14.6.2023

Normatiivisen seksin harhat

Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo peiliin . Toinen heistä pitää kännykkää kädessä.

Heteronormatiivisuus ja siihen sisältyvä sukupuolinormatiivisuus / cisnormatiivisuus vaikuttaa monella tavalla seksuaalisuuteen. Heteronormatiivisessa normiympäristössä heteroidentiteettiä ja -elämää toteuttavat saavat arvostusta enemmän kuin ei-heteroseksuaaliset ihmiset. Sukupuolen kohdalla yhdenvertaisuuden puute voi olla vieläkin selvempää kuin seksuaalisen suuntautumisen perusteella – heteronormatiivisessa ajattelussa cisihmiset määrittyvät trans- ja muunsukupuolisia paremmiksi ja arvokkaammiksi.  

Heteronormatiivisuus vaikuttaa seksiin 

Heteronormatiiviset normivaatimukset vaikeuttavat usein merkittävästi HLBTIQ+ ihmisten elämää, mutta nämä vaatimukset voivat kaventaa myös heterojen elämää. Esimerkiksi heteromies, joka ei ole tarpeeksi ”miehekäs”, saattaa joutua kyseenalaistetuksi monilla tavoilla.   

Heteronormatiivisuudella on myös vaikutuksia seksiin ja siihen liittyviin merkityksiin. Esimerkiksi millainen seksuaalisuus ja seksi tulee näkyviin ja arvostetuksi, millaisesta seksistä keskustellaan, millainen seksi piilotetaan ja millaisesta vaietaan, millaisesta seksistä tarjotaan tietoa, millaisesta seksistä opetetaan koulussa jne.  

“Normaali seksi” ja “perinteinen seksi” 

Olen elämäni ja työurani aikana kuullut monissa yhteyksissä maininnat ”normaali seksi” tai ”perinteinen seksi”. Kun heteronormatiivisissa yhteyksissä näillä käsitteillä lähes aina viitataan yksistään emätinyhdyntään, ovat käsitteet epämääräisiä ja suorastaan virheellisiä. Emätinyhdyntä, vaikka sekin on normaalia, ei ole sen normaalimpaa kuin vaikkapa suuseksi tai anaaliseksin monet muodot. Ja perinteinen seksi taas on hyvin erilaista eri yksilöillä, joten siihen viittaamalla ei voi tietää, minkälaisesta seksistä milloinkin on kysymys.  

Heteronormatiivisessa seksikäsityksessä emätinyhdyntä voi muodostua niin itsestään selväksi normiksi, ettei jotkut ihmiset määritä muunlaista seksiä seksiksi ollenkaan. Jos vain emätinyhdyntä määrittyy seksiksi, saattaa se muodostua ongelmaksi mm. seksitautitesteissä käydessä. Useimmilla ihmisillä, joilla on emätinyhdyntää, on myös muunlaista seksiä. Jos seksitautien testauksen yhteydessä vain yksi seksitapa mainitaan, voidaan seksitautitestit ottaa puutteellisesti.  

Seksin moninaisuus ja seksitautien testaaminen

Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät määritä sitä, millaisia seksuaalisia käytäntöjä ja seksiä eri yksilöillä voi olla. Esimerkiksi heteromiehellä voi olla vastaanottavaa anaaliseksiä. Jos ei niin usein anaaliyhdyntää, niin esimerkiksi peräaukon hyväilyä sormilla tai nuolemista. Tämä tulee ottaa huomioon seksitautien testauksessa.  

Toki cissukupuolisilla homo- ja bimiehillä on anaaliseksiä keskimäärin enemmän kuin cissukupuolisilla heteromiehillä. Homo- ja bimiehillä on yleensä myös heteromiehiä enemmän seksikumppaneita, joiden kanssa on anaaliseksiä. Tällöin tartuntamahdollisuuksia anaaliseksissä on myös enemmän kuin heteromiehillä tai -naisilla keskimäärin. Tämäkin asia on tärkeää ymmärtää ja ottaa huomioon seksitautien testauksessa.  

Naisten välisessä seksissä, niin cissukupuolisten kuin transsukupuolisten naisten välisessä tai keskinäisessä seksissä on sekä samoja että myös eri käytäntöjä kuin esim. cisheteronaisten tai homomiesten seksissä. Ja sama seksin moninaisuus koskee tietysti myös muunsukupuolisia tai intersukupuolisia ihmisiä.   

Sukuelimet eivät määritä sukupuolta 

Heteronormatiivinen ajattelu ei taivu huomioimaan kaikkia seksin toteuttamisen mahdollisuuksia. Huomiotta voi jäädä esimerkiksi se, että myös miehellä voi olla vastaanottavaa emätinyhdyntää. Osa sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ei ole tehnyt sukuelinkirurgisia muutoksia, eli miehen kanssa voi hyvin olla emätinyhdyntää tai muunlaista emätinseksiä. Sukuelimet eivät määritä ihmisen sukupuolta.   

Eli seksiä voi olla monenlaista eikä “normaalista” tai “perinteisestä seksistä” puhuminen riitä. Ihmiset ovat seksuaalisuudessaan ja seksissään moninaisia: ei ole yhtä yhtenäistä cishomomiesten, cislesbonaisten, cisheterojen tai esim. trans- tai muunsukupuolisten ryhmää, joilla olisi yhtenäiset seksuaalisuus- ja seksikäytännöt.  

Moninaisuuden huomioiminen tärkeää seksitautien testauksessa 

Seksin moninaisuuden ja yksilöllisyyden huomioiminen on keskeistä seksitautitestauksessa. Seksitautitesteissä on tärkeää kertoa, millaista seksiä on ollut, että testit otetaan oikein ja oikeilta limakalvoilta. Hiv ja kuppa testataan verestä, mutta klamydia ja tippuritestit pitää ottaa niiltä limakalvoilta, joille tartunta on ollut mahdollinen.  

Seksiin ja seksitapoihin liittyvien heteronormatiivisten käsitysten purkaminen on tärkeää, kun halutaan edistää kaikkien ihmisten seksuaaliterveyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaisiin palveluihin. Usein avainasemassa normatiivisuuden purkamisessa ovat palveluita tarjoavat ammattilaiset: kun ammattilaisella on taito kysyä, tulee asiakkaalle lupa puhua hänelle merkityksellisistä ja oleellisista asioista.

Heteronormatiivisten ajattelutapojen ja käytäntöjen purkaminen on hyödyksi kaikille myös seksuaaliterveyspalveluissa – ammattilaisille tulee mahdollisuus tarjota yhdenvertaista ja parempaa neuvontaa ja asiakas tulee arvostetuksi ja hyötyy mahdollisemman paljon saamastaan palvelusta.

Teppo Heikkinen, Hivpoint

Heteronormatiivisuus käsittelyssä myös Tepon edellisessä artikkelissa: Ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa

Sanastoa

Lähteenä Seta ry:n verkkosivut

Cis = Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset.

Trans = Sanaa käytetään kuvaamaan henkilöä, jonka sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen, ja jotka itse määrittelevät olevansa transihmisiä.

Intersukupuolisuus = Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

Muunsukupuolinen = Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta.

Heteronormatiivisuus = Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana.

Sukupuolinormatiivisuus = Yhteiskuntamme kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ihmiset ovat naisia tai miehiä, ja heidän tulisi käyttäytyä naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Normin mukaan nämä sukupuolet ovat muuttumattomat ja toistensa vastakohdat, ja sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan.