12.1.2022

Terveyskaveritoiminta 2021: ”Antaa tunteen, että olet osa jotain suurempaa!”

Terveyskaveritoiminnan tavoitteena on lisätä tietoa hivistä ja seksuaaliterveydestä yhteisöissä, joita emme Hivpointissa muuten tavoita. Seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet voivat olla aiheita, joista on vaikea puhua avoimesti, mutta se on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa jokaisen seksuaaliterveyden toteutuminen. Hivpoint kouluttaa terveyskaverit, jotka järjestävät työpajoja eri yhteisöissä. Terveyskaveritoiminta antaa loistavan mahdollisuuden osallistua hivin ennaltaehkäisytyöhön sekä lisätä tietoisuutta turvallisesta seksistä ja seksuaalisuudesta, Hivpointista sekä Hivpointin palveluista.

Terveyskaveritoiminnan tulokset 2021

2021 Hivpointilla oli kuusi motivoitunutta ja erinomaista terveyskaveria, jotka tulivat eri taustoista. He järjestivät yhteensä 17 työpajaa, joista viisi pidettiin webinaareina ja 12 kasvotusten. Työpajoissa oli yhteensä 150 osallistujaa.

  • Yli 51% osallistujista kertoi saaneensa uutta tietoa kondomin käytöstä.
  • Yli 53% osallistujista kertoi saaneensa uutta tietoa hivistä.
  • Yli 73% osallistujista kertoi saaneensa uutta tietoa seksuaalioikeuksista.

Yli puolet osallistujista kertoi, että työpaja madalsi heidän kynnystään hakeutua tarvittaessa hiv-testiin. Kysyimme myös, kuinka suurena osallistujat kuvasivat työpajan vaikutuksen omaan elämäänsä ja vastauksien keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,0. Voimme siis todella sanoa, että terveyskaveritoiminta on ollut vaikuttavaa!

Kuinka vuoden 2021 terveyskaverit kuvailevat toimintaa?

“Mielestäni terveyskaveritoiminta on upeaa ja sille on suuri tarve. Sain usein työpajoissani positiivista palautetta, mikä osoittaa, että ihmisillä on opittavaa hivistä ja muista siihen liittyvistä teemoista. Myös terveyskavereille itselleen se on mahdollisuus tavata ja olla yhteydessä uusiin ihmisiin, oppia uusista kulttuureista ja kuulla uusista elämänkatsomuksista. Se antaa tunteen, että olet osa jotain suurempaa!”

“Kokonaisuutena työpajojen pitäminen osoitti minulle, kuinka tärkeä aihe on ja kuinka tärkeää on keskustella aiheesta maahan muuttaneiden keskuudessa.”

”Parasta terveyskaveritoiminnassa oli jännitys ja varautuminen siihen, millaisia kysymyksiä työpajojen osallistujat saattavat kysyä. Se on yhtä aikaa hauskaa ja jännittävää. Parasta oli voida antaa konkreettista tietoa ennaltaehkäisystä ja turvallisuudesta poistaen samalla stigmaa ja häpeää seksuaalisuuden ja seksuaalioikeuksien ympäriltä.”

”Kondomin oikean käytön demoaminen on minulle henkilökohtaisesti voimaannuttavaa. Terveyskaveritoiminnan myötä tein asioita, joita en ollut ikinä kuvitellut tekeväni – kuten näytin muille kuinka kondomia käytetään oikein.”

”Hivpointin terveyskaveritoiminta on erittäin tarpeellista hiviin liittyvän stigman vähentämiseksi ja oikean seksuaalikasvatuksen tarjoamiseksi. Koin, että sain paljon tukea terveyskaverina niin Hivpointilta kuin muilta terveyskavereiltakin.”

”Parasta toiminnassa on ollut tunne siitä, kuinka annat ihmisille ”tiedon valtaa”. Se kuinka näät miten ihmiset nauttivat työpajoista ja oppivat jotain uutta (monesti vastoin heidän omia odotuksiaan) sai minut niin iloiseksi ja ylpeäksi. Koen, että meillä on ollut erinomainen tasapaino vapautta järjestää työpajoja haluamillamme tavoilla ja samalla olemme saaneet tukea muilta terveyskavereilta. Koulutuspäivien aikana saimme kaiken mahdollisen tiedon mitä tarvitsimme työpajojemme valmisteluun ja toteutukseen ja se on auttanut paljon.”

”Parasta on ollut uusien ihmisten tapaaminen ja heihin tutustuminen. Mutta tärkeimpänä halusin tulla mukaan toimintaan kannustaakseni ihmisiä hakeutumaan hiv ja seksitautitesteihin ja tämä tavoite on täyttynyt ja iloitsen siitä. Tunnen, että olen auttanut joitain työpajaan osallistuneita ihmisiä lisäämään tietoisuuttaan seksuaaliterveyteen liittyen ja joidenkin ei ehkä sen myötä tarvitse elää peläten.”

Haluatko vuoden 2022 terveyskaveriksi?


Koulutamme vuosittain uusia terveyskavereita edistämään seksuaaliterveyttä. Seuraava koulutus terveyskavereille pidetään Helsingissä keväällä 2022. Hakijalla ei tarvitse olla etukäteen tietoa seksuaaliterveydestä. Into oppimiseen ja kiinnostus seksuaalikasvatukseen riittää. Koulutamme kaikki terveyskaverit ennen kuin he pitävät itsenäisesti työpajoja. Terveyskavereille maksetaan toiminnasta palkkio.

Lue lisää toiminnasta ja kuinka hakeutua terveyskaveriksi täältä>>