21.3.2019

Tiedote: Hiv-kotitesti markkinoilla puoli vuotta – odotukset täyttyneet

Hiv-kotitesti on ollut Suomessa kuluttajien saatavilla puolen vuoden ajan. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä testin helppouteen ja nimettömyyteen. Testiin liittyy myös huolenaiheita, joista Hivpoint keskustelee valtakunnallisilla Sairaanhoitajapäivillä 21.-22.3.

”Käyttäjät ovat löytäneet testin hyvin, kertoo Hivpointin suunnittelija, sairaanhoitaja Sanna Salo. Hivpointin ja apteekkien kautta testejä on myyty useampi sata kuukausittain. Uudelle matalan kynnyksen testausvaihtoehdolle on siis ollut selkeä tarve.”

Viime vuoden aikana Hivpoint keräsi hiv-kotitestin käyttökokemuksia. Tutkimukseen valikoituneet käyttäjät kokivat testin hyväksi ja helpoksi vaihtoehdoksi. Kotitestiä kokeilleet arvelivat voivansa käyttää sitä tulevaisuudessakin, koska testauspaikkoihin voi olla hankala hakeutua aukioloaikojen tai pitkien välimatkojen takia. Lisäksi kaikkialla ei ole mahdollista saada testiä nimettömästi. Henkilöillä oli myös kokemuksia siitä, että testiä ei ole saanut pyynnöstä huolimatta. Seksitautitesteihin hakeutumiseen voi myös liittyä häpeää, jolloin kotitestin tekeminen koetaan helpommaksi.

Kahdeksan kymmenestä testiä kokeilleesta käyttäisi sitä jatkossakin. Käyttäjätutkimuksessa ilmeni myös huoli positiivisen testituloksen saamisesta yksin.

”Positiivisen tuloksen sattuessa olisi hyvä olla joku, joka pystyy ohjaamaan eteenpäin, ettei jää yksin,” kertoo testiä kokeillut.

”Tämä on ollut meille tärkeä kehityskohde,” Sanna Salo jatkaa. ”Hivpointin puhelin- ja chat-palveluista saa neuvoja hiv-kotitestin tekemiseen ja tukea positiivisen testituloksen jälkeen. Olemme myös pyrkineet kertomaan laajalle joukolle terveysalan ammattilaisia testistä. Jokaisen hoitotyössä toimivan pitää olla valmis kohtaamaan hiv-tartunnan saanut. Positiivisen hiv-testituloksen saanut voi kävellä sisään omalle terveysasemalle minä tahansa päivänä.”

On tärkeää saada tieto mahdollisesta hiv-tartunnasta, jotta lääkitys voidaan aloittaa. Lääkityksen avulla elämää voi jatkaa tavalliseen tapaan, eikä hiv lyhennä elinajan odotetta. Lääkehoito vähentää uusia hiv-tartuntoja, koska lääkkeet estävät jatkotartunnat myös seksissä ilman kondomia.

Hivpointin pisteellä 3k29 voi keskustella hiv-kotitestiin ja hiv-hoitotyöhön liittyvistä kysymyksistä Sairaanhoitajapäivien ajan 21.-22.3. Hivpointin asiantuntijat esittelevät hiviä ennaltaehkäisevää lääkitystä prepiä ja jälkiehkäisylääkitys pepiä tapahtuman Klinikkalavalla torstaina 21.3. klo 14. Sairaanhoitajapäivät on hoitotyön suurin vuotuinen koulutustapahtuma, joka tarjoaa sairaanhoitajille koulutusta hoitotyöhön ja työhyvinvointiin liittyen.

Lisätietoa:

Sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Sanna Salo, sanna.salo@hivpoint.fi,  0207 465 722.

Toimitusjohtaja Jukka Keronen, jukka.keronen@hivpoint.fi, 040 564 8814.