Ota seksitavat puheeksi ja tarjoa seksitautitestejä aktiivisesti

Seksitautien testaus vaatii hyväksyvän ilmapiirin. Kaksi henkilöä keskustelee vaaleassa toimistossa seksuaaliterveyslehtisten äärellä.

Sivu on viimeksi tarkistettu 1.7.2022

Ota seksitavat puheeksi asiakkaan kanssa

Terveysalan ammattilaisella on mahdollisuus antaa yksilöllistä neuvontaa liittyen seksiin ja seksuaalisuuteen.  Seksistä puhuminen voi olla helpompaa, kun ammattilainen on itse käsitellyt omia asenteitaan seksiin ja seksuaalisuuteen.

Ota seksuaaliterveys puheeksi yhtä rutiininomaisesti kuin muutkin terveyteen liittyvät aiheet, kuten ravitsemus tai muu terveyteen liittyvä käyttäytyminen.

On tärkeä selvittää, minkälaista seksiä asiakkaalla on ollut ja milloin, jotta asiakas voidaan ohjata tarvittaviin testeihin, lisäksi seksitautien itämisajat vaihtelevat. Asiakkailla voi olla hyvin erilaisia elämäntilanteita ja heidän seksuaalisuutensa voi olla hyvin monimuotoista.

Älä oleta!

 • Seksuaalista suuntautumista ei voi päätellä.
 • Seksitapoja ei voi olettaa.
 • Seksitavoista kysymisen yhteydessä kannattaa käyttää termejä “seksikumppani” tai “seksipartneri”.
 • Seksuaalinen aktiivisuus ei ole ikäsidonnaista, älä oleta nuoren tai ikääntyneen riskitilanteita.
 • Kondomi ei ole ainoa tapa ehkäistä seksitauteja.
 • Sukupuoli ei aina näy päällepäin, vaan sukupuoli on hyvä kysyä asiakkaalta itseltään.

Jos asiakas kokee, että hän ei tule kohdatuksi omana itsenään, se voi vähentää tai jopa estää hänen asioimisensa terveydenhuollossa. Tällöin hän menettää arvokasta tukea ja tietoa paremmasta ja turvallisemmasta seksistä. Samaten oireettomat seksitautitartunnat jäävät diagnosoimatta ja ne saattavat levitä eteenpäin.

Seksitavat liittyvät olennaisesti seksitautiriskiin

Jotta asiakasta voi neuvoa parhaimmalla mahdollisella tavalla seksitautien suhteen, tulee kysyä, minkälainen seksiin liittyvä riskitilanne on ollut. Eri seksitapoihin liittyy erilaisia seksitautien riskejä ja tarvittavat seksitautitestit riippuvat seksitavasta. Klamydia ja tippuri tulee seksitavan mukaisesti testata myös nielusta tai peräaukosta virtsanäytteen lisäksi.

 • Kysy, millaista seksiä asiakkaallasi on ollut ja milloin, jotta voit ohjata tarvittaviin testeihin.
 • Hiv-testiä tulee tarjota, kun on ollut emätin- tai anaaliyhdyntää ilman kondomia ja ei ole tiedossa, onko seksikumppanilla hiv-tartunta.
 • Kannusta asiakkaitasi hiv- ja muihin seksitautitesteihin, taudit ovat usein oireettomia.
 • Hivin voi testata, kun riskitilanteesta on kulunut 4 viikkoa, mutta negatiivinen testitulos on varma vasta, kun riskitilanteesta on kulunut 3 kuukautta.

Suojaamaton seksi on peruste hivin ja muiden sekstitautien testaamiseksi.

Kannusta seksitautitesteihin, testauksessa löydetyt tartunnat katkaisevat jatkotartuntojen ketjun! 

Ota seksitautitestit oikein, oikeista paikoista ja oikeaan aikaan!

Anna yksilöllistä neuvontaa erilaisista vaihtoehdoista hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyssä

Kun puhutaan seksistä asiakkaan kanssa, tulee kysyä mitä asiakas tarkoittaa kertomillaan asioilla tai ilmauksilla. Jos asiakas esimerkiksi kertoo olleensa suuseksissä antavana osapuolena, voidaan se ymmärtää eri tavalla kuin mitä asiakas on tarkoittanut, joten tarkentavat kysymykset ovat tarpeen.

Asiakasta voi kannustaa tekemään oman ”turvaseksistrategian”. Tätä tehdessä asiakas voi pohtia, miten välttää riskitilanteita tai miten voi itselle sopivasti toimia turvallisemmin seksitilanteessa. Ammattilaisen on hyvä välttää tekemästä oletuksia asiakkaan kondomin käytöstä tai seksitavoista. Seksuaalineuvonta on yksilöllistä ja se toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Oma turvaseksistrategia voi sisältää esimerkiksi jotain näistä:

 • Käytän aina kondomia emätin- tai anaaliyhdynnässä.
 • Käytän kondomia tai suuseksisuojaa suuseksissä tai peräaukon nuolemisen yhteydessä.
 • Käyn säännöllisesti seksitautitesteissä.
 • Käyn tarvittaessa seksitautitesteissä.
 • Käytän prep-lääkitystä hivin ennaltaehkäisynä. Prep-hoitoon liittyy muiden seksitautien säännöllinen seuranta.
 • Käytän aina anaaliyhdynnässä liukuvoidetta, vaikka kondomi jäisi käyttämättä.

Hiv- ja muissa seksitautitesteissä kannattaa käydä säännöllisesti ja seksikäyttäytymisen perusteella arvioidaan, kuinka usein testejä tarvitaan.

Tarjoa hiv- ja muita seksitautitestejä rohkeasti

Suojaamaton seksi on peruste hivin ja muiden sekstitautien testaamiseksi. Asiakkaiden tiedot seksitaudeista ja niiden testaamisesta ovat usein puutteelliset ja väärät uskomukset ovat yleisiä. Usein myös ajatellaan, että jos ei ole oireita, ei voi myöskään voi olla seksitautitartuntaa. Kaikki seksitaudit ovat usein oireettomia ja voivat tarttua kumppanille myös oireettomina. Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on tunnistaa riskitilanteet ja tarjota testejä. Testauskynnystä voi madaltaa kysymällä: ”Milloin olet viimeksi käynyt hiv-testissä ja muissa seksitautitesteissä?”

Seksitautitesteihin pääsy ja hiv-testin saaminen on jokaisen asiakkaan oikeus ja jokaisen tulee saada testit halutessaan. Lue Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus hiv-testauksen periaatteista. Asiakkaan tulee saada hiv-testi halutessaan anonyymisti. Hiv-testi tulee myös ottaa, kun asiakkaalta tutkitaan muut seksitaudit tai todetaan jokin seksitauti.

Ammattilaisten on tärkeä osata ottaa testaus puheeksi ja ohjata asiakkaita testeihin. Hiviin on olemassa tehokas lääkitys, joka estää hivin etenemisen. Mitä aikaisemmin tartunta todetaan, sitä nopeammin hiv-tartunnan saanut saa tarvitsemaansa hoitoa ja lääkityksen, joka pitää hänet terveenä, parantaa hänen elämänlaatuaan ja estää hivin tarttumisen eteenpäin. Näin ollen varhain todettu hiv-tartunta vähentää merkittävästi myös terveydenhuollon kustannuksia. Kaikki seksitaudit ovat usein oireettomia. Löydetyt tartunnat vähentävät terveyshaittoja ja katkaisevat jatkotartuntojen ketjun.