1.6.2021

Hivpointin toiminta vuonna 2020 – koronahaasteita ja uusia mahdollisuuksia

Hivpointin toiminta vuonna 2020 lukuina.

Vuonna 2020 Hivpointin toimintaa koettelivat koronarajoitukset, rahoitusleikkaukset, toiminnan supistaminen ja organisaatiouudistus. Suurista haasteista huolimatta Hivpointissa tehtiin suurella sydämellä töitä hivin ennaltaehkäisyn, hiv-testauksen ja hiv-tartunnan saaneiden hyväksi.

  • 1,3 miljoonaa ihmistä sai tietoa hivistä sosiaalisen median ja verkkosivujen välityksellä
  • 3400 ammattilaista sai koulutuksissa ja tapahtumissa uusia työkaluja hivin ja seksitautien puheeksi ottoon asiakastyössä
  • 3000 kysymyksessä neuvottiin puhelin-, chat- ja nettineuvontapalveluissa
  • 2500 turvaseksipakkausta jaettiin matkailijamiehille Thaimaassa
  • 745 henkilöä pääsi hiv-pikatestiin
  • 207 henkilöä 35 eri maasta pääsi terveyskaverien pitämään työpajaan ja sai tietoa hivistä, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista
  • 88 henkilöä sai lähetteen prep-lääkityksen aloitukseen julkisessa terveydenhuollossa
  • 10:ssä tapaamisessa hiv-tartunnaan saaneet saivat ammatillisesti ohjattua vertaistukea

Sosiaalisen median kanaviemme ja nettisivujemme kautta 1,3 miljoonaa ihmistä sai lisää tietoa hivistä

Vuonna 2020 toteutettiin nettisivu-uudistus. Lanseerasimme uudet, saavutettavat ja sisällöltään päivitetyt nettisivut, jotka palvelevat monipuolisesti nettisivukäyttäjiämme. Syksyn aikana Hivpointin kolme eri nettisivua; hivpoint.fi, justwearit.fi ja miestenkesken.fi, yhdistyivät saman sivuston alle. Lisäsimme nettisivujen kautta yleistä tietoisuutta hivistä ja muista seksitaudeista, niiden ennaltaehkäisystä ja testauksesta. Vuonna 2020 tavoitimme nettisivuillamme noin 436 000 ja sosiaalisen median kanavissa noin 500 000 ihmistä. Youtube-kanavallamme videoita katseltiin 387 400 kertaa.

Lähes 3400 ammattilaista sai koulutuksissa ja tapahtumissa uusia työkaluja hivin ja seksitautien puheeksiottoon

Vuoden 2020 aikana lähes 3400 terveydenhuollon-, kasvatusalan- sekä maahanmuuttajien parissa työskentelevää ammattilaista sai lisää tietoa hivistä joko koulutuksissamme tai ammattilaisten tapahtumissa. Kevään aikana siirryttiin mutkattomasti koronarajoitusten myötä verkkokoulutuksiin. Vuoden 2020 aikana järjestimme 24 webinaaria ja verkkokoulutusta. Terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita koulutimme hivistä ja muista seksitaudeista, hivin ennaltaehkäisy- (Prep) ja jälkiehkäisylääkityksestä (PEP) sekä hivin ja muiden seksitautien testaukseen liittyvistä kysymyksistä.

Kasvatusalan ammattilaisten koulutukset keskittyivät yhdenvertaiseen ja moninaisuuden huomioivaan seksuaalikasvatukseen sekä osallistaviin menetelmiin seksuaalikasvatuksessa. Vastaanottokeskuksissa koulutukset keskittyivät hiviin ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi koulutimme seksuaalineuvojaopiskelijoita hetero- ja sukupuolinormatiivisuuden tunnistamisesta ja purkamisesta sekä hiviin liittyvän stigman purkamisesta neuvontatyössä. Tarjoamalla oikeaa ja ajantasaista tietoa, pyrimme tukemaan ammattilaisia seksuaalisuuden puheeksiotossa asiakastilanteissa, jolloin seksitaudeista ja hivistä keskusteleminen sujuu luontevammin.

Matalan kynnyksen hiv-testausta tehokkaampaa toimintaketjua uusien tartuntojen ehkäisyyn ei ole

Vuonna 2020 testasimme 745 henkilöä ja löysimme merkittävän määrän, noin 15% kaikista Suomen uusista tartunnoista. Palveluissamme todetaan hiv-tartunnat keskimäärin kaksi vuotta aiemmin kuin muilla toimijoilla, mikä edesauttaa nopeaa hoidon piiriin pääsyä sekä ehkäisee tehokkaasti uusien tartuntojen syntymistä.

Tarjosimme matalan kynnyksen hiv-testauspalveluja hivin suhteen haavoittuville henkilöille Helsingin, Tampereen ja Oulun toimipisteissä. Kohdennetut matalan kynnyksen testauspalvelut ovat tärkeitä heille, jotka eivät syystä tai toisesta hyödynnä julkisen terveydenhuollon palveluita hiv-testissä käymiseen. Koronarajoitusten myötä testaustoiminta oli vuoden 2020 aikana vaihtelevasti tauolla tai supistettua ja vain ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa. Koronan aiheuttaman rajoitetun hiv-testaustoiminnan vuoksi tarjosimme neuvontapalvelujen ja etsivän työn kautta kohdennetusti maksutta yhteensä noin 250 kpl hiv-kotitestiä aikavälillä huhtikuu 2020 – tammikuu 2021.

Meillä hiv-pikatestaustoiminnassa on vahvasti mukana neuvonta, jossa annamme asianmukaista ja oikeaa tietoa hivistä, sen tartuntatavoista, muista seksitaudeista ja keinoista ehkäistä hiviä ja seksitauteja.

Neuvontatyön merkitys korostuu etäaikana – vastasimme tuhansiin hiv- ja seksitautiaiheisiin kysymyksiin netissä ja puhelimessa

Vuonna 2020 vastasimme yhteensä noin 3000 kysymykseen! Chat-neuvonnan määrää Hivpointin nettisivuilla lisättiin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Koronapandemian alussa halusimme chat-neuvonnan kautta erityisesti palvella matalalla kynnyksellä hiv-tartunnasta huolestuneita. Neuvontapalveluissa yhteydenotoista 843 tuli puhelimitse ja 1545 chat-neuvonnan kautta. Nettineuvonnassa vastattiin hiviin ja muihin seksiteitse tarttuviin tauteihin ja turvallisempaan seksiin liittyen. Kaikkiin kysymyksiin vastaamme jokaisen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Annamme ajantasaista tietoa hivistä, muista seksitaudeista, niiden ennaltaehkäisystä ja testauksesta, sekä tuemme hiv-tartunnan saaneita, heidän läheisiään ja tartuntaa pelkääviä.

Hivpoint edisti prep-lääkityksen käyttöönottoa Suomessa hivin suhteen haavoittuvissa ryhmissä

Prep-lääkityksen käyttö Suomessa lisääntyi vuonna 2020. Myös Prep-lääkitykseen liittyvät kysymykset lisääntyivät kaikissa neuvontapalveluissamme. Prep-ohjauksen tavoitteena on antaa erityisesti suuressa hiv-riskissä oleville henkilöille tietoa ja neuvontaa prep-lääkityksestä yhtenä vaihtoehtona hivin ennaltaehkäisykeinona. Prep-lääkitys suojaa tehokkaasti hiv-tartunnalta seksissä, jossa ei käytetä kondomia. Hivpointissa kävi 92 asiakasta yksilövastaanotolla prep-neuvonnassa. Teimme 88 prep-lähetettä julkiseen terveydenhuoltoon (HUS ja TAYS), joista kaikki saivat prep-lääkityksen. Prep-hoidolle pääsy on parantanut asiakkaiden elämänlaatua.

Vuonna 2020 prep-lääkitys oli merkittävä osa terveysalan ammattilaisten koulutussisältöjä.

Terveyskaverit jatkoivat tiedon lähettiläinä

Vuonna 2020 terveyskaveritoiminnassa työpajojen kautta tavoitettiin yli 200 maahan muuttanutta henkilöä. Terveyskaveritoiminnan konsepti perustuu siihen, että maahan muuttaneet henkilöt vetävät itse suunnittelemiaan työpajoja itse kokoamilleen ryhmille. Valitsimme viisi terveyskaveria, jotka koulutettiin, jonka jälkeen he veivät tietoa ja taitoa eri yhteisöihin. Työpajat pidettiin koronarajoitukset huomioiden, 14 kasvotusten ja 8 verkkototeutuksena. Terveyskavereiden työpajojen aiheina olivat hiv ja muut seksitaudit sekä niiden testaus, kondomin käyttö ja seksuaalioikeudet.

Korona toi haasteita hiv-tartunnan saaneiden tukitoimintaan

Vuonna 2020 järjestettiin kaksi monikulttuurista sopeutumisvalmennuskurssia. Koronapandemian vuoksi muut kurssit peruuntuivat. Kurssit tukivat osallistujia kroonisen sairauden kanssa elämisessä vertaistuen sekä ammattiavun keinoin. Kurssilla osallistujat pääsivät keskustelemaan ammattilaisten ohjaamana erilaisin menetelmin sekä käymään vertaiskeskusteluja. Toisella kurssilla osallistujat pääsivät aktiivisesti vaikuttamaan ja tuomaan hiv-tartunnan saaneen näkökulmaa vuoden 2020 Maailman aids-päivän kampanjaan. Järjestimme hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen kahdeksan vertaistukiryhmän tapaamista. Asiakastapaamisia toteutettiin koronapandemian aikana asiakkaiden tarpeet ja koronarajoitukset huomioiden kasvotusten, puhelimitse tai muilla viestintäkanavilla. Jatkossa kehitämme erilaisia tapoja toteuttaa asiakastyötä ja otamme käyttöön uusia etäpalveluja valtakunnallisuuden turvaamiseksi.