21.12.2021

Tiesitkö, että prep-lääkitykseen kuuluu aina lääkärin seuranta?

Kaksi henkilöä istuu vihreallä sohvalla ja lukee yhdessä esitettä prep-lääkityksestä

Hiviä ennaltaehkäisevän lääkityksen, Prepin tunnettuus on lisääntynyt nopeasti sen jälkeen, kun THL julkaisi prepin käyttöön liittyvän suosituksen huhtikuussa 2019. Hivpointissa tehostettiin tuolloin prepiin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa. Kasvokkain tapahtuvaa prep-neuvontaa on annettu jo yli 300 asiakkaalle. Tietoa prepistä on kattavasti tarjolla Hivpointin sivuilla ja neuvontaa on annettu myös puhelimitse ja muita tiedotuskanavia käyttäen. Vaikka tietoa aiheesta on saatavilla, monet eivät vielä tiedä, että prep-hoitoon olennaisena osana kuuluu myös lääkärin seuranta. 

Hivpoint toteutti Ehkäise – testaa – hoida – nauti -kampanjan alussa kesäkuussa 2021 kyselyn homo-, bi- ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Kysely toimi kampanjan avauksena ja siinä selvitettiin vastaajien tietotasoa hivistä ja muista seksitaudeista sekä niiden testaamisesta ja ennaltaehkäisemisestä. Tietämystä testattiin kyselyssä tosiasiaväittämillä, ja kyselyn vastaajien kokonaismäärä oli 209.

THL:n nettisivuilta löytyvään prep-suositukseen pääset tästä linkistä >>

Prep tuttu – seuranta ei

Kyselyn tulokset osoittivat, että prep-lääkitys tunnetaan vastaajien keskuudessa hyvin. 86 % vastasi oikein seuraaviin väittämiin:

”Prep-lääkitys on ennen hiv-tartunnalle altistumista otettava lääkitys, joka voidaan ottaa päivittäin tai tarvittaessa. Prep estää tehokkaasti hivin tarttumisen suojaamattomassa seksissä.”

”Prep suojaa hiviltä, mutta ei muilta seksitaudeilta.”

Sen sijaan se, mitä prepin ohjeenmukainen käyttö edellyttää, oli huomattavasti heikommin tiedossa. Väittämän ”Prep-lääkityksen käyttö tapahtuu lääkärin seurannassa, johon sisältyy hivin ja muiden seksitautien testaus kolmen kuukauden välein” tiesi vain 57 % kyselyyn vastanneista. Erityisen huonosti tämä oli tiedossa nuorimmilla vastaajilla. Alle 25-vuotiaista vain 25 % tiesi tämän. Alle 25-vuotiaat tiesivät myös keskimääräistä huonommin sen, että prep suojaa vain hiviltä, mutta ei muilta seksitaudeilta.

Muitakin eroja eri vastaajaryhmien prep-tietämyksessä oli jonkin verran, esim. pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tiedettiin prepiin liittyvät faktat paremmin kuin muualla maassa.  

Miksi prep-lääkityksen seuranta on tärkeää?

Prep-lääkitystä ei tule käyttää ilman lääkärin seurantaa. Hiv-tartunta pitää sulkea pois ennen prepin aloittamista. Prep-lääkityksessä käytetään samoja lääkeaineita kuin hiv-tartunnan hoidossa, mutta prep-lääkitys ei yksistään riitä hoitamaan hiv-tartuntaa. Mikäli tietämättään hiv-positiivinen henkilö aloittaa prep-lääkityksen, saattaa tämä aiheuttaa lääkeresistenssiä, jolloin sopivaa hiv-lääkitystä voi olla vaikea toteuttaa. (Lue lisää esim. https://www.duodecimlehti.fi/duo15510 ).

Altistusta hiv-tartunnalle on syytä välttää 4–12 viikkoa ennen prepin aloittamista, jotta voidaan testillä varmistaa, että hiv-tartuntaa ei ole lääkityksen aloituksen yhteydessä.

Prep-hoitoon sisältyy säännölliset seksitautitestit ja munuaisen toiminnan seuranta

Prepin seurantaan sisältyvät myös hiv- ja muut seksitautitestit kolmen kuukauden välein. Hiv testataan prepin aloittamisen jälkeen muista testeistä poiketen jo kuukauden kuluttua tuoreen tartunnan poissulkemiseksi.

Prep-lääkityksen seuranta on tärkeää myös mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi. Lääkityksen määräävä lääkäri keskusteleekin prepin aloittavan asiakkaan kanssa luustoon ja munuaisiin liittyvistä sairauksista. Prepin seurantaan kuluu seksitautitestien ohella kolmen kuukauden välein myös munuaisen toimintaa mittaava testi. Yleisesti prep-lääke on hyvin siedetty ilman sivuoireita.

Kun suunnittelet prepille hakeutumista, on hyvä jo siinä vaiheessa olla tietoinen prep-lääkitykseen liittyvästä seurannasta. Tällä tavalla pystyt paremmin motivoimaan itseäsi käyttämään prepiä ohjeen mukaisesti ja muistamaan kolmen kuukauden välein käydä testeissä. Prep estää tehokkaasti hiv-tartunnan, kun lääkettä käytetään ohjeen mukaisesti ja sitoudutaan seurantaan.