Hiv ja ikääntyminen

Kuvassa ihmisen keskivartalo. Henkilö pitää sormien välissään punaista nauhaa, jonka on asettanut vasemman rintansa päälle.

Sivu on viimeksi tarkistettu 14.5.2024

Vaikuttaako hiv ikääntymiseen? Vaikuttaako ikääntyminen hiviin?

Tehokkaan lääkehoidon ansioista hiv-tartunnan saaneet voivat elää pitkän ja täysipainoisen elämän. Lääkityksellä olevan hiv-tartunnan saaneen elinikäodote ei poikkea merkittävästi koko väestön odotteesta.

Ikääntymisen vaikutukset koskevat kuitenkin myös lääkityksellä olevia hiv-tartunnan saaneita, ja omasta terveydestä huolehtimisen tärkeys korostuu ikääntyessä. Terveellinen ruokavalio ja sopiva määrä liikuntaa auttavat pysymään terveenä, kuten myös tupakoimattomuus sekä alkoholin liikakäytön välttäminen.

Hiv-tartunnan saaneen terveyttä seurataan säännöllisesti lääkärin ja hoitajan käynneillä sekä verikokeiden avulla. On tärkeää, että mahdolliset ikääntymiseen liittyvät sairaudet havaitaan ajoissa, jotta tarvittavat hoidot pystytään aloittamaan.

Hiv-tartunnan saaneilla näyttäisi tutkimusten mukaan olevan suurempi riski sairastua ikääntyessä tiettyihin sairauksiin. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa 2-tyypin diabetes, osteoporoosi ja muistisairaudet. Tähän on useita syitä, joista yksi on se, että hiv-tartunnan saaneen immuunisysteemi joutuu taistelemaan tavallista kovemmin pitääkseen ihmisen terveenä.

Jos hiv-diagnoosin saa vanhemmalla iällä, on tärkeää aloittaa hiv-lääkitys mahdollisimman nopeasti. Näin vältetään ikään liittyvien terveysongelmien kehittyminen.

Mitä voin tehdä oman terveyteni edistämiseksi?

  1. Tapaa sinua hoitava infektiolääkäri säännöllisesti ja kerro hänelle avoimesti terveydentilastasi. Muista mainita lääkärille myös mahdolliset muut sairautesi ja lääkityksesi.
  2. Ota hiv-lääkkeesi säännöllisesti ohjeiden mukaan.
  3. Varmista aina ennen uuden lääkkeen tai luontaistuotteen aloitusta sen yhteensopivuus hiv-lääkkeiden kanssa.
  4. Pyri pitämään huoli terveellisistä elämäntavoista eli liikkumaan säännöllisesti, syömään terveellisesti ja nukkumaan riittävästi. Jos tupakoit tai käytät alkoholia, harkitse niiden käytön vähentämistä tai lopettamista.
  5. Muista, että et ole yksin! Sekä ammatillista tukea että vertaistukea on saatavilla kaikissa elämänvaiheissa.