Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on jokaisen nuoren oikeus!

Jokaisella nuorella on oikeus saada monipuolista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatus on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on ihmissuhdetaitojen oppiminen ja seksuaaliterveyteen liittyvien tietojen ja turvataitojen saaminen. Näiden turvin nuori voi tehdä itselleen sopivia päätöksiä. Seksuaalikasvatuksessa nuorten kanssa on tärkeää käsitellä seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, seksuaalioikeuksia, tasa-arvoa, seksitautien ja ei-toivotun raskauden ehkäisyä, erilaisia suhteita, mediaa ja omiin ja toisten rajoihin liittyviä kysymyksiä.

Nuorilla on eri ikävaiheissa erilaiset valmiudet kohdata seksuaaliterveystietoja, mikä luo toisinaan haasteita nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Seksuaalikasvatuksessa on kyse yhden tapahtuman, luennon tai työpajan sijaan pitkäjänteisestä jatkuvasta toiminnasta ja ennakoivista keskusteluista. Seksuaalikasvatus vastaa nuorten toiveisiin ja ottaa huomioon nuorten kehitysvaiheen, iän ja jatkuvasti muuttuvan maailman. Seksuaalikasvatuksen lähtökohtana ovat tutkittu tieto ja seksuaalioikeudet. Laadukas seksuaalikasvatus on normikriittistä ja kaikki osallistujat huomioivaa.

Hivpoint tuottaa materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi

Tilaa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu uutiskirje täältä.

Hivpoint on mukana suomalaisten järjestöjen muodostamassa seksuaalioikeusverkostossa, joka edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Lue täältä lisätietoa verkoston tavoitteista, periaatteista ja jäsenistä.

Hivpoint on mukana järjestöjen ja poliittisten toimijoiden muodostamassa kuntalaisaloitekampanjassa maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi Suomen kunnissa ja kannattaa maksutonta ehkäisyä nuorille.

Seksuaalikasvatus - kaikilla nuorilla on siihen oikeus!

Kaikilla nuorilla on oikeus saada ikäänsä ja kehitykseensä nähden sopivaa seksuaalikasvatusta.