Ota seksitavat puheeksi ja tarjoa seksitautitestejä aktiivisesti

Seksitautien testaus vaatii hyväksyvän ilmapiirin. Kaksi henkilöä keskustelee vaaleassa toimistossa seksuaaliterveyslehtisten äärellä.

Sivu on viimeksi tarkistettu 10.3.2023

Terveysalan ammattilaisella on mahdollisuus antaa yksilöllistä neuvontaa liittyen seksiin ja seksuaalisuuteen.  Seksistä puhuminen on helpompaa, kun ammattilainen on itse käsitellyt omia asenteitaan liittyen seksiin ja seksuaalisuuteen. Mikäli asiakas kokee, että hän ei tule kohdatuksi omana itsenään, voi se vähentää tai jopa estää hänen asioimisensa terveydenhuollossa. Tällöin hän menettää arvokasta tukea ja tietoa paremmasta ja turvallisemmasta seksistä. Samalla oireettomat seksitautitartunnat jäävät diagnosoimatta ja ne saattavat levitä eteenpäin.

Ota seksitavat puheeksi asiakkaan kanssa

Ota seksuaaliterveys puheeksi yhtä rutiininomaisesti kuin muutkin terveyteen liittyvät aiheet, kuten ravitsemus tai esimerkiksi liikunta.

On tärkeä selvittää, minkälaista seksiä asiakkaalla on ollut ja milloin, jotta asiakas voidaan ohjata tarvittaviin testeihin, lisäksi seksitautien itämisajat vaihtelevat. Asiakkailla voi olla hyvin erilaisia elämäntilanteita ja heidän seksuaalisuutensa voi olla hyvin monimuotoista. Lue alhaalta vinkkimme seksuaalisuuden puheeksiottoon.

Älä oleta!

 • Seksuaalista suuntautumista ei voi päätellä.
 • Seksitapoja ei voi olettaa.
 • Seksitavoista kysymisen yhteydessä kannattaa käyttää termejä “seksikumppani” tai “seksipartneri”.
 • Seksuaalinen aktiivisuus ei ole ikäsidonnaista, älä oleta nuoren tai ikääntyneen riskitilanteita.
 • Kondomi ei ole ainoa tapa ehkäistä seksitauteja.
 • Sukupuoli ei aina näy päällepäin, vaan sukupuoli on hyvä kysyä asiakkaalta itseltään.

Seksitavat liittyvät olennaisesti seksitautiriskiin

Jotta asiakasta voi neuvoa parhaimmalla mahdollisella tavalla seksitautien suhteen, tulee kysyä, minkälainen seksiin liittyvä riskitilanne on ollut. Eri seksitapoihin liittyy erilaisia seksitautien riskejä ja tarvittavat seksitautitestit riippuvat seksitavasta. Klamydia ja tippuri tulee seksitavan mukaisesti testata myös nielusta tai peräaukosta virtsanäytteen lisäksi.

 • Kysy, millaista seksiä asiakkaallasi on ollut ja milloin, jotta voit ohjata tarvittaviin testeihin.
 • Hiv-testiä tulee tarjota, kun on ollut emätin- tai anaaliyhdyntää ilman kondomia ja ei ole tiedossa, onko seksikumppanilla hiv-tartunta.
 • Kannusta asiakkaitasi hiv- ja muihin seksitautitesteihin, taudit ovat usein oireettomia.
 • Hivin voi testata, kun riskitilanteesta on kulunut 3 viikkoa, mutta negatiivinen testitulos on varma vasta, kun riskitilanteesta on kulunut 3 kuukautta.

Suojaamaton seksi on peruste hivin ja muiden sekstitautien testaamiseksi.

Kannusta seksitautitesteihin, sillä testauksessa löydetyt tartunnat katkaisevat jatkotartuntojen ketjun! 

Hivpoint on tehnyt ammattilaisille kortin, jossa kerrotaan, miten seksitaudit testataan oikein, oikeista paikoista ja oikeaan aikaan.

Anna yksilöllistä neuvontaa erilaisista vaihtoehdoista hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyssä

Kun puhutaan seksistä asiakkaan kanssa, tulee kysyä mitä asiakas tarkoittaa kertomillaan asioilla tai ilmauksilla. Jos asiakas esimerkiksi kertoo olleensa suuseksissä antavana osapuolena, voidaan se ymmärtää eri tavalla kuin mitä asiakas on tarkoittanut, joten tarkentavat kysymykset ovat tarpeen.

Asiakasta voi kannustaa tekemään oman ”turvaseksistrategian”. Tätä tehdessä asiakas voi pohtia, miten välttää riskitilanteita tai miten voi itselle sopivasti toimia turvallisemmin seksitilanteessa. Ammattilaisen on hyvä välttää tekemästä oletuksia asiakkaan kondomin käytöstä tai seksitavoista. Seksuaalineuvonta on yksilöllistä ja se toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Oma turvaseksistrategia voi sisältää esimerkiksi jotain näistä:

 • Käytän aina kondomia emätin- tai anaaliyhdynnässä.
 • Käytän kondomia tai suuseksisuojaa suuseksissä tai peräaukon nuolemisen yhteydessä.
 • Käyn säännöllisesti seksitautitesteissä.
 • Käytän prep-lääkitystä hivin ennaltaehkäisynä. Prep-hoitoon liittyy muiden seksitautien säännöllinen seuranta.
 • Käytän aina anaaliyhdynnässä liukuvoidetta, vaikka kondomi jäisi käyttämättä.

Hiv- ja muissa seksitautitesteissä kannattaa käydä säännöllisesti ja seksikäyttäytymisen perusteella arvioidaan, kuinka usein testejä tarvitaan.