2.11.2022

Rokotusyhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sujui loistavasti – 700 sai apinarokkorokotteen Hivpointissa!  

Kuusi ihmistä seisoo ja katsoo kameraan.

Hivpointissa olimme iloisia, kun apinarokkorokotukset tartunnan suhteen riskissä oleville päästiin vihdoin aloittamaan tiistaina 11. lokakuuta. Rokotuksista oli tullut Hivpointiin runsaasti kyselyjä jo loppukesästä lähtien. Erityistä iloa tuotti se, että vihdoin pääsimme tiedottamaan avainryhmiä rokotusten alkamisesta ja tarjoamaan heille mahdollisuutta rokotuksiin Hivpointin matalan kynnyksen palveluissa. Apinarokkorokotusten alkamista jouduttiin odottamaan, koska ennen uuden rokotteen käyttöönottoa viranomaisten piti käydä läpi monenlaisia asetuksia, säädöksiä ja pykäliä. 

Lue apinarokkorokotusten kohderyhmistä Hivpointin sivuilta ja apinarokosta THL:n sivuilta.

Olimme Hivpointissa käyneet keväästä saakka keskusteluja THLn kanssa siitä, miten apinarokkotartuntoja voitaisiin tehokkaimmin ennaltaehkäistä. Hivpoint pyydettiin mukaan ennaltaehkäisytyön suunnitteluun viranomaisten kanssa, koska olemme tehneet työtä kohderyhmän miehet, joilla seksiä miesten kanssa, parissa jo 80-luvulta saakka ja meillä on hyvät kanavat heidän tavoittamiseensa.  

Rokotuksista tiedotettiin kanavissa, joissa kohderyhmää tavoitettiin tehokkaasti 

Järjestötoimijan etu viranomaistahoihin verrattuna on avainryhmien ja heidän käyttämiensä viestintäkanavien vahva tuntemus. Hivpointilla on kokemusta etsivästä verkkotyöstä ja kohdennetun viestinnän toteuttamisesta kanavissa, joita apinarokkorokotustenkin suhteen avainryhmään kuuluvat käyttävät. Hivpointin omien kanavien ja palvelujen lisäksi tiedotimme rokotuksista muun muassa seuranhakupalvelu Grindrissa, homo- ja bimiehille suunnatussa LiveChat-palvelussa, HUS:n infektiopoliklinikalla, homosaunassa ja videopaikoissa sekä fetissiyhteisö MSC:n ja Positiiviset ry:n kautta. Lisäksi teimme tiivistä viestintäyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, joiden yhteisöihin rokotuksista hyötyvät kuuluvat. Kohdennettu viestintä rokotusten avainryhmille tuotti tulosta ja kaikki rokotusajat varattiin ennätysajassa.   

Yhdeksän rokotuspäivää, 700 Hivpointissa rokotettua

Hivpointissa järjestettiin yhdeksän rokotuspäivää ja rokotuksen Hivpointissa sai 700 ihmistä. Otimme rokotuksia varten käyttöön sähköisen ajanvarausjärjestelmän ja se osoittautui erittäin toimivaksi. Arviomme on, että tavoitimme rokotuksiin oikeaa kohderyhmää.  

Etukäteen huolena oli se, miten muut kuin Suomessa syntyneet löytävät tiedon apinarokkorokotuksista. Tämä huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä arviomme mukaan noin kolmannes rokotetuista oli syntynyt muualla kuin Suomessa.   

Yhtenä rokotuspäivänä Hivpointissa saattoi käydä yli sata asiakasta. Siitä huolimatta tunnelma oli rauhallinen, eikä jonoja päässyt muodostumaan. Rokotukseen tulleille tarjottiin mahdollisuus hiv-pikatestiin ja seksuaaliterveysneuvontaan. Tätä mahdollisuutta käytti yli sata asiakasta. Asiakkaat antoivat meille paljon hyvää palautetta toiminnan sujuvuudesta, henkilökunnan ystävällisyydestä sekä tilojemme viihtyisyydestä.  

Kaupungin sote-ammattilaisten kanssa yhteisellä asialla 

Helsingin kaupungin ja Hivpointin työntekijät kokivat yhteistyön sujuneen erinomaisesti.  Tunnelma oli kaikkina rokotuspäivinä innostunut ja hommat hoituivat ammattitaitoisesti moniammatillisessa porukassa.  

Emme kohdanneet suuria haasteita prosessin aikana. Ainoa asia, joka aiheutti lisävaivaa asiakkaille, oli se, että influenssarokotukset käynnistettiin samaan aikaan apinarokkorokotteiden kanssa. Apinarokko- ja influenssarokotteen välissä tulisi olla noin kahden viikon väli, ja siksi jouduimme käännyttämään muutamia apinarokkorokotteelle tulijoita. Onneksi heille järjestyi uusi rokotusaika myöhempään ajankohtaan.  

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö on tärkeää

Apinarokkoepidemian kohdalla on viimeistään huomattu se, miten tärkeää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö on. Järjestöt niin Suomessa kuin muualla maailmassa tuntevat työnsä kohderyhmät hyvin, ovat ketteriä toimijoita ja pystyvät reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti. Järjestöjen tehtävä on toimia ruohonjuuritasolla asiakkaidensa hyvinvointiin vaikuttavien asioiden asiantuntijoina sekä heidän asemansa ja oikeuksiensa puolustajana. Esimerkiksi tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä tämä osaaminen on tärkeä valjastaa viranomaistoiminnan tueksi.  

Yhteistyön tulokset puhuvat puolestaan. Valtaosa avainryhmiin kuuluvista hakeutui rokotuksiin Hivpointin toimipisteeseen, rokotukset toteutettiin nopeasti ja tehokkaasti ja voimme iloksemme todeta, että apinarokkotartuntojenkin määrä on laskussa.  

Apinarokkoepidemian kohdalla käynnistynyt viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön malli kantaa varmasti myös jatkossa seksuaaliterveyden edistämistyössä, tarttuvien tautien ennaltaehkäisyissä ja matalan kynnyksen palveluiden kehittämisessä. Tästä on hyvä jatkaa!  

Jenny Tigerstedt

Hivpointin ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö