Mikä on eurooppalainen testausviikko?

Kuvassa on kaksi ihmistä. Toinen ojentaa toiselle paperista esitettä.

Sivu on viimeksi tarkistettu 18.10.2023

Eurooppalaista hiv-testausviikkoa vietetään 20.-27.11. Eurooppalainen testausviikko on järjestetty ensimmäisen kerran 2013 ja siihen osallistuu vuosittain satoja terveydenhuollon yksiköitä useista Euroopan maista julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöjä. Testausviikko toteutetaan kahdesti vuodessa toukokuussa ja marraskuussa. Viikkojen tarkoituksena on lisätä sekä terveydenhuollon ammattilaisten että väestön tietoisuutta hiv-testauksen tärkeydestä ja varhain aloitetun lääkehoidon merkityksestä.

Testausviikon tavoitteena on, että terveysalan ammattilaiset tarjoavat aktiivisesti hiv-testejä muiden seksitautitestien lisäksi.

Suuren suosion vuoksi kampanjaan ilmoittautuminen on syksyn 2023 osalta päättynyt.

Hiv-tartunnat todetaan myöhään

Suomessa hiv-hoito on ensiluokkaista, mutta haasteena on se, että merkittävä osa, 63% uusista tartunnoista todetaan myöhään.

Vuosi 2021

Tarve kansainväliselle hiv-testausviikolle on syntynyt hiv-työtä tekevien organisaatioiden edustajilta ympäri Eurooppaa. Noin puolet tartunnoista diagnosoidaan useiden vuosien viiveellä, siinä vaiheessa, kun lääkitys olisi jo pitänyt aloittaa. Tartunta on vuosia oireeton ja hoitamattomana hiv vaurioittaa elimistön puolustusjärjestelmää ja johtaa lopulta aidsiin. Hiviin on olemassa lääkitys, joka pysäyttää viruksen etenemisen elimistössä. Sen avulla voi elää hyvävointisena, eikä virusta voi tartuttaa eteenpäin edes suojaamattoman seksin välityksellä.

Suomessa arviolta 600 henkilöä ei tiedä tartunnastaan, joten hiv-testausta julkisessa terveydenhuollossa tulee tehostaa.

Piilossa olevat hiv-tartunnat tulee löytää

Tutkimusten mukaan vuonna 2017 vähintään joka viides 2,3 miljoonasta hiv-tartunnan saaneesta Euroopassa ei tiennyt olevansa hiv-positiivinen. Yli puolet hiv-tartunnan saaneista diagnosoitiin myöhäisessä vaiheessa, mikä viivästyttää hoidon saantia. Tartunnan saaneen terveydentilan ennuste on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tartunta löydetään.

UNAIDS johtaa maailmanlaajuista pyrkimystä lopettaa aids kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä osana kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomen hiv-strategia myötäilee kansainvälistä strategiaa, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä:

  • 95 % hiv-tartunnan saaneista tietää tartunnastaan.
  • 95 % ihmisistä, joiden tartunta on todettu, ovat lääkehoidolla.
  • 95 % hoitoa saavista viruksen tulee olla mittaamattomissa.

Tartunnastaan tietävien osuus vuonna 2021 Suomessa oli 92 prosenttia. Testausta pitää tehostaa. Suomessa on arviolta 600 henkilöä, jotka eivät vielä tiedä tartunnastaan. Suomessa kaksi jälkimmäistä toteutuvat erittäin hyvin; hiv-tartunnastaan tietävät saavat hoitoa ja ovat siihen sitoutuneita.

Hiv-testaus toimii myös ennaltaehkäisynä; uudet hiv-tartunnat saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä, jotka eivät tiedä omasta hiv-tartunnastaan. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyssä.