautitestaukseen ja johtaa parempaan lopputulokseen

Klamydiaa ja tippuria testattaessa aina muistettava keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa siitä, millaista seksiä on ollut, jotta testit otettaisiin oikein ja mahdolliset tartunnat saataisiin hoidettua. Kuppa ja hiv testataan aina verestä, ja niiden testeihin mennään useita viikkoja myöhemmin kuin tippuri- ja klamydiatesteihin. Seksitapojen lisäksi on siis olennaista keskustella seksikontaktien ajankohdasta, jotta testit tehdään oikeaan aikaan.

Hivpointissa saamme asiakkailtamme palautetta siitä, millaisia ongelmia heillä on ollut seksitautitesteissä käydessä. Asiakkaidemme palautteiden perusteella monissa paikoissa, joissa seksitautien testausta toteutetaan, testejä ei oteta oikein: usein on otettu ainoastaan virtsanäyte, vaikka seksitapojen perusteella olisi syytä ollut ottaa näyte nielusta ja/tai peräaukosta.

Jos sinulta kysytään seksitautien testauksen yhteydessä, millaisista seksiä sinulla on ollut, sinun ei tarvitse häpeillä tai vaivaantua, vaan voit olla todella tyytyväinen, sillä silloin myös testaus todennäköisesti tapahtuu oikein.

Kun seksitautitestauksessa avautuu mahdollisuus puhua myös seksistä, johtaa se seksuaaliterveyden kannalta parempaan lopputulokseen. Avoimuus seksitautien testauksen yhteydessä voi johtaa myös hyvään tilaisuuteen kysyä sinun seksuaaliterveyteesi liittyviä kysymyksiä ja saada yksilöllistä neuvontaa.