4.9.2019

Maailman seksuaaliterveyspäivä 4.9.2019

Maailman seksuaaliterveyspäivää vietetään vuosittain 4.9. Yhdeksättä kertaa vietettävän päivän teemana on tänä vuonna seksuaalikasvatus siltana seksuaaliterveyteen. Päivän tavoitteena on edistää seksuaaliterveyttä, hyvinvointia sekä seksuaalioikeuksia maailmanlaajuisesti. Seksuaalikasvatusteeman tarkoituksena on korostaa, että kaikilla, iästä tai taustasta riippumatta, on oikeus seksuaalikasvatukseen.

Seksuaaliterveyspäivä ja Hivpoint – koulutusta Helsingissä ja Oulussa

Tänä vuonna Hivpoint järjestää Maailman seksuaaliterveyspäivänä seksuaalikasvatukseen liittyviä tapahtumia Helsingissä ja Oulussa.

Helsingissä Hivpoint ja Aseman Lapset ry järjestävät nuorille suunnatun tapahtuman, jossa puhutaan avoimesti seksistä, annetaan tietoa turvallisesta seksistä ja seksitautien ehkäisystä sekä pelataan sanaselitys- ja tietovisapelejä.

Oulussa puolestaan Hivpoint ja Kynnys ry:n SAMAT-toiminta järjestävät koulutuksen nuorten parissa työskenteleville, sekä lasten ja nuorten vanhemmille. Koulutuksessa päivitetään tietoja seksuaalisuudesta, sekä tarjotaan mahdollisuutta tutustua seksuaaliterveyden työkalupakkiin. Uusittu seksuaaliterveyden työkalupakki on kattava materiaalipaketti seksuaalikasvatuksen tueksi.

Tukea seksuaalikasvatukseen Hivpointilta

Hivpoint edistää yhdenvertaista seksuaalikasvatusta Suomessa ja järjestää jatkuvasti niin ammattilaisille kuin nuorille suunnattua toimintaa seksuaalikasvatukseen liittyen. Seksuaalikasvatuksessa nuorten kanssa on tärkeää käsitellä seksuaalioikeuksia, erilaisia suhteita, omiin ja toisten rajoihin liittyviä kysymyksiä ja seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyä.

Tukeakseen seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja muita nuorten parissa työskenteleviä, Hivpoint tuottaa toiminnallista materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi, sekä järjestää tilauksesta koulutuksia seksuaalikasvatuksesta nuorille ja nuorten parissa työskenteleville.