24.9.2019

Rahoitus kuntoon – tuemme Global Fundin tavoitetta pelastaa 16 miljoonaa henkeä

Hiv-, tuberkuloosi- ja malariatyötä tekevän Global Fundin vuosiraportti vuodelta 2018 julkaistiin viime viikolla. Vuodesta 2002, Global Fundin rahoitus on pelastanut 32 miljoonaa ihmishenkeä. Vaikka suuriakin harppauksia on tehty, uusia haasteita ilmaantuu hivin, tuberkuloosin ja malarian suhteen edelleen.

Global Fund raportoi seuraavasti vuodesta 2018:

  • 18.9 miljoonaa ihmistä saatiin hiv-lääkityksen piiriin
  • 719 000 hiv-tartunnan saanutta äitiä sai lääkityksen pysyäkseen hengissä ja voidakseen estää lapsensa tartuttamisen.
  • 5,3 miljoonalta ihmiseltä testattiin ja hoidettiin tuberkuloosi
  • 131 miljoonaa hyttysverkkoa jaettiin suojaamaan malarialta

Globaalin hiv-työn kannalta Global Fund on merkittävässä asemassa. Voidakseen tarjota hengenpelastavan hiv-lääkityksen mahdollisimman monelle hiv-tartunnan saaneelle, Global Fund onnistui vuonna 2018 neuvottelemaan 324 miljoonan dollarin säästöt hiv-lääkityksessä. Säästetyillä varoilla katetaan lääkitys neljälle miljoonalle tartunnan saaneelle vuoteen 2021 mennessä.

Vaikka hiv-testaus ja tehokas lääkitys ovat hiv-epidemian kukistamisen keskiössä on tullut entistä selvemmäksi, että lisäponnisteluja vaaditaan etenkin hivin ennaltaehkäisyssä ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan edistämisessä. Globaaleihin tavoitteisiin pääseminen vaatii erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ja sukupuolten välisen epätasa-arvon tarkempaa huomioimista.

Jotta kestävän kehityksen tavoite hiv ja aids epidemian pysäyttämiseksi toteutuisi, tarvitaan lisäpanostusta – ja rahoitusta. Ranskan Presidentti, Emmanuel Macron, isännöi lokakuussa pidettävän Global Fundin rahoitukseen tähtäävän konferenssin Lyonissa. Konferenssin tavoitteena on kerätä 14 miljardia dollaria seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Vuoteen 2023 mennessä näillä varoilla pelastetaan 16 miljoonaa henkeä, puolitetaan hiv- ja tuberkuloosikuolleisuus sekä vahvistetaan terveydenhuoltojärjestemiä.

Suomikin on sitoutunut UNAIDS 90-90-90 tavoitteeseen, sekä kestävän kehityksen tavoitteeseen hiv ja aids epidemian pysäyttämiseksi. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja yhä saavutettavissa. Mutta riittääkö poliittinen tahto niiden toteuttamiseen?

Tällä hetkellä Suomesta ei ole ilmoittauduttu Lyonin konferenssiin, mutta vielä ehtii mukaan!