8.2.2019

Veckan sex: viisia asiaa, jotka nuoren pitää oppia seksuaalikasvatuksen oppitunnilla

Kuvat: Mikko Rasila

Viikolla kuusi vietetään pohjoismaista Veckan sex -viikkoa, eli seksuaalikasvatuksen viikkoa. Viikko painottaa seksuaalikasvatuksen ja seksuaalioikeuksien oppimisen tärkeyttä. Viikon kunniaksi Hivpointin seksuaalikasvatuksen asiantuntijat Anni Susineva ja Maria Oinonen listasivat viisi tärkeintä asiaa, jotka jokaisen nuoren pitää oppia seksuaalikasvatuksen oppitunnilla – joka viikko, ei vain vuoden kuudennella.

1. Jokainen ihminen on tärkeä, arvokas ja riittävän hyvä omana itsenään

Seksuaalikasvatuksessa on tärkeä tuoda esiin, että kaikki nuoret ovat arvokkaita omina itsenään. Ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Kaikenlaiset kehot ja sukuelimet ovat hyviä ja riittäviä. Toisaalta nuorten tulee aina saada tukea kehodysforiaan ja tukea oman identiteettinsä muodostumiseen. Ihmisillä on erilaisia seksuaalisia suuntautumisia ja erilaisia seksuaalisia mieltymyksiä. Kaikenlainen seksuaalinen toiminta, joka ei loukkaa toisen ihmisen seksuaalioikeuksia on sallittua. Erilaisia tapoja olla suhteessa ja harrastaa seksiä ei tarvitse arvottaa toista paremmaksi.

Normit kuvaavat yhteiskunnassa sopivana ja hyväksyttynä nähtyä tapaa olla esimerkiksi nainen tai mies, toteuttaa seksuaalisuutta ja elää suhteissa. Nuorten kanssa tulee käsitellä ja purkaa yhteiskunnassa ilmeneviä yksilöihin ja ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä haitallisia normeja ja arvoja. Haitallisesti vaikuttavien normien purkamisen myötä kaikilla on vapaampaa olla oma itsensä.

2. Seksuaalioikeudet ovat jokaisen nuoren oikeuksia

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia ja koskettavat jokaista nuorta. Nuorille keskeisiä seksuaalioikeuksia ovat oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen ja oikeus yksityisyyteen sekä oikeus vaikuttaa omiin asioihin.

Jokainen nuori saa päättää itse omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. On ihmisoikeus ja seksuaalioikeus saada itse päättää ihmissuhteistaan, seksistä ja itsetyydytyksestä. Jokaisella nuorella on myös oikeus ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla ja elää oman seksuaalisen suuntautumisen mukaista elämää.

Jokaisen perhetausta ja kulttuuri vaikuttavat siihen, mitä pidetään hyväksyttävänä. Ei ole aina yksiselitteistä, että nuori voi tehdä täysin omia päätöksiä, mutta jokaiselle nuorelle on tuotava tieto itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalioikeuksista. Aikuisen tehtävä on suojella nuoria sellaiselta, mikä voi vahingoittaa heitä. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuisen tulee välittömästi puuttua toimintaan ja tilanteisiin, joissa nuoren seksuaalioikeuksia ja itsemääräämisoikeutta rikotaan.

3. Seksin kuuluu olla kivaa!

Breaking news: Seksin kuuluu olla kivaa ja mukavaa! Tämän viestin pitää mennä perille seksuaalikasvatuksen tunnilla. Seksistä puhutaan nuorten kanssa usein pelottelun kautta, luetellaan pitkä lista seksitauteja ja varoitellaan ei-toivotusta raskaudesta. Seksin iloista ja myönteisistä vaikutuksista puhutaan nuorten kohdalla vielä hyvin vähän. Seksi tulee nähdä iloisena, myönteisenä ja hyvinvointia tuottavana asiana nuoren elämässä, samalla tavalla kuin aikuisten kohdalla. Nuorille tulee antaa lupa olla ja toteuttaa itseään seksuaalisina ihmisinä. On tuotava esiin, että kaikki ihmiset eivät tunne seksuaalista halua ja se on yhtälailla sallittua kuin seksuaalisuuden toteuttaminen.

Seksiä ovat kaikki yksin tai toisten ihmisten kanssa tehtävät asiat, jotka tuottavat seksuaalista mielihyvää. Seksi perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen. Yhteiskunnassamme seksiin liittyy erilaisia normeja, joita ovat esimerkiksi penetraatio-oletus ja se, että hyvä seksi päättyy aina orgasmiin, tai että seksissä on aina kaksi osapuolta. Oletus on myös se, että kaikki ihmiset haluavat seksiä. Toisaalta taas ajatellaan, että seksi kuuluu vain tietynikäisille ja -näköisille ihmisille. Seksuaalikasvatuksessa on tärkeää korostaa, että ei ole olemassa ”oikeanlaista” tai ”normaalia” seksiä. Ihmiset kiihottuvat ja saavat seksuaalista nautintoa monenlaisista erilaisista asioista. Nuoret ovat yksilöitä, ja myös nuorten seksitavat ovat moninaisia.

4. Ei ole seksiä ilman suostumusta

Seksiä on se, jota ihmiset tekevät nauttiakseen ja jossa kaikki seksiin osallistuvat ovat omasta halustaan mukana. Jos seksissä ei ole kaikkien osapuolien suostumusta, on kyseessä seksuaalinen väkivalta tai hyväksikäyttö. Suostumuksesta pitää puhua nuorten kanssa ja siitä, miten suostumuksen seksiin voi selvittää.

Suostumuksen selvittäminen on hyvin yksinkertaista. Mahdolliselta seksikumppanilta voi kysyä, haluaako toinen seksiä/hyväilyä/läheisyyttä. Jos henkilö ei voi vastata, seksi ei tule kysymykseen. Jos henkilö sanoo ei, seksi ei tule kysymykseen. Yksinkertaista: jos suostumus puuttuu, seksi ei tule kysymykseen! Jos kumppani kertoo sanoin tai elein, että haluaa yhteistä läheisyyttä ja seksiä, suostumus on selvillä. Jokaisella on kuitenkin aina oikeus keskeyttää seksitilanne, eikä suostumus tarkoita suostumusta kaikkeen, vaan seksitilanteessa on jatkuvasti kommunikoitava kumppanin kanssa.
Pakottaminen, painostaminen, manipuloiminen ja toisen rajojen rikkominen ei kuulu seksiin. Sellainen tilanne, jossa seksissä toisen rajoja rikotaan, on väkivaltaa. Seksuaalinen väkivalta on rikos.

5. Ehkäisy on yhteinen asia

Myönteisyys on avainsana myös silloin, kun käsitellään seksitautien ja raskauden ehkäisyä nuorten kanssa. Seksitaudeilla tai ei-toivotulla raskaudella pelottelu ei kuulu seksuaalikasvatukseen! Pelkkä kondomien jakaminen ei myöskään ole tehokas keino ehkäisyn käytön edistämiseksi. Ehkäisyn käsittely vaatii keskusteluja ja pohdintoja siitä, miksi seksuaaliterveydestä huolehtiminen on tärkeää, miten voi suojautua erilaisissa seksitavoissa ja miten voi löytää sopivan ehkäisyn, miten se toimii ja miten voi toimia, jos ehkäisy on jäänyt käyttämättä tai on pettänyt.

Ehkäisyn käyttämiseen motivoidaan korostamalla vastuullisuutta ja seksuaalista hyvinvointia. Ehkäisy on omasta ja kumppanin terveydestä huolehtimista ja tietoisten valintojen tekemistä.
Ehkäisystä puhuttaessa käsitellään sekä seksitautien että raskauden ehkäisyä tasapuolisesti. Seksuaalikasvatuksessa seksistä ja ehkäisystä pyritään puhumaan seksitapa-keskeisesti ilman hetero-oletusta. Seksi pitää sisällään laajan kirjon erilaisia seksitapoja ja mieltymyksiä. Nuorten seksitavat ovat moninaisia. Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida erilaisiin seksitapoihin soveltuvat turvaseksivälineet, kuten kondomi, suuseksisuoja ja liukuvoide.

Kondomi on nuorille ensisijainen ehkäisyväline. Kondomi oikein käytettynä on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä seksitaudeilta että ei-toivotulta raskaudelta. Tavat toimia seksitilanteissa, kuten mieltymyksissäkin, alkavat vakiintua nuoruusiässä. Nuorena opitut turvaseksitaidot kantavat parhaimmillaan läpi elämän.

Haluatko tutustua tarkemmin Hivpointin seksuaalikasvatuksen materiaaleihinSeksuaalikasvattajan käsikirjan ja Seksuaaliterveyden työkalupakin löydät täältä. Nuorille suunnatut seksuaalineuvonnan sivut löytyvät osoitteesta justwearit.fi.