12.4.2023

Pitkävaikutteinen, pistettävä, hiv-hoito

Tablettimuotoisen hiv-lääkkeen rinnalle on tullut pitkävaikutteinen, pistosmuotoinen hiv-hoito. Kuvassa injektioneula ja lääkeainepullo.

Hiviin on olemassa tehokas lääkitys, joka pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja lisäksi estää hivin tarttumisen. Tavallisesti hivin lääkehoito toteutetaan päivittäisellä tablettihoidolla. Tablettihoidon rinnalle on viime vuosina tullut pitkävaikutteinen pistosmuotoinen lääkitys, jossa hiviä hoidetaan kahdella pistoksella kahden kuukauden välein. Pistoshoito on hyvä lisä hiv-lääkkeiden valikoimaan ja voi helpottaa lääkehoidon toteuttamista arjessa. HUS-alueella pistettävää hiv-hoitoa saa tällä hetkellä noin kolmekymmentä potilasta, muualla Suomessa potilaita on arvioilta joitain kymmeniä. 

Miten pitkävaikutteinen hiv-hoito toteutetaan? 

Suomessa on tällä hetkellä käytössä yksi pistettävä hiv-lääkevalmiste. Valmisteen käyttö voidaan aloittaa suoraan pistettävässä muodossa, mutta useimmiten kyseistä valmistetta käytetään ensin kuukauden ajan tablettimuotoisena hoitona, jotta nähdään sen sopivuus sekä, se ettei esimerkiksi allergisia reaktioita tule. 

Pistoksena annettava lääkitys voidaan aloittaa vasta, kun hi-virusten määrä on saatu alle mittausrajan jollain muulla lääkeyhdistelmällä. Tämä johtuu siitä, että ei ole riittävästi tutkimustietoa siitä, saadaanko pistämällä käytettävän lääkevalmisteen avulla virukset laskemaan alle mittausrajan.  

Miten lääke pistetään? 

Lääkeaineet viedään kehoon kahden kuukauden välein kahtena erillisenä pistoksena. Pistoskohta on pakarassa ja pistoksen voi antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Pistoskohdassa tuntuu usein kipua tai arkuutta muutaman päivän ajan, tuntemukset vähenevät yleensä pistoskertojen karttuessa. 

Mitkä tekijät voivat estää pistettävän lääkityksen käytön? 

Ennen lääkityksen aloittamista tulee selvittää viruksen alatyyppi ja se, että virus ei ole vastustuskykyinen pistettävän lääkkeen ainesosille. Pistettävän lääkkeen on todettu tehoavan heikommin tiettyihin viruksen alatyyppeihin. Pistettävä lääkehoito ei myöskään nykytiedon valossa sovellu käytettäväksi raskauden aikana. 

Onko pistettävä lääke tehokas? 

Pistettävä lääke on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi. Lääkeaineen pitoisuus säilyy kehossa riittävän tasaisena ja suurena pistosten välillä. Jokaiselle pistoskerralle on lääkkeen tehon varmistamiseksi tultava kahden kuukauden välein +/- 1 viikon aikaikkunassa. Pistettävät lääkkeet eivät kuitenkaan ole tehokkaampia kuin suun kautta otettavat lääkkeet. Soveltuvasta lääkityksestä sovitaan infektiolääkärin kanssa.

Mitä hyötyä on pistettävästä lääkkeestä? 

Pistoshoito voi auttaa lääkehoidon toteuttamista arjessa, koska se vapauttaa päivittäisestä lääkkeen ottamisen muistamisesta. Pistettävä lääkitys voi olla käytännöllinen, jos matkustaa paljon ja lääkkeiden kuljettaminen on hankalaa. Lisäksi vielä tänäkin päivänä on maita, jotka kieltävät pääsyn hiv-tartunnan saaneilta ja hiv-lääkkeet rajalla voivat johtaa käännytykseen. Joillekin voi olla vaikeaa säilyttää lääkkeitä yhteisasunnossa, jossa ei halua kaikkien näkevän lääkitystään. 

Kun päivittäinen lääkitys ei muistuta hiv-tartunnasta, moni on kokenut, että hivin merkitys ja leimaavuus elämässä on pienentynyt ja elämänlaatu on sitä kautta parantunut. 

Tutkimusta pistettävistä hiv-lääkkeistä 

Pitkävaikutteisista hiv-lääkkeistä on käynnissä useita eri tutkimuksia ympäri maailmaa. Tutkittavana on muun muassa pistettävä hiv-lääkitys, jonka annosteluväli olisi kuusi kuukautta. Lisäksi tällä hetkellä käytössä olevan valmisteen käyttöä tutkitaan tilanteessa, jossa viruksen eivät ole alle mittausrajan. Tulokset ovat tähän mennessä olleet myönteisiä.  

Hiviä ennaltaehkäisevästä prep-lääkityksestä on myös olemassa pistosmuotoinen, kahden kuukauden välein annosteltava, pitkävaikutteinen lääke. Pitkävaikutteisen prepin on todettu olevan vähintään yhtä tehokas kuin tablettimuotoinen prep-lääkitys. Pitkävaikutteista prep-lääkettä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla Suomessa. 

Lähteet

Positiiviset ry

Aidsmap

Lääkärilehti

San Francisco AIDS Foundation

Infektiolääkäri Pia Kivelä (HUS)