20.6.2023

Prep on ollut maksuton kaksi vuotta – prepin käyttäjät tyytyväisiä 

Prepin on koettu lisäävän nautintoa, läheisyyttä ja seksuaalista hyvinvointia.

Hiviä ennaltaehkäisevä prep-lääkitys on ollut saatavilla Suomessa vuodesta 2019, jolloin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos julkaisi suosituksen prepin käytöstä. Prep on ollut maksuton julkisessa terveydenhuollossa 1.7.2021 lähtien. Prepin käyttäminen on lisääntynyt runsaasti viimeisen kahden vuoden aikana eikä kysyntä näytä hiipumisen merkkejä. 

Prep-lääkitys on tarkoitettu henkilöille, joilla on kohonnut riski saada hiv-tartunta ja se on oikein käytettynä erittäin tehokas. Hivpoint on vuosia edistänyt prepin saatavuutta Suomessa. Prepin käyttäjiä on Suomessa Hivpointin arvion mukaan vajaa 2000 henkilöä, joista suurin osa seksuaalisesti aktiivisia homo- ja bimiehiä. Suurin osa prepin käyttäjistä asuu pääkaupunkiseudulla, muualla Suomessa käyttäjiä on arviolta noin 500. Maksuttomuus on lisännyt kysyntää enemmän kuin etukäteen arvioitiin ja tästä syystä pääkaupunkiseudulla jonot prepin aloitukseen venyivät jopa vuoden mittaisiksi. Tällä hetkellä jono on noin puoli vuotta. 

Kokemuksia prepin käytöstä

Hivpointin Sami Tuunainen haastatteli kahta kolmekymppistä helsinkiläistä, Jonia ja Jannea heidän kokemuksistaan prepin käytöstä. Janne on käyttänyt prepiä vuodesta 2018, Joni aloitti prepin käytön sen tultua maksuttomaksi kaksi vuotta sitten. 

Molemmat haastateltavat aloittivat prepin, koska he ovat seksuaalisesti aktiivisia ja haluavat ennaltaehkäistä hiv-tartuntaa. Lisäksi Janne mainitsi, että prepin käyttöön liittyvät kolmen kuukauden välein olevat seksitautitestit ovat hyvä asia, koska niiden ansioista mahdolliset seksitautitartunnat löydetään varhaisessa vaiheessa. Molemmille haastateltaville prepin aloituspäätös oli helppo, eikä aloitusprosessiin liittynyt juurikaan haasteita. 

Joni kertoi, että hän otti yhteyttä Hivpointiin, sai ajan prep-keskusteluun ja “siitä asia lähti rullaamaan”. Hänen prep-prosessinsa käynnistyi vuonna 2020 ja hänellä oli resepti lääkkeeseen, mutta koronaepidemian ja lääkkeen maksullisuuden vuoksi hän aloitti prepin käytön vasta kun se tuli maksuttomaksi vuotta myöhemmin.  

Janne on ollut prepillä vuodesta 2018 saakka. Aluksi hän tilasi lääkkeet toisesta EU-maasta, sillä lääkkeet sai tuolloin hankittua sieltä edullisemmin kuin Suomesta. Lääkkeiden tilaamiseen ja EU-reseptiin liittyi säätöä, jonka Janne mainitsee ainoaksi haasteeksi prep-hoitonsa aikana. 

Prepiä voi käyttää kahdella eri tavalla

Cis-miehet voivat käyttää prepiä kahdella eri tavalla: päivittäin tai seksitilannekohtaisesti. Joni käyttää prepiä päivittäin, koska kokee sen sopivan parhaiten omaan elämäänsä. ”Otan prep-pillerin aamulla vitamiinien yhteydessä ja ei siihen sen enempää kiinnitä edes huomiota arjessa” kertoo Joni. Janne taas vaihtelee käyttötapoja elämäntilanteensa mukaan: ” Silloin kun tiedän, että olen aktiivisempi ja seksikontakteja on enemmän, niin otan päivittäin. Silloin kun seksitilanteita harvemmin, niin käytän tilannekohtaisesti.” 

Lisää tietoa prepin käyttötavoista >>

Prepin koettiin vaikuttavan positiivisesti elämään ja seksuaalisuuteen

Molemmat haastateltavat kokevat, että prepillä on ollut positiivinen vaikutus heidän elämäänsä ja seksuaalisuuteensa, eikä kumpikaan ole miettinyt prepin käytön lopettamista. Joni kertoi: ” Ennen prepiä koin usein jännitystä mahdollisesta hiv-tartunnasta, epätietoisuus oli todella epämukavaa.” Myös Jannelle prepillä on ollut suuri merkitys. ”Prepin käyttö on lisännyt seksuaalista halua, ehkä antanut jonkinlaista vapautta, turvallisuuden tunnetta ja luottavaisuutta.” 

Myös tutkimuksen ja Hivpointin saaman palautteen mukaan prepin on koettu lisäävän nautintoa ja läheisyyttä ja parantaneen seksuaalista hyvinvointia.

Negatiiviset kommentit liittyvät usein tiedon puutteeseen

Prep käyttäjiin ja prepin käyttöön on vuosien aikana liittynyt myös stigmaa ja negatiivisia asenteita. Kysyimmekin haastateltavilta, ovatko he kohdanneet syrjintää tai leimaamista prepin takia. Joni kertoi, että hän on kohdannut ystävien taholta ainoastaan tilanteita, joissa ystävät eivät ole tienneet mikä prep oikeasti on. ” Usean kaverin kohdalla olen törmännyt siihen, että luullaan prepin olevan hiv-tartunnan hoitoa varten, eikä ole tiedetty, että lääkkeen tarkoitus on ehkäistä hiv-tartuntaa.” Oikean ja asianmukaisen tiedon lisääminen onkin ollut Hivpointin yksi tärkeä tehtävä prepin edistämistyössä. Väärää tietoa on yhä, myös homoyhteisön sisällä. 

Jannella negatiiviset kommentit ovat liittyneet siihen, että lääkitys on maksuton käyttäjälle ja siihen, että harrastetaan seksiä ilman kondomia. ”Somessa näkee paheksuntaa niiden toimesta, jotka ovat prep-lääkitystä ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia vastaan”. Janne kuitenkin toteaa, että täytyisi muistaa, että prep-käyttäjät käyvät säännöllisesti seksitautitesteissä. Ilman prepiin liittyviä laboratoriokokeita testeissä käytäisiin todennäköisesti harvemmin, jolloin seksitautien tartuntariski suurenee.