23.9.2013

Tiedote: Hiv-tukikeskuksen Taito kysyä – Lupa puhua -kampanja rikkoo puhumattomuuden kulttuuria terveydenhuollossa

Taito kysyä - Lupa puhua

Miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, on noin 20-kertainen riski saada hiv-tartunta verrattuna muuhun väestöön Suomessa. Merkittävä syy sille, miksi miehet, joilla on seksiä miesten kanssa eivät hakeudu hiv-testiin on se, ettei terveydenhuollossa huomioida riittävästi homo- ja bimiehiä eikä miesten välistä seksiä osata ottaa puheeksi. Edelleen Suomessa on olemassa joukko ihmisiä, joilla ei ole ”lupaa” puhua seksuaalisuudestaan ja joiden seksuaalisuudesta ei ole taitoa kysyä terveydenhuollossa.

HIV-säätiö / Hiv-tukikeskus käynnistää syksyllä 2013 Taito kysyä – Lupa puhua -kampanjan, jonka tarkoituksena on rikkoa miesten väliseen seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää puhumattomuuden kulttuuria terveydenhuollossa ja kohderyhmässä sekä tuottaa terveydenhuollon ammattilaisille suun-nattua valtakunnallista koulutusta.

”Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on oikeus puhua omasta seksuaaliterveydestään terveysalan ammattilaisten kanssa ja saada laadukasta terveydenhuoltoa ja neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ammattilaisilla tulee olla taito kysyä, jotta asiakkaalla olisi lupa puhua.” – toteaa HIV-säätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Toivola.

119 miestä kertoi kokemuksistaan

Hiv-tukikeskus toteutti keväällä 2013 homo- ja bimiehille suunnatun valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin minkälaisia asenteita homo- ja bimiehet kohtaavat käyttäessään terveydenhuollon palveluita, ja miten heidän seksuaaliterveyteen liittyvät erityiskysymykset huomioidaan potilastilanteissa.

Sähköiseen Webropol-kyselyyn vastasi 119 eri-ikäistä ja eri puolella Suomea asuvaa miestä, jolla on seksiä miesten kanssa. Valtaosa oli viimeisen viiden vuoden aikana käyttänyt terveyskeskusten palveluja, mutta yleisesti käytettiin myös työterveyshuollon ja sairaalan terveydenhoitopalveluja. Pieni osa vastaajista oli asioinut myös yksityisillä lääkäriasemilla ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Kyselystä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista oli kokenut tulleensa hyväksytyksi eikä ollut kohdannut yleisesti homoseksuaalisuuteen tai omaan seksuaalisuuteensa kohdistuneita negatiivisia asenteita. Kuitenkin huomattava osa oli joskus joutunut peittelemään omaa seksuaalista suuntautumistaan. Osalla vastaajista oli erittäin huonoja kokemuksia ammattilaisten ennakkoluuloista.

Hetero-olettamuksen vaikutus seksuaaliterveysneuvontaan

Jopa kahdella kolmesta Hiv-tukikeskuksen kyselyyn vastanneesta oli kokemusta siitä, että heidän oli oletettu olevan heteroja. Mahdollisuus miesten välisestä seksistä ja seksuaalisuudesta puhumiseen ammattilaisen kanssa oli harvinaista. Ohjausta ja tietoa turvaseksistä sekä seksiteitse tarttuvista taudeista miehet saivat kyselyn mukaan liian vähän.

Kysely osoitti, että hetero-olettamus vaikuttaa myös seksitautitesteihin liittyviin potilastilanteisiin. Ammattilaiset tarjoavat harvoin mahdollisuutta testeihin ja saattavat vähätellä niiden tärkeyttä. Erityisesti hiv-testiin on edelleen vaikea päästä. Väärät oletukset ja kysymykset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, otetaanko testit oikein ja saavatko asiakkaat oikeanlaista hoitoa.

Taito kysyä – Lupa puhua -kampanja

Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus haluaa edistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamista seksuaalisen moni-naisuuden huomioon ottamisessa. Hiv-säätiö on suunnitellut terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatun Taito kysyä – Lupa puhua -koulutuskonseptin. Koulutus on tilattavissa terveydenhuollon toimi-pisteisiin sekä oppilaitoksiin ympäri Suomen. Lisäksi aihetta tuodaan näkyville perusterveydenhuollon toimipisteissä, terveysalan oppilaitoksissa ja mediassa.

Kampanja käynnistyy avoimilla pilottikoulutustilaisuuksilla Helsingissä 26.9.2013 ja Oulussa 10.10.2013. Pilottikoulutukset on suunnattu terveysalan ammattilaisille ja terveysalan koulutuksesta vastaaville henki-löille. Helsingin koulutustilaisuuden avaa HIV-säätiön hallituksen puheenjohtaja Jani Toivola. Helsingin pilottikoulutus toimii kampanjan tiedotustilaisuutena ja myös median edustajat ovat tervetulleita

  • Taito kysyä – Lupa puhua koulutus- ja tiedotustilaisuus, Helsinki: 26.9.2013 klo. 12:30–16:00, SFV-sali, Uudenmaankatu 17. Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan 25.9.2013 mennessä: vilma.pietila@hivpoint.fi
  • Taito kysyä – Lupa puhua -pilottikoulutus, Oulu: 10.10.2013 klo. 12:30–16:00, Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Vilma Pietilä
Viestintäsuunnittelija
Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus
vilma.pietila@hivpoint.fi
puh. 0207 465 720

Irma Pahlman
Toiminnanjohtaja
Hiv-säätiö / Hiv-tukikeskus
irma.pahlman@hivpoint.fi
puh. 0207 465 724