16.5.2022

Testataan, testataan, testataan! – eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa vietetään 16.-23.5.

Kalasataman terveydenhoitaja Tadeja Munyuin henkilökuvassa työhuoneessaan vastaanottotilassa.

Eurooppalainen testausviikko on keväisin ja syksyisin järjestettävä kampanja, joka kannustaa terveysalan ammattilaisia kaikkialla Euroopassa tarjoamaan hiv-testejä aktiivisesti ja lisäämään tietoisuutta hivistä ja hepatiiteista. Kampanjaan osallistuu vuosittain satoja organisaatioita ympäri Eurooppaa. Lue, minkälaisia kokemuksia Kalasataman terveysasemalla on testausviikkoon osallistumisesta ja osallistu materiaalipaketin arvontaan.

”Vaikka ihmiset tulevat muiden vaivojen vuoksi, voidaan testejä tarjota”

Testausviikko on hoitajalle tärkeä muistutus seksitautitestauksen puheeksi ottamiseen

Viime syksyn testausviikon kampanjaan osallistuneista terveysasemista yksi oli Kalasataman terveysasema Helsingissä. Hivpoint kävi haastattelemassa kahta terveysasemalla pitkään työskennellyttä terveydenhoitajaa, Tadeja Munyuita ja Matias Häkkästä. Testausviikkoon osallistumisen he kokivat olleen itselle tärkeä muistutus ottaa asiakkaan kanssa puheeksi hiv ja muut seksitaudit.

”Testausviikolla tulee ajateltua, että tarjotaan testejä”, Tadeja Munyui pohtii. Hivpointin materiaalipaketista löytyvät turvaseksipakkaukset ovat esillä pöydällä ja niiden avulla terveydenhoitaja voi avata  keskustelua hivistä ja muista seksitaudeista.

Matias Häkkänen kokee, että testausviikko toimii hyvänä keinona terveysalan ammattilaisten aktivoimiseksi, mutta samalla myös asiakkaat rohkaistuvat pyytämään testejä. “Yleensäkin teemaviikot herättelevät ammattilaista, mutta sitten materiaalit saattavat herätellä myös asiakasta, että testataanpa nyt samalla.” Munyui on samaa mieltä Häkkäsen kanssa.

”Asiakkaat kyselee! Jotkut ovat näkemänsä materiaalin perusteella halunneet, että otetaan testit. Jotkut eivät ole ikinä tehneet hiv- ja muita seksitautitestejä, vaikka on ollut sellaisia tilanteita, joissa olisi voinut saada tartunnan. Minusta on tosi tärkeää, että testausviikko on. Vaikka ihmiset tulevat muiden vaivojen vuoksi, voidaan testejä tarjota.”

Tadeja Munyui

”Kun materiaalit on esillä, pystyy helpommin ottamaan puheeksi ja tulee helpommin mieleen ottaa puheeksi testaus.”

Matias Häkkänen
Matias Häkkänen ja Tadeja Munyui ovat molemmat työskennelleet Kalasataman terveysasemalla pitkään.

Erilaisista seksitavoista kysymiseen voi valmistautua

Ennalta suunniteltujen kysymysten perusteella on helpompi selvittää asiakkaan tilannetta, mitä testejä tarvitaan, milloin ja mistä eri paikoista seksitaudit testataan.

Kalasataman terveysasemalla testejä pyydetään myös sähköisesti Maisa-palvelun kautta. Häkkäsen kokemuksen mukaan asiakkaat hakeutuvat testeihin yhä useammin puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta.

”Paperiset materiaalit eivät enää toimi kovin hyvin nykyaikana. Mieluummin lataan kaikki materiaalit tiedostona koneelle. Aika harvoin terveysasemalla tehdään lähetteitä enää face to face, useimmiten puhelimella tai sähköisen asioinnin kautta.”  

Matias Häkkänen

Testaukseen liittyvässä neuvonnassa valmiita kysymyksiä ja fraaseja voi kopioida Testaa oikein -puheeksioton kortista ja käyttää chat-keskustelussa, kun halutaan esimerkiksi kysyä tarkentavia kysymyksiä seksitavoista.

Kysy seksitavoista esimerkiksi seuraavasti:

  • “Milloin sinulla on ollut viimeksi suojaamatonta seksiä?”
  • “Kysymme seuraavaksi seksitapoihin liittyviä kysymyksiä, jotta saat tarvittavat testit.”
  • “Minkälaista suojaamatonta seksiä sinulla on ollut?”

Osallistu arvontaan ja voita 300 turvaseksipakkausta jaettavaksi asiakkaille!

Kerro meille, miten saat asiakkaasi parhaiten seksitautitesteihin! Kommentoi postaustamme @Hivpoint Facebookissa eurooppalaisen testausviikon aikana 23.5. klo 16 mennessä, ja olet mukana 300 turvaseksipakkauksen arvonnassa työpaikallesi!

Kerro meille kommenttikentässä, mitä fraaseja mieluiten käytät keskustelunavauksessa, kun otat puheeksi asiakkaan kanssa seksitavat ja niihin liittyvät seksitautitestit.

Hivpointin suosittelemiin fraaseihin voi tutustua Testaa seksitaudit oikein -puheeksioton kortissa.

Tiedätkö, mitä etuja on varhain todetulla hiv-tartunnalla?

Hiv-testin tekeminen on ainoa tapa todeta hiv-tartunta.

  • Mitä aikaisemmin tartunta todetaan, sitä nopeammin hiv-tartunnan saanut saa tarvitsemaansa hoitoa, tehokkaan lääkityksen ja hyvän seurannan, mikä pitää hänet terveenä ja parantaa elämänlaatua.
  • Varhain todettu hiv-tartunta vähentää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia.
  • Toimiva hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen eteenpäin.