15.5.2023

Seksitautitesteihin pääsy ei toteudu terveysasemilla suositusten mukaan – tartuntamäärät nousussa

Kuppa testataan verinäytteestä.

Hivpoint selvitti syksyllä 2022, miten hiv- ja muihin seksitautitesteihin pääsy toteutuu terveysasemilla. Selvitys toteutettiin ottamalla yhteyttä 20:n eri puolilla Suomea sijaitsevan terveysaseman ajanvarauspalveluun. Oikeanlainen seksitautitesteihin ohjaus toteutui ainoastaan kahdella terveysasemalla. Kolmella terveysasemalla hiv-testiin pääsy evättiin kokonaan. Terveysasemille oli vaikeaa päästä kuppatestiin, eikä klamydia- ja tippurinäytteitä otettu oikeilta limakalvoilta. Hivin ja muiden seksitautien testausta tulisi nyt tehostaa perusterveydenhuollossa, koska vuonna 2022 tippuri-, kuppa ja hiv-tartuntoja todettiin lähes kaksinkertainen määrä kuin yleensä vuosittain. Tartuntamäärien kasvu on jatkunut vuoden 2023 aikana.

15.–22.5. vietetään eurooppalaista hiv-testausviikkoa, joka rohkaisee terveydenhuollon toimijoita kaikkialla Euroopassa tehostamaan hiv-testausta.

Hiv- ja muihin seksitautitesteihin pitää päästä oireettomana

Selvityksessä ilmeni, että monilla terveysasemilla hiv- tai muihin seksitautitesteihin pääsy evättiin oireettomuuden perusteella, vaikka kaikki seksitaudit voivat olla pitkäänkin oireettomia. Hiv- ja muut seksitaudit voivat oireettomana aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja tarttua eteenpäin. Erityisesti hiv-testauksen suhteen oireettomuus ei koskaan saa olla peruste jättää testiä ottamatta, koska hiv-tartunta voi olla vuosia oireeton. Hiv-infektio voi hoitamattomana johtaa hengenvaaralliseen aids-vaiheeseen, joten tartunnan saaneen kannalta on hyvin tärkeää, että tartunta diagnosoidaan mahdollisimman varhain. THL:n hiv-testaussuosituksen mukaan perusterveydenhuollossa hiv-testiin tulee aina päästä omasta aloitteesta, ilman lääkärin lähetettä, maksutta ja anonyymisti. Lisäksi asiakas tulisi aina ohjata hiv-testiin, jos on syytä epäillä seksitautitartunnan mahdollisuutta

Seksitautien määrän kasvu pysäytetään testausta tehostamalla

Suomessa on arviolta n. 800 hiv-tartunnan saanutta henkilöä, jotka eivät tiedä tartunnastaan. Hiv-testauksen tehostaminen on ainoa keino näiden tartuntojen löytämiseksi. Merkittävä osa, jopa 63 % uusista hiv-tartunnoista todetaan myöhään, eli silloin, kun hiv on jo edennyt pitkälle tai jopa aids-vaiheeseen. Perusterveydenhuollon testauskäytäntöjä tulee kehittää, jotta diagnosoimattomat hiv- ja muut seksitautitartunnat löydetään, tartuntoja saaneet ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa ja tartuntamäärien kasvu saadaan pysäytettyä.

Kehitettävää näyttää olevan ammattilaisten seksitautitestaukseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa esittää oikeita kysymyksiä asiakkaalle. Hyvinvointialueiden on huolehdittava henkilökunnan ajantasaisista tiedoista koulutuksen, sisäisten ohjeiden ja hyvän perehdytyksen avulla. Tarvitaan yhtenäiset seksitautien testauskäytännöt ja ohjeistukset, jotka ovat terveysasemien työntekijöille helposti saatavilla.

asiantuntija Sanna Salo, Hivpoint

Lue lisää Hivpointin selvityksestä täältä >>

Hivpointin eurooppalaisen testausviikon kampanjasta lisätietoa täältä >>

European Testing Week