PARTNER-tutkimusten tulos: hiv-lääkitys estää hivin leviämisen

Sivu on viimeksi tarkistettu 5.3.2024

Hiv-lääkitys ja hivin hoito on mullistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Modernin lääkehoidon myötä hiv-positiiviset voivat elää tavallista elämää pysyen terveinä. Myös eliniänodote lääkityksen kanssa on normaali. Tämän lisäksi viime vuosina julkaistut laajat tutkimukset ovat pystyneet osoittamaan, että lääkityn hivin tarttuvuus on olematonta.

PARTNER-tutkimukset

PARTNER1 (2016) ja PARTNER2 (2019) seurasivat pareja, joista toinen oli hiv-positiivinen toimivalla lääkityksellä (alle 200 viruskopiota/ml) ja toisella ei ollut hiv-tartuntaa. PARTNER1-tutkimuksessa seurattiin 888:aa hetero- ja homoparia, jotka raportoivat yhteensä 58 000 suojaamatonta seksikertaa. Seurantatutkimus toteutettiin 14:ssä Euroopan maassa ja keskimääräinen seuranta-aika paria kohden oli noin 2 vuotta. PARTNER2 oli jatkotutkimus, jolla vahvistettiin tulos homoparien osalta. PARTNER2:een osallistui 782 homoparia, jotka raportoivat yli 76 000:sta suojaamattomasta anaaliyhdynnästä. Kummassakaan tutkimuksessa ei esiintynyt yhtään pariskunnan välistä hiv-tartuntaa emätin- tai anaaliyhdynnästä.

Vaikka parien välisiä tartuntoja ei ollut, havaittiin PARTNER-tutkimusten aikana hiv-taruntoja, joista kaikki tapahtuivat suhteen ulkopuolisen seksin kautta. Tutkimus osoittaakin, että hiv-tartuntojen ehkäisyssä testaamisella ja aikaisella hoitoon pääsyllä on suuri merkitys hivin leviämisen kannalta. PARTNER-tutkimukset tukevat U=U-kampanjoinnin sanomaa.

U=U

Hiv-työssä ja aktivismissa yleisesti käytössä oleva lyhenne U=U viittaa tutkimustulosten todistamaan hoidon tehoon tartuttavuudessa. U=U muodostuu sanoista undetectable, ei-havaittava, ja untransmittable, ei-tartuttava. Undetectable on tila, jossa lääkityksellä ollaan saatu ajettua virustasot niin matalalle, että ne ovat mittaamattomissa. Vaikka virusta löytyy edelleen verestä, on sen määrä niin pieni, että ihminen pysyy terveenä. Virustasojen ollessa näin matalalla virus ei pysty tarttumaan suojaamattomassakaan seksissä, jolloin se on ei-tartuttava, untransmittable.

Hoidon puolesta — stigmaa vastaan

Suomessa hivin testaus ja hiv-lääkitys ovat maksuttomia ja hoito ensiluokkaista. Kuitenkin hiviin liittyvien virheellisten mielikuvien, stigman ja pelon vuoksi kynnys testeihin hakeutumiseen saattaa nousta. Yksilön kannalta hiv-tartunta tai sen pelko voi vaikuttaa negatiivisesti hänen mielenterveyteensä tai kykyyn nauttia seksuaalisuudestaan. Suomessa hiv-tartunnastaan tietoinen on velvoitettu kertomaan seksikumppaneilleen tartunnasta, vaikka olisikin toimivalla lääkityksellä, jolloin tartuntariskiä ei ole. Tällaiset vanhentuneelle tiedolle pohjaavat oikeuskäytännöt lisäävät omalta osaltaan hivin stigmaa ja voivat vaikuttaa testaushalukkuuteen asettamalla hoitoon hakeutuneet eriarvoiseen asemaan lain edessä.

PARTNER-tutkimuksissa todetaankin, että tutkimustulokset hivin leviämättömyydestä pätevät ainoastaan, kun tartunnan saaneille tarjotaan mahdollisuus testaukseen, riittävään hoitoon ja sen seurantaan. Hivin toimiva lääkehoito voidaan nähdä toimivana hiv-tartuntojen leviämisen ehkäisijänä. Hiv-työssä hiviin liittyvän stigman purkaminen onkin ensisijaisen tärkeää työtä, niin ennaltaehkäisyn kuin tartunnan saaneiden elämänlaadun kannalta.

Lue lisää:

PARTNER1

PARTNER2

U = U : lääkitty hiv ei tartu

Q&A: PARTNER-study