Koulutus

Kysy lisää Hivpointin koulutuksista: koulutus@hivpoint.fi

Hivpoint tarjoaa koulutuksia hivistä, seksitaudeista ja seksuaalisuuteen liittyvistä aihepiireistä. Käytännönläheiset koulutukset sisältävät tietoa ja työkaluja ammattilaisille, opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Hinta: Yleishyödyllisille ja yhteiskunnallisille järjestöille ja tahoille Hivpointin koulutukset ovat maksuttomia. Koulutusten ollessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, voidaan periä matkakorvaukset.
Muille 116€ / tunti.

Alla esimerkkejä koulutuksista, joita Hivpoint tarjoaa. Kaikki koulutukset räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kysy rohkeasti lisää!

Koulutus

Hiv asiakastyössä

Millainen on hiv nykypäivänä?

Koulutus sisältää:
• perustiedot hivistä, hivin tarttumistavoista ja hoidosta.
• puheeksiotto vastaanotolla
• hivin ja muiden seksitautien testaus
• tulosten antaminen ja positiivinen testitulos

Kenelle: Terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille.
Kesto: Suositusaika tälle kokonaisuudelle on 1,5 tuntia.

Hiv ja muut seksitaudit

Kuinka hivin ja muiden seksitautien testaus eroaa toisistaan?

Koulutus sisältää:
• perustiedot hivistä, klamydiasta, tippurista, kupasta ja hepatiiteista sekä hoitokäytännöt
• seksitautien tarttuminen
• puheeksiotto vastaanotolla
• tarvittavat testit, oikeista paikoista, oikeaan aikaan
• tulosten antaminen ja positiivinen hiv-testi

Kenelle: Terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille.
Kesto: Suositusaika tälle kokonaisuudelle on 1,5 tuntia.

Testataanko samalla hiv?

Kuinka seksuaalisuus otetaan puheeksi potilaan kanssa ja miksi?

Koulutus sisältää:
• perustiedot hivistä ja hivin tarttumistavoista
• eri seksitapojen erisuuruiset tartuntariskit
• hiv-testauksen kehittäminen, kotitestaus
• hivin hoito ja hoidon vaikutukset – lääkitty hiv ei tartu
• seksuaalisuuden puheeksiotto ja neuvonta asiakastyössä

Kenelle: Terveydenhuollon ammattilaisille.
Kesto: Suositusaika tälle kokonaisuudelle on 1,5 tuntia.

Hiv ja pep (post exposure prophylaxis) – jälkiehkäisylääkitys tilanteissa, joissa on kohonnut hiv-riski

Kuinka hivin jälkiehkäisylääkitys toimii käytännössä?

Koulutus sisältää:
• perustiedot hivistä, hivin tarttumistavoista ja sen hoidosta
• pep-lääkityksen tarpeen arviointi
• hoitopolku

Kenelle: Terveydenhuollon ammattilaisille.
Kesto: Suositusaika tälle kokonaisuudelle on 1,5 tuntia.

Koulutus vastaanottokeskuksille

Ovatko seksuaaliterveyden tiedot ja taidot kaikilla samalla tasolla? Kuinka seksuaaliterveys ja oikeudet voidaan ottaa puheeksi asiakkaan kanssa?

Koulutus sisältää: Tietoa hivistä, seksitaudeista, turvaseksistä ja seksuaalioikeuksista. Käymme koulutuksessa läpi perustiedot ja -taidot myös kondomin käytöstä.

Kenelle: Vastaanottokeskuksen asiakkaille ja lisäksi voimme pitää erillisen koulutuksen vastaanottokeskuksen henkilökunnalle.

Kesto: Suositusaika yhdelle kieliryhmälle on yksi tunti. Tarvittaessa saman päivän aikana pidetään useita koulutuksia eri kieliryhmille.

Koulutus on ilmainen ja sisältää materiaalit (kondomipakkaukset ja esitteet). Vastaanottokeskuksen tulee hankkia tarvittaessa koulutukseen tulkit. Mahdollisuuksien mukaan perimme matkakulut.

Miten keskustellaan seksitaudeista ja seksitautien ehkäisystä nuorten kanssa? – vinkkejä ja menetelmiä seksuaalikasvatukseen!

Miten voidaan edistää nuorten kondomin, liukuvoiteen ja suuseksisuojan käyttöä?

Miten seksitauteja ja seksitautien ehkäisyä voi käsitellä nuoria kiinnostavalla tavalla?

Koulutus sisältää: Koulutuksessa pohditaan yhdessä keskustellen, miten erilaiset normit, asenteet ja kokemukset vaikuttavat seksitaudeista ja seksitautien ehkäisystä puhumiseen nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan käsitteisiin inklusiivisuus ja normitietoisuus seksuaalikasvatuksessa. Koulutuksessa annetaan kattava tietopaketti erilaisista kondomeista, suuseksisuojasta ja liukuvoiteesta. Koulutuksen keskeisimpänä tavoitteena on antaa vinkkejä ja toiminnallisia menetelmiä teeman käsittelyyn. Harjoituksia tehdään pienissä ryhmissä ja ajatuksia vaihdetaan myös koko porukalla. Jokaisella nuorella on oikeus saada monipuolista ja yhdenvertaista seksuaalikasvatusta!

Sopii erinomaisesti koulutuksena työyhteisölle Seksuaaliterveyden työkalupakin käyttöönottoon.

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille ja opiskelijoille
Kesto: 2 tuntia

Puhutaan prepistä! – Perusteellista tietoa hiviä ehkäisevästä prep-lääkityksestä

Kuinka prep toimii osana turvaseksistrategiaa ja miten prepiä tulee käyttää jotta se suojaa hiviltä tehokkaasti ?

Koulutus sisältää: Koulutuksessa käydään läpi mm. prep lääkityksen historiaa ja nykytilaa suomessa ja maailmalla, miten sitä käytetään, miten sen voi saada ja kenelle se on tarkoitettu.

Kenelle: Homo- ja bimiehet, terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään korkeassa hiv-riskissä olevia asiakkaita

Kesto: 1,5 tuntia

Koulutus anaaliseksin nautinnollisuudesta ja turvallisuudesta

Koulutus sisältää: Koulutus antaa tietoa anaaliseksistä. Koulutuksessa perehdytään mm. anaalin anatomiaan ja seikkoihin, jotka tekevät anaaliyhdynnästä sekä nautinnollisempaa että turvallisempaa.

Kenelle: Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille, soveltuu mm. osaksi seksuaaliterveyteen keskittyviä opintoja esim. seksuaalineuvojaopinnot tai täydennyskoulutukseksi terveysalalla työskenteleville.

Kesto: 2 tuntia

Suvaitsevaisuudesta normikriittisyyteen – koulutus hetero- ja sukupuolinormatiivisuuden tunnistamisesta ja purkamisesta

Mitä on hetero- ja sukupuolinormatiivisuus ja miten se ilmenee sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalalla
Miten heteronormatiivisia käytäntöjä voi purkaa omassa työssään

Koulutus sisältää: Koulutus antaa ammattilaisille valmiuksia tunnistaa hetero- ja sukupuolinormatiivisuus. Lisäksi koulutuksesta saa konkreettisia työkaluja normatiivisuuteen liittyvien ajatustapojen sekä käytäntöjen purkamiseksi ja poistamiseksi työpaikalla ja asiakastilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on parantaa ammattilaisten taitoa kohdata ja huomioida seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus erilaisissa tilanteissa.

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden ammattilaisille, seksuaalineuvojiksi/-kasvattajiksi ja -terapeuteiksi sekä lääkäreiksi, sosiaalityöntekijöiksi ja -ohjaajiksi ja psykologeiksi opiskeleville, koulun työntekijöille (opettajille, kuraattoreille, psykologeille ja kouluterveydenhoitajille), erilaisille kohderyhmille (esim. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille).

Kesto: Koulutukset voidaan järjestää eri pituisina, aina koko päivän kestävistä muutamaan tuntiin.