18.11.2022

Ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa  

Kuvassa henkilö istuu sohvalla ja lukee kirjaa Still straight.

Olen koko Hivpointissa työskentelyn ajan tehnyt työtä miesten välisen seksin parissa. Kun tulin töihin 15 vuotta sitten Hivpointiin (silloiseen Aids-tukikeskukseen) opin määrittelemään työni niin, että se on hivin ennaltaehkäisytyötä, jonka kohteena ovat homo- ja bimiehet, ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Vaikka sinänsä hiviltä ja muilta seksitaudeilta suojautumisen konkreettiset ohjeet miehille eivät juurikaan eroa sen perusteella, miten miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, itsensä identifioivat, voi asian huomioiminen olla kuitenkin tarpeellista muista syistä. Esimerkiksi, miten tavoitat nämä ”muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa”: kun suurimman osan homo- tai bimiehistä tavoittaa homoyhteisön virtuaalisten ja fyysisten tapaamispaikkojen kautta, ei heteromiehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, ole yhtä helppoa tavoittaa.  

Suomessa ei ole ollenkaan systemaattista tutkimustietoa miehistä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta joilla ei ole homo- tai bi-identifikaatiota. Jonkin verran Suomessa on tutkimustietoa ja mediassa juttuja heteronaisten seksuaalisuuden joustavuudesta (usein englanniksi käytetään sanoja sexual fluidity, heteroflexibility tai mostly straight) ja mahdollisuudesta naisten väliseen seksiin. Muualta maailmasta sen sijaan löytyy tutkimuksia myös miehistä, ja olen tutustunut niistä muutamiin, joita käsitellään tässä kirjoituksessa.  

Tänään lauantaina 19.11. on kansanvälinen miestenpäivä, ja haluan nostaa omalta osaltani kirjoituksellani näkyviin niitä miehiä, jotka usein eivät näy edes marginaalissa. 

Oletukset seksuaalisuudesta ovat usein liian yksioikoisia  

Monille meistä on hyvin tyypillistä ajatella ja olettaa, että seksuaalisuus on pysyvää ja suuntautumiseltaan selvärajaista: olet joko hetero-, homo- tai biseksuaali. Seksuaalisuus on kuitenkin tätä monimuotoisempaa. Sen lisäksi, että seksuaalisuus identiteetin mukaan suuntautuu monimuotoisesti, seksuaalisuutta voidaan ilmaista ja toteuttaa monella muullakin tasolla ja ulottuvuudella. Näistä eri tasoista useimmiten mainitaan seksuaalisen käyttäytymisen ja tunteiden tasot, mutta myös romanttisuuden, henkisyyden, aistillisuuden ja esteettisyyden tasot voidaan tunnistaa. Jos kaikki nämä tasot otetaan huomioon, niin on helpompi ymmärtää, ettei seksuaalisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen määrittely ei ole kaikissa tapauksissa yksikertaista.   

Vaikka monilla miehillä seksuaalinen suuntautuminen voi toteutua niin, että identiteetti, käyttäytyminen ja tunteet kohdistuvat yhdenmukaisesti vain miehiin, niin myös se on täysin mahdollista ja normaalia, että identiteettitasolla mies on hetero, mutta hänellä on seksiä miesten kanssa.  

Keitä ovat ”muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa” 

Ehkä tunnetuin ja eniten englanninkielisessä mediassa esillä on ollut viime vuosina sosiologian professori Toni Silva´n tutkimukset, joista hän on julkaissut kokonaisen kirjan vuonna 2021: Still Straight, Sexual Flexibility among White Men in Rural America. Silva tutkimus käsittelee 60 amerikkalaisen maaseudulla tai pienissä kaupungeissa asuvien valkoisten heteroksi identifioituvien miesten elämää. Silva viittaa kirjassaan yhdysvaltalaiseen, kansalliseen kyselytutkimukseen, jonka mukaan sadoillatuhansilla amerikkalaisilla heteromiehillä on ollut seksiä useiden miesten kanssa. Kaikki näistä heteromiehistä eivät ole kaapissa olevia homo- tai bimiehiä, eikä heidän seksinsä miesten kanssa ole vain ns. kokeilua.  

Vaikka voisi olla houkuttavaa ajatella, että heteromiehet, joilla on seksiä miesten kanssa, olisivat ehkä maskuliinisuutensa ja varsinkin heteroidentiteettinsä kanssa hukassa, ei asia kuitenkaan Silvan haastattelemien miesten elämässä ollut näin. He olivat itseasiassa pohtineet maskuliinisuuttaan ja heteroidentiteettiään huomattavasti enemmän kuin useimmat heteromiehet, jotka ottavat nämä asiat enemmän ns. annettuina. Kun heidän elämäntilanteissaan hetero-olettamus ja heteronormatiivisuuteen liittyvät normit ja vaatimukset ovat tulleet hyvin konkreettisesti käsiteltäviksi ja samalla ehkä myös pohdittavaksi, aiheutti tämä sen, että heidän heteroidentiteettinsä oli, huolimatta miesten välisestä seksistä, vahvempi kuin monilla heteromiehillä, joilla on seksiä vain naisten kanssa.  

Heteronormatiivisuus vaikuttaa identiteettiin ja seksiin 

Toki tämä ei tarkoita sitä, että Silvan haastattelemat miehet olisivat päässeet eroon heteronormatiivisuuden vaatimuksista ja pakottavista normeista, vaan että he ovat onnistuneet normeista huolimatta ja itse asiassa näiden normien tukemana, tuottamaan itselleen vahvan heteroidentiteetin ja samanaikaisesti harjoittamaan miesten välistä seksiä. Silvan haastattelemat miehet erottivat tiukasti identiteettinsä miesten välisestä seksistä, mutta salasivat seksin ja siihen liittyvän tapaamiskulttuurin vaimoiltaan ja tyttöystävältään. Naispuolisoiden kanssa heillä oli kuitenkin sekä seksiä että romanttisia parisuhteita, joihin he olivat sitoutuneet ja kiinnittyneet tunnepitoisesti.  

Silvan mukaan haastatelluilla miehillä oli hyvin erilaisia tilanteita ja kokemuksia elämässään, mutta kaikki heistä osallistuivat ja sulautuivat heterokulttuuriin ja siihen kuuluviin ryhmiin, instituutioihin ja yhteisöihin. Samoin kuin tyttöystäviltä ja vaimoilta, miesten väliset suhteet ja seksi salattiin täysin myös heterokulttuuriin kuuluvilta yhteisöiltä. Haastateltavat sanoivat, että jos he olisivat kertoneet, ei heidän elämäntapansa olisi saanut tukea ja hyväksyntää.  

Kaveriseksi on monenlaista 

The Queerty lehden haastatteluartikkelissa mainitaan Tony Silvan olevan parhaiten tunnettu käsitteestä kaveriseksi (bud-sex). Silvan haastattelemat 60 heteromiestä harjoittivat tätä kaveriseksiä miesten kanssa monipuolisesti: 95 % oli suuseksiä, 53 % oli anaaliseksiä, 5 % oli enimmäkseen molemminpuolista kädellä tyydyttämistä. Niillä 32 miehellä, joilla oli anaaliseksiä enemmän kuin vain muutamia kertoja, 31 % oli enimmäkseen bottom, eli vastaanottavana osapuolena, 38 % oli enimmäkseen top, eli sisääntyöntävänä osapuolena ja 31 % oli anaaliseksissä molemmissa positioissa. Eli en tiedä toimisiko tämä englanninkielisenä sloganina, mutta voisi sanoa, että bud-sex is also butt-sex.  

Muitakin kirjoja samasta aiheesta löytyy englanniksi 

Tony Silvan kirjaan kannattaa tutustua, mutta englannin kielellä on muitakin kirjoja, joissa käsitellään miesten välistä seksiä muutenkin kuin homo- tai bimiesten harjoittamana. Yhden kirjan, johon olen tutustunut, on kirjoittanut vuonna 2015 professori Jane Ward: Not Gay, sex between straight white men. Wardin kirja keskittyy enemmän populaarikulttuurin tuotteisiin eikä haastatteluihin samalla tavalla kuin Silvan tutkimukset. Wardin kirjaan tarttuvalle on hyvä, jos on tutustunut jo feministisen tutkimukseen enemmän. Toki Silvankin kirja perustuu pitkälti feministiseen tutkimukseen, joka tietysti on vain hyvä asia, sillä feministisen ja varsinkin intersektionaalisen feministisen tutkimuksen kautta pystytään parhaiten tutkimaan ja kuvailemaan normatiivisuuden tuottamaa sukupuolta ja seksuaalisuutta. 

Tämä päivä on loistava päivä muistaa, että miesten seksuaalisuus on moninaista eikä sitä voida mahduttaa kapeisiin lokeroihin. Heteromiehet ovat muutakin kuin naisia haluavia ”pelimiehiä”, vaan heidän seksuaalisuutensa pelikentät leviävät laajemmalle kuin yleisesti tiedetään.   Hyvää kansainvälistä miestenpäivää!

Teppo Heikkinen, Hivpoint