8.10.2019

Nuorten vaikuttajaryhmä – toiminta on käynnistynyt!

Hivpointin nuorten vaikuttajaryhmä tapasi ensimmäisen kerran lauantaina 28.10. Helsingissä nuorten työn suunnittelijoiden Annin ja Marian kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmässä vuonna 2019 aloittivat Ali, Henni, Katya, Saara, Kelly ja Pauliina. Vaikuttajaryhmä tuo nuorten ääntä esiin Hivpointin toiminnassa. Ryhmän jäsenet voivat osallistua ja ottaa kantaa Hivpointin nuorten parissa tehtävään seksuaalikasvatustyöhön ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten parissa tehtävään työhön sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, kuten yhdenvertaiseen seksuaalikasvatukseen ja seksuaalioikeuksiin liittyviin teemoihin.

Päivän aikana tutustuttiin, kuultiin Annin ja Marian esittely Hivpointin toiminnasta, hiv-tilanteesta Suomessa, hiviin liittyvästä stigmasta sekä seksitautien ehkäisystä ja seksuaalikasvatuksesta. Toiminnan painopisteiksi päätyivät seksuaalikasvatus, hiviin ja seksitauteihin liittyvä stigma ja nuorille tarjottava maksuton ehkäisy. Päivän aikana ideoitiin, miten ryhmä voi olla vaikuttamassa seksuaalikasvatuksen monipuolisuuteen ja sen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen ja miten hiviin liittyvää stigmaa sekä muihin seksitauteihin liittyvää stigmaa voidaan olla vähentämässä.

Työskentely jatkuu ja kuulette pian lisää vaikuttajaryhmästä!

Lisätietoja:

Anni Susineva

040 551 7511

anni.susineva@hivpoint.fi