16.1.2024

Vilma Pietilä on valittu Hivpointin uudeksi toiminnanjohtajaksi

Hivpointin uusi toiminnanjohtaja Vilma Pietilä hymyilee ja istuu punaisella tuolilla Hivpointin toimistolla Kalasatamassa.

Yhdessä työyhteisömme kanssa jatkamme Hivpointin tärkeää työtä seksuaaliterveyden edistämisen ja seksitautien ennaltaehkäisyn saralla sekä hiv-positiivisten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistäjänä. 

Hivpointin pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Jukka Kerosen siirryttyä uusiin haasteisiin, on Hivpointin uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.1.2024 alkaen valittu Hivpointin viestintä- ja vaikuttamistyön päällikkönä toiminut Vilma Pietilä. Vilmalla on sosionomin, kulttuurituottajan ja viestintäjohtamisen MBA-tutkinto, ja hän on työskennellyt Hivpointissa vuodesta 2013. 

Yli 10 vuoden työkokemus hiv-työstä on opettanut minulle paljon yhteiskunnan rakenteista, moninaisuudesta ja ihmisyydestä.

Se on avannut minulle ikkunan seksuaaliterveyden edistämisen maailmaan, jossa tarkastellaan niin epidemiologisia kuin lääketieteellisiäkin kysymyksiä, kehitetään palveluja ja suunnitellaan kampanjoita, mutta ennen kaikkea puolustetaan ihmisoikeuksia ja tuetaan ihmisiä elämän keskeisten kysymysten äärellä.

On suuri kunnia ja vastuu astua Hiv-säätiön toiminnanjohtajan saappaisiin. Olen vuosien ajan saanut tehdä töitä taitavien ja työhönsä sitoutuneiden asiantuntijoiden rinnalla, ja nähdä, miten muutosta saadaan aikaan.

Vilma Pietilä

Panostamme testauspalvelumme laajentamiseen – hivin lisäksi myös muiden seksitautien testausta matalalla kynnyksellä 

Seksitautitartunnat ovat viime vuosina lisääntyneet ja erityisesti tippuritartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi. Tippuritartuntojen voimakas kasvu on poikkeuksellista ja vaatii tehostettuja ennaltaehkäisytoimia, jotta tartuntamäärät eivät lähitulevaisuudessa moninkertaistu. Myös kuppatartuntojen määrä tuplaantui vuonna 2022 ja klamydiatartuntojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa vuosien ajan.  

Hivpointissa on tehty strateginen linjaus ottaa työn keskeiseksi tavoitteeksi hivin lisäksi myös muiden seksitautien ennaltaehkäisy. Meillä on vahvaa osaamista ja näyttöä yli 30 vuoden ajalta erittäin tuloksellisesta matalan kynnyksen hiv-testaustoiminnan toteuttamisesta. Tämän osaamisen haluamme valjastaa myös muiden seksitautien ennaltaehkäisytyöhön.

Toiminnanjohtajan tehtävässä aion panostaa siihen, että pääsemme laajentamaan Hivpointin testauspalvelua sisältämään hivin lisäksi myös muiden seksitautien testausta.

Oikeus seksuaaliterveyteen kuuluu kaikille ja hoitoa myös muihin seksitauteihin pitäisi saada mahdollisimman helposti ja matalalla kynnyksellä.

Vilma Pietilä

Hivpointin matalan kynnyksen seksitautitestausta pilotoidaan vuonna 2024 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä hankerahoituksella, mutta pysyvää rahoitusta toiminnalle ei vielä ole.

Vuosi 2024 alkaa kahden uuden hankkeen käynnistämisellä 

Viime vuosien haasteiden jälkeen vuosi 2023 päättyi hienoihin uutisiin, kun STEA avustusehdotuksessaan ehdotti Hivpointille rahoitusta kahteen uuteen kolmivuotiseen hankkeeseen. Hankkeista toinen on Suomessa asuvien hiv-tartunnan saaneiden ukrainalaisten hyvinvointia edistävä hanke, ja toinen A-klinikkasäätiön kanssa yhdessä toteutettava kehittämishanke, joka tähtää hiv-työn integroimiseen pistämällä huumeita käyttävien palveluihin.  

Olemme iloisia ja ylpeitä, että STEA on nähnyt näiden hankkeiden merkityksen ja on näyttänyt vihreää valoa rahoitukselle. Hankkeissa pystymme vastaamaan haavoittuvassa asemassa olevien hiv-positiivisten ihmisten akuuttiin tarpeeseen saada tukea ja kehittämään ratkaisuja hiv-testauksen ja hoitoon pääsyn kehittämiseksi niille, joita julkinen terveydenhuolto ei aina tavoita.

Vilma Pietilä, Hivpointin toiminnanjohtaja

Sekä Hiv-säätiön hallitus että Hivpointin henkilöstö ovat erittäin tyytyväisiä Vilman valinnasta toiminnanjohtajaksi. Vilmalla on vahva asiantuntijuus hiv-työn kysymyksissä – hän on rohkea visionääri, jonka johdolla Hivpointin on mahdollisuus kehittyä ja tehdä entistäkin merkityksellisempää seksuaaliterveystyötä, jotta mahdollisimman monella olisi oikeus laadukkaisiin seksuaaliterveyspalveluihin.

Merkityksellistä vuoden alkua 2024 kaikille!

Kerromme pian lisää uusista hankkeistamme, pysykää kuulolla.