Yleisiä kysymyksiä hiv-tartunnan kanssa elämisestä

Kuvassa kaksi ihmistä istuu sohvalla vierekkäin ja hymyilevät toisilleen.

Sivu on viimeksi tarkistettu 28.9.2020

Elänkö yhtä pitkään kuin muut?

Vaikka sinulla on hiv-tartunta, eliniänodotteesi on sama kuin muulla väestöllä. Tämän mahdollistaa kehittynyt lääkehoito. Kun otat hiv-lääkityksesi säännöllisesti, voit siis elää yhtä pitkään kuin henkilö, jolla ei ole hiv-tartuntaa. Ilman lääkitystä hiv-tartunnan saaneen keskimääräinen eliniänodote on noin 10-12 vuotta tartunnan saamisesta.

Tartunnan jälkeen hiv-infektion kehitys riippuu tartunnan toteamiseen kuluneesta ajasta, lääkityksestä, viruksen vastustuskyvystä lääkkeille, tartunnan saaneen vastustuskyvystä, iästä, mahdollisista muista sairauksista ja monista muista tekijöistä.

Mitä voin tehdä, jos olen kokenut syrjintää?

Jos olet kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua, voit saada kokemuksen käsittelyyn tukea sekä apua tilanteen selvittämiseen Hivpointista ottamalla yhteyttä potilasasiamieheen. Katso yhteystiedot tästä.

Syrjintäkokemuksen tai epäasiallisen kohtelun kokemuksen voi viedä eteenpäin eri viranomaisille, syrjintätilanteesta riippuen. Esimerkiksi jos katsot tulleesi syrjityksi terveydenhuollon palveluissa, voit viedä asian käsiteltäväksi potilasasiamiehelle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai aluehallintovirastoon.

Voinko matkustaa hiv-tartunnan saaneena?

Hiv-tartunnan saaneena voit matkustaa lähes kaikkiin maihin, mutta jossain maissa on rajoituksia pidempiaikaiselle oleskelulle tai asumiselle. Kun suunnittelet matkaa, on hyvä tarkistaa kyseisen maan mahdolliset matkustusrajoitukset UNAIDS:n sivuilta tästä.

Onko hiviin parantavaa lääkehoitoa?

Hiv-tartunta on krooninen, seurantaa ja hoitoa vaativa sairaus. Hiv-tartuntaan ei ole tällä hetkellä parantavaa lääkehoitoa, mutta lääkityksen avulla hiv-tartunnan saaneen henkilön elinikä pitenee ja elämänlaatu paranee. Lääkehoito aloitetaan aina yksilöllisesti infektiolääkärin tekemän arvion perusteella. Lääkehoito jatkuu läpi elämän. Epäsäännöllinen lääkitys saattaa johtaa lääkkeen tehon heikentymiseen ja terveydentilan heikkenemiseen, joten hivin hoidossa on erityisen tärkeää ottaa lääkkeet lääkärin määräämällä tavalla.

Myös aids-vaiheeseen edennyttä hiv-infektiota voidaan hoitaa. Tämä tarkoittaa, että testiin kannattaa aina hakeutua.

Toimivalla lääkityksellä oleva hiv-tartunnan saanut henkilö ei tartuta hiviä eteenpäin.

Millainen on hiv-tartunnan saaneen lääkehoito?

Hiv-tartunnan saaneen lääkehoito aloitetaan aina yksilöllisesti infektiolääkärin tekemän arvion perusteella. Pääsääntöisesti lääkehoito aloitetaan pian hiv-tartunnan toteamisen jälkeen. Lääkehoito jatkuu läpi elämän. Lääkkeiden säännöllinen ottaminen on hiv-hoidon teholle aivan keskeistä. Lääkehoidon avulla hiv-tartunnan saanut voi elää omannäköistä elämää, elämänlaatu paranee ja elinikä pitenee. Toimivalla lääkityksellä oleva hiv-tartunnan saanut ei tartuta hiviä eteenpäin.

Lääkehoidossa on erilaisia vaihtoehtoja ja juuri itselle sopivimmasta lääkityksestä on hyvä keskustella hoitavan infektiolääkärin kanssa. Jotta löydetään paras mahdollinen lääkitys, on tärkeää, että hiv-tartunnan saanut kertoo hoitavalle lääkärille matalalla kynnyksellä mahdollisista sivuoireista ja muista lääkitykseen ja sen käyttöön liittyvistä haasteista.

Pitääkö minun kertoa työnantajalleni hiv-tartunnasta?

Sinun ei tarvitse kertoa hiv-tartunnasta työnantajallesi. Hiv ei estä työpaikan saamista tai työskentelyä. Hiv-tartunnan saanut voi työskennellä monenlaisissa tehtävissä, myös sosiaali- ja terveysalalla.

Joissain ammateissa on tarkkoja, lääkitystä tai terveydentilaa koskevia säännöksiä. Esimerkiksi rauhanturvaajaksi ei ole mahdollista päästä hiv-tartunnan saaneena.

Työterveydessä hiv-tartunnasta voi kertoa oman harkinnan mukaan. Lääkärin vastaanotolla on hyvä kertoa kroonisista sairauksista ja lääkityksestä, jotta saa parasta mahdollista hoitoa. Työterveyshoitoa, kuten kaikkea terveydenhuoltoa, sitoo vaitiolovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi saada tietoa hiv-tartunnasta työterveyshuollon kautta. Työnantaja ei saa määrätä hiv-testiä.

Laki kieltää syrjinnän työelämässä terveydentilan perusteella.

Kenelle minun pitää kertoa tartunnasta?

Jokaisella on oikeus päättää itse, kertooko sairaudesta perheenjäsenille tai ystäville. On tärkeää, ettei kukaan jää yksin sairauden kanssa ja siksi suosittelemme kertomaan asiasta ainakin yhdelle luotettavalle taholle. Saat tukea ja keskusteluapua myös esimerkiksi Hivpointista.

Suomen lain mukaan tartunnasta on kerrottava seksikumppanille. Jos et kerro hiv-tartunnasta seksikumppanille, se voi johtaa rikosoikeudellisiin seurauksiin, vaikka tartunnan riskiä ei olisi.

Voinko enää harrastaa seksiä?

Kyllä voit! Jokaisella meistä on oikeus terveelliseen ja tyydyttävään seksielämään. Hiv-tartunta ei poista tätä oikeutta eli hiv-tartunnan saanut voi harrastaa seksiä. On tärkeä muistaa lääkehoidon säännöllisyys. Säännöllisellä lääkehoidolla virukset voidaan saada mittaamattomalle tasolle ja tällöin hiv ei tartu edes suojaamattomassa seksissä.

Seksitautien ennaltaehkäisy on kaikkien seksiin osallistuvien henkilöiden vastuulla. Vaikka hiv-tartunnan riskiä ei olisi, on hyvä muistaa, että suojaamattomassa seksissä kuitenkin muiden seksitautien tarttuminen on mahdollista.

Vaikuttaako hiv ikääntymiseen? Vaikuttaako ikääntyminen hiviin?

Ikääntyminen tuo tullessaan muutoksia omaan kuntoon, kehoon ja terveyteen. Kaikki nämä muutokset ovat yksilöllisiä. Ikääntyvillä hiv-tartunnan saaneilla tiettyjen liitännäissairauksien riski on suurentunut. Näitä liitännäissairauksia ovat esimerkiksi diabetes, syövät sekä erilaiset sydän- ja verisuonisairaudet ja osteoporoosi. Hiv-tartunnan saaneilla nämä sairaudet voivat kehittyä aikaisemmin ja nopeammin kuin muulle väestölle. Lisäksi hiv-tartunta saattaa vaikuttaa kognitiivisiin taitoihin sekä lisätä riskiä sairastua muistisairauksiin. Hiviin liittyvä stigma ja syrjintä voivat altistaa masennukselle iästä riippumatta ja aiheuttaa jopa sairauteen liittyvien fyysisten oireiden kokemisen voimakkaampana. Useat hiv-tartunnan saaneet ovat kohdanneet syrjintää tai ennakkoluuloja sairautensa takia.

Mitä voin tehdä oman terveyteni edistämiseksi?

  1. Tapaa sinua hoitava infektiolääkäri säännöllisesti ja kerro hänelle avoimesti terveydentilastasi. Muista mainita lääkärille myös mahdolliset muut sairautesi ja lääkityksesi.
  2. Ota hiv-lääkkeesi säännöllisesti ohjeiden mukaan.
  3. Varmista aina ennen uuden lääkkeen tai luontaistuotteen aloitusta sen yhteensopivuus hiv-lääkkeiden kanssa.
  4. Pidä huoli terveellisistä elämäntavoista: Liiku säännöllisesti, pyri syömään terveellisesti ja nuku riittävästi. Jos tupakoit tai käytät alkoholia, harkitse niiden käytön lopettamista tai vähentämistä.
  5. Muista, että et ole yksin! Sekä ammatillista tukea että vertaistukea on saatavilla kaikissa elämänvaiheissa.