Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on jokaisen nuoren oikeus!

Jokaisella nuorella on oikeus saada monipuolista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena ihmissuhdetaitojen oppiminen ja seksuaaliterveyteen liittyvien tietojen ja turvataitojen saaminen, joiden turvin nuori voi tehdä itselleen sopivia päätöksiä. Nuorten kanssa on tärkeää käsitellä seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, seksuaalioikeuksia, tasa-arvoa, seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyä, erilaisia suhteita, mediaa ja omiin ja toisten rajoihin liittyviä kysymyksiä.

Kaikilla nuorilla on oikeus saada ikäänsä ja kehitykseensä nähden sopivaa seksuaalikasvatusta.

Nuorilla on eri ikävaiheissa erilaiset valmiudet kohdata seksuaaliterveystietoja, mikä luo toisinaan haasteita nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Seksuaalikasvatuksessa on kyse yhden tapahtuman, luennon tai työpajan sijaan pitkäjänteisestä jatkuvasta toiminnasta ja ennakoivista keskusteluista. Raskauden ja seksitautien ehkäisystä esimerkiksi on tärkeää kuulla jo ennen kuin seksi toisen ihmisen kanssa on ajankohtaista. Seksuaalikasvatus myös vastaa nuorten toiveisiin ja ottaa huomioon nuorten kehitysvaiheen, iän ja jatkuvasti muuttuvan maailman.

Seksuaalikasvatuksen lähtökohtana ovat tutkittu tietoa ja seksuaalioikeudet. Laadukas seksuaalikasvatus on normikriittistä ja kaikki osallistujat huomioivaa.

Unesco ja muut YK:n järjestöt kuvaavat seksuaalikasvatusta seuraavasti:

”Seksuaalikasvatus on ikään nähden sopiva ja kulttuurisesti merkityksellinen tapa kertoa seksistä ja suhteista esittämällä tieteellisesti paikkansapitävää, realistista ja ei-tuomitsevaa tietoa. Seksuaalikasvatus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia arvojaan ja asenteitaan ja kehittää seksuaalisuuden eri näkökohtiin liittyviä päätöksenteko- ja kommunikointitaitoja. Seksuaalikasvatus perustuu yleisiin ihmisoikeuksiin ja seksuaalioikeuksiin, jotka kuuluvat kaikille läpi elämän. ”

Tutustu myös Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin. (WHO)

Olemme mukana suomalaisten järjestöjen muodostamassa seksuaalioikeusverkostossa, joka edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Lue täältä lisätietoa verkoston tavoitteista, periaatteista ja jäsenistä.

Pois pelottelusta!

Seksitautien käsittely on tärkeä osa seksuaalikasvatuksen sisältöä. Seksitauteja käsitellään pelottelun sijaan myönteisen lähestymistavan kautta. Seksitauteja käsiteltäessä keskustellaan niiden ehkäisemisestä, testaamisesta ja hoidosta.

Nuoret ovat moninaisia ja heillä on eriävät tarpeet ehkäisyn käyttöön! Seksuaalikasvatuksessa on tärkeää käsitellä tasapuolisesti raskauden ehkäisyä, seksitautien ehkäisyä ja erilaisia seksitapoja turvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi vain raskauden ehkäisyyn keskittyminen jättää monia nuoria tärkeän ehkäisytietouden ulkopuolelle.

Ehkäisystä puhuttaessa on tärkeää sisällyttää keskusteluun kondomi, suuseksisuoja ja liukuvoide. Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että seksitaudeilta. Seksitaudit tarttuvat myös suuseksissä, joten suuseksisuoja on tärkeä osa turvaseksiä. Liukuvoide taas on olennainen osa turvallista ja nautinnollista seksiä, lisäksi se on tärkeä osa toimivaa kondomin käyttöä. Kondomin käyttämistä nuorten keskuudessa voi edistää tarjoamalla maksuttomia kondomeja siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Kondomien ja liukuvoiteiden jakaminen on myös erinomainen mahdollisuus keskustella nuorten kanssa ehkäisyn käytöstä, seksistä ja suhteista.

Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida:

  1. Nuorten moninaiset ja monipuoliset suhteet ja erilaiset seksitavat
  2. Kondomien jakamisen yhteydessä tulisi tarjota neuvontaa kondomin käyttöön
  3. Kondomit ja liukuvoiteet helposti nuorten saatavilla
  4. Suuseksisuojasta tulee keskustella nuorten kanssa
  5. Liukuvoiteen käyttäminen on tärkeä osa turvallista kondominkäyttöä

Olemme mukana järjestöjen ja poliittisten toimijoiden muodostamassa kuntalaisaloitekampanjassa maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi Suomen kunnissa.

Hivpoint tuottaa materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi

  • Seksuaaliterveyden työkalupakki
  • Koulutukset
  • Kondomipakkauksia nuorille
  • Esitteitä nuorille
  • Nuorten verkkosivut justwearit.fi