25.1.2023

Tutkimus: Prep-lääkitys lisää seksuaalista nautintoa ja läheisyyttä 

Kaksi valkoihoista miesoletettua on lähekkäin.

Artikkeli on mukailtu käännös Andy Carstensin artikkelista, joka on ilmestynyt 11.3.2022 englanniksi brittiläisellä Aidsmap -sivustolla, jota ylläpitää NAM. Alkuperäinen artikkeli: Carstens A. (2022). PrEP increases sexual pleasure, intimacy and closeness.

Tuoreen tutkimuskatsauksen Pleasure and PrEP: A Systematic Review of Studies Examining Pleasure, Sexual Satisfaction, and PrEP (Curley C et al., 2021) mukaan monet prepin käyttäjät kokevat prep-lääkityksen lisäävän seksikumppaneiden välistä läheisyyttä sekä seksuaalista nautintoa. Huolimatta siitä, että prep-lääkitys määrätään useimmiten korkean hiv-riskin vuoksi, sen potentiaalia seksuaalisen nautinnon lisääjänä tulisi tutkimuksen mukaan tuoda viestinnässä enemmän esille. Näin voitaisiin vähentää prepiin liittyvää stigmaa ja lisätä prepin käyttäjien sitoutumista lääkitykseen. 

Aidsmap-sivuston toimittajan Andy Carstensin mukaan prepiä käyttävien ihmisten stigmatisoiminen alkoi melko nopeasti prep-lääkityksen markkinoille tulon jälkeen. Prepin käyttäjiä leimattiin “Truvada-huoriksi” (Truvada on ensimmäisen prep-lääkkeen kauppanimi), jotka ovat ainoastaan kiinnostuneita seksistä ilman kondomia eivätkä välitä muista seksitaudeista. Valitettavasti nämä leimaavat asenteet ovat säilyneet tähän päivään saakka ja tämän voimme huomata myös prepistä Suomessa käydyssä keskustelussa. 

Carstensin mukaan ei ole olemassa juurikaan tutkimusta, jossa olisi selvitetty parantaako prepin käyttö seksielämää. Kuitenkin tiedetään, että tyydyttävällä seksielämällä on laajoja fyysisiä ja psyykkisiä terveyshyötyjä. Tutkimuskatsauksessa (Curley et al., 2021) selvitettiin seksuaalisen nautinnon ja prepin välistä suhdetta ja sitä voisiko seksipositiivinen viestintä tehdä prepistä houkuttelevamman siitä hyötyville.  

Tutkimuskatsauksessa tarkasteltiin 16 tutkimusta (Yhdysvalloista, Kanadasta, Australiasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Belgiasta ja Ugandasta), jotka keskittyivät nautintoon ja prepiin. Tutkimuksissa oli yhteensä 2658 osallistujaa, joista 98 % oli miehiä. Tutkimukset olivat pääasiassa laadullisia (10) ja niissä arvioitiin pääasiassa homo- ja biseksuaalisia miehiä (14). Yhdessätoista tutkimuksessa oli ihmisiä eri etnisistä taustoista. Osallistujat olivat enimmäkseen sinkkuja, poikkeuksena viisi tutkimusta, joissa osallistujat olivat suhteessa olevia ihmisiä.  

Prep lisäsi mahdollisuuksia toteuttaa seksuaalisuutta ja vähensi seksuaalista ahdistusta 

Tutkijat löysivät aineistosta neljä yleistä teemaa: 1. Prep lisäsi kumppaneiden välistä läheisyyttä 2. Prep lisäsi mahdollisuuksia toteuttaa seksuaalisuutta 3. Prep poisti esteitä läheisyydelle 4. Prep vähensi seksuaalista ahdistusta. 

Tutkimuskatsaus osoitti, että sekä sinkut että parisuhteessa olevat käyttivät prepiä, koska he kokivat kondomin pois jättämisen lisäävän läheisyyttä seksissä. Yksi tarkasteltuun tutkimukseen osallistunut totesi: “Se on vain niin paljon intiimimpää, kun voin antaa koko kehoni kumppaneilleni ja he voivat laueta sisääni”. 

Monet kuvailivat prepiä seksuaalisesti vapauttavaksi, koska se mahdollistaa laajemman valinnanvapauden seksikumppaneissa ja vähentää hivin pelkoa anaaliseksissä. “Seksin ei ole tarkoitus olla jotain, jota häpeät tai pelkäät. Nyt kun voin taas harrastaa seksiä ilman kondomia, se on aivan fantastista.” Lisäksi ihmiset ilmoittivat, että prep antoi heille mahdollisuuden itse määritellä millaisia riskejä he ovat valmiita seksissä ottamaan. Vaikka monet ilmoittivat käyttävänsä kondomia harvemmin, he sanoivat, että prep ei ole saanut heitä luopumaan kondomin käytöstä kokonaan. Toisten mukaan seksi ilman kondomia on rennompaa ja mukavampaa kun on prepillä, koska hiv on ainoa seksitauti, josta he olivat huolissaan. Kuten eräs tutkimukseen osallistuja sanoi: “Hautajaisia ei pidetä klamydian vuoksi.” 

Prepin käyttö poistaa pelkoa 

Prepin käyttö siis antaa ihmisille mahdollisuuden harrastaa seksiä ilman kondomin tuomaa fyysistä estettä, ja ei olekaan yllättävää, että tämä oli monelle ihmisille myönteinen asia. Usealle tutkimukseen osallistuneelle prep merkitsi myös kondomin käytön haasteiden vähenemistä tai poistumista. Haasteita voivat olla esimerkiksi erektion ylläpitäminen ja huoli kondomin rikkoutumisesta seksin aikana.  

Osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä, jotka eivät olleet prepillä, kertoivat että hiv-tartunnan pelko esti heitä nauttimasta seksistä täysillä. ”Kuka haluaa läheisyyttä, jos on kauhuissaan? Silloin ei voi antaa itsestään kaikkea.” Prepin käyttö johti ahdistuksen vähenemiseen ja sitä kautta nautinnollisempaan seksiin. Viime kädessä prep antoi ihmisille mahdollisuuden muuttaa ajatustaan siitä, että ”seksi on riskialtista” siihen, että ”seksi on hauskaa”. 

Tutkijat (Curley C. et al., 2021) ehdottavat, että lääkäreiden tulisi omaksua katsontakanta, jossa seksiin liittyvien riskien sijasta keskitytään seksistä saatavaan nautintoon, sillä riskeihin keskittyminen jättää huomiotta jokaisen ihmisen oikeuden seksuaaliseen nautintoon ja läheisyyteen. On tärkeää, että sekä hiv-tutkimusta että kliinistä hiv-työtä tekevät huomioisivat seksuaalisen nautinnon keskeisenä osana seksuaaliterveyttä kaikkien ihmisten kohdalla.  

Hivpoint on tarjonnut prep-neuvontaa tuhansille asiakkaille ja edistänyt prepin saatavuutta Suomessa. Asiakkaat ovat kertoneet vastaanotolla prepin vähentäneen kondomin käytön haasteita sekä seksiin liittyvää pelkoa ja ahdistusta. Prep on mahdollistanut monelle seksuaalisuuden monipuolisemman, rennomman ja vapaamman toteuttamisen.  

Suomessa prep on saatavilla maksutta kaikissa sairaanhoitopiireissä. Hoidon saatavuus vaihtelee alueittain, esimerkiksi HUS-alueella prep-hoitoon pääsyä voi joutua odottamaan jopa yli vuoden. 

Lähteet

Artikkeli on mukailtu käännös Andy Carstensin artikkelista, joka on ilmestynyt 11.3.2022 englanniksi brittiläisellä Aidsmap -sivustolla, jota yllä pitää NAM. Alkuperäinen artikkeli: Carstens A. (2022). PrEP increases sexual pleasure, intimacy and closeness.

Curley C et al. Pleasure and PrEP: A Systematic Review of Studies Examining Pleasure, Sexual Satisfaction, and PrEP. The Journal of Sex Research, online ahead of print, 28 January 2021.