18.11.2022

Hiv-testaamisen tehostamiselle on todellinen tarve  

Kuvassa kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä ja pitää käsissään pientä neliön muotoista pakkausta.

Eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa vietetään 21–28.11. Viikon aikana Euroopan eri maissa keskitytään tarjoamaan tehostetusti hiv-testejä ja muita seksitautitestejä asiakkaille. Vuonna 2021 reilut 650 organisaatiota 51 eri maasta osallistui testausviikkoon ja tänä syksynä Suomessa 150 eri terveysalan toimijaa sai Hivpointin maksuttomat materiaalit käyttöönsä. Kampanjalle on todellinen tarve, sillä Suomessa hiv-hoidon haasteena on se, että merkittävä osa uusista hiv-tartunnoista diagnosoidaan useiden vuosien viiveellä.

Hiviin on olemassa lääkitys, joka pysäyttää viruksen etenemisen elimistössä. Varhainen diagnosointi mahdollistaa hoidon aloituksen ajoissa ja lääkityksen avulla hiv-positiivinen henkilö voi elää terveenä. Lääkitys estää myös viruksen tarttumisen eteenpäin suojaamattoman seksin välityksellä.  

Testausviikko yhdistää terveysalan ammattilaiset viikon ajaksi saman asian äärelle 

Hiv-testiin pääsyn tulee olla helppoa ja terveysalan ammattilaisten tulee edelleen madaltaa kynnystä testin saamiselle. Tehokkainta testauskäytäntöjen edistämistä terveydenhuollossa on ottaa seksitavat puheeksi rutiininomaisesti ja tarjota testejä aktiivisesti. Testaukseen liittyvällä neuvonnalla voidaan edistää asiakkaiden valmiuksia ehkäistä hivin ja muiden seksitautien tarttumista. Lisäksi voidaan vähentää hiviin liittyvää stigmaa korjaamalla vääriä uskomuksia ja pelkoja. 

Aiemmin haasteviikkoon osallistuneen terveydenhoitajan antaman palautteen mukaan  

“Henkilökunnan informoiminen aika ajoin on tarpeellista. Tiedon jakaminen nostaa kunkin tietotasoa asiaan liittyen ja asiakkaat saavat sen kautta useammalta ammattilaiselta oikeaa infoa.”

Hivin ja muiden seksitautien testaukseen liittyvä seksuaalisuuden ja eri seksitapojen puheeksi ottaminen on koettu helpottuneen testausviikon kampanjapakkaukseen kuuluvan seksuaaliterveysmateriaalien kautta.  

Oletusten sijaan suoria kysymyksiä  

Hiv-testaus on ihmisille helpompaa, kun esimerkiksi terveydenhoitaja tarjoaa hiv-testiä aktiivisesti.  Erilaisista syistä testin pyytäminen itse voi tuntua vaikealta. Asiakkaan seksitavoista tai seksuaalisesta suuntautumisesta ei voi koskaan tehdä oletuksia, joten tilannetta tarkentavat kysymykset ovat ainoa tapa saada selville, minkälainen seksitilanne ihmisellä on ollut. Tämä tieto on olennaista hiv-neuvonnan ja seksitautien testaamisen kannalta. Tarkentavat kysymykset liittyvät seksitapoihin, joissa asiakkaalla olisi ollut mahdollista saada seksitauti.

Aktiivinen testaus mahdollistaa hiv-tartuntojen varhaisen toteamisen 

WHO on asettanut tavoitteen hiv-epidemian lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomen hiv-strategia on sitoutunut ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 95 % hiv-positiivisista ihmisistä tietää tartunnastaan, 95 % tartunnastaan tietävistä saa hoitoa ja 95 % lääkehoitoa saavista ihmisistä virusta ei ole osoitettavissa verestä. Suomessa kaksi jälkimmäistä toteutuvat hyvin; tartunnastaan tietävät saavat hoitoa ja ovat siihen sitoutuneita.   Tartunnastaan tietävien osuuden arvioidaan kuitenkin olevan alle 90 prosenttia Suomessa, joten testausta pitää tehostaa välittömästi, jotta WHO:n tavoitteeseen voidaan päästä. Tässä työssä tarvitaan jokaista terveydenhuollon ammattilaista. Lue täältä siitä, milloin ja miten voit tarjota hiv-testiä asiakkaalle!