25.1.2019

Tiedote: koulun opetettava seksuaalisuuteen liittyviä turvataitoja

Kuvaaja: Mikko Rasila

Nuorten kohtaama seksuaalinen häirintä ja kaltoinkohtelu herättää voimakasta huolta kasvattajissa. Kaltoinkohtelua on mahdollista torjua laadukkaan seksuaalikasvatuksen keinoin.

Hivpointin seksuaalikasvatuksen asiantuntijat ovat tavattavissa Educa 2019 -tapahtumassa pisteellä 6p98, josta opettajat voivat hakea käytännön työkaluja seksuaalikasvatuksen toteutukseen kouluissa.

”Viimeisin kouluterveyskysely paljasti, että joka kolmas tyttö on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana, ja pojistakin lähes joka kymmenes. Tilanteeseen voidaan suoraan vaikuttaa seksuaalikasvatuksen avulla. Seksuaalikasvatus antaa nuorelle tietoa omista oikeuksista ja siitä, mitä oma ja toisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus käytännössä tarkoittaa,” kertoo Hivpointin seksuaalikasvatuksesta vastaava suunnittelija Maria Oinonen.

Oikeuksien lisäksi laadukas seksuaalikasvatus opettaa nuorille turvataitoja. Näitä ovat esimerkiksi sen pohdinta, mitä itsestä kannattaa julkaista netissä, miten reagoida aikuisten taholta tuleviin yhteydenottoihin ja miten toimia, jos netissä tavattu tuttu ehdottaa tapaamista.

”Seksuaalikasvatus valmistaa myös kasvattajaa kohtaamaan yllättävät ja haastavat tilanteet, joita nuorten kanssa tulee eteen. Jos esimerkiksi epäilee nuoren joutuneen kaltoinkohtelun kohteeksi, aikuisen on hyvä muistaa seuraavat seikat: pysy rauhallisena. Kiitä, että nuori on ollut rohkea ja kertonut tapahtuneesta. Jos kyseessä on rikos, ota yhdessä nuoren kanssa yhteys poliisiin ja lastensuojeluun” Oinosen työpari, suunnittelija ja seksuaaliterapeutti Anni Susineva täydentää.

Kasvatuksen ammattilaiset ovat heränneet tiedon tarpeeseen, kertoo HIV-säätiön hallituksessa vaikuttava opettaja Linda Eklöf. ”Opettajankoulutuksessa annetaan vähän työkaluja kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen. Seksuaalikasvatuksesta vastaava opettaja voi koulusta riippuen jäädä hyvin yksin asian kanssa. Nuorten kasvun kokonaisvaltainen tukeminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä nopeasti muuttuvan maailman vaatimien taitojen opettaminen ovat koulussa jokaisen opettajan vastuulla. Tämän pitäisi olla koko koulun yhteinen tahtotila.”

Hivpoint esittelee Educa 2019 -tapahtumassa uuden Seksuaalikasvattajan käsikirjan, joka on suunnattu nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Opas antaa valmiudet seksuaalikasvatukseen koulussa, nuorisotalolla tai muussa nuorten toiminnassa. Kirja käsittelee ajankohtaisia seksuaalikasvatuksen kysymyksiä kuten sukupuolen, seksuaalisuuden ja kulttuuritaustan huomioiminen opetuksessa, seksuaalinen kaltoinkohtelu ja häirintä verkossa sekä vammaisen nuoren seksuaaliterveys. Lisäksi kirjasta löytyy 38 käytännön harjoitusta nuorten seksuaalikasvatustyöpajan toteuttamiseen.

Hivpointin seksuaalikasvatuksen asiantuntijat ovat tavattavissa Educa-tapahtumassa 25.-26.1. Helsingin Messukeskuksessa pisteellä 6p98.

Lisätietoja:

Hivpointin suunnittelija, seksuaalineuvoja Maria Oinonen p. 040 869 9007
Hivpointin suunnittelija, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti Anni Susineva p. 040 551 7511
Hivpointin tiedottaja Anni Pätilä, p. 040 120 9020