1.12.2020

Hivin ennaltaehkäisyn ja ihmisten tukemisen tärkeys korostuu korona-aikana

Kuva käsistä hiv-pikatestaustilanteessa

Koronan aiheuttama poikkeustilanne näkyy hivin ehkäisytyössä, testauksessa ja hiv-positiivisten asemassa. Se on muun muassa vaikeuttanut palveluihin hakeutumista, minkä vuoksi uusia hiv-diagnooseja saattaa jäädä tänä vuonna todentamatta. Maailman aids-päivää vietetään 1.12.

Järjestöt tavoittavat ja auttavat terveysriskissä olevia

Hiv-tartuntoja on viime vuosina ehkäisty tehokkaasti Suomessa. Laadukkaan hiv-hoidon ohella merkittävää työtä tehdään matalan kynnyksen testaus-, tuki-, ja neuvontapalveluissa. Järjestöt tavoittavat terveysriskissä olevia tehokkaasti. Kuluvan vuoden aikana järjestöt ovat muokanneet toimintaansa kohderyhmien tavoittamiseksi turvallisuudesta huolehtien.

”Yksilöllisen tuen tarve on korostunut ja tukea on tarjottu tehostetusti. Eristäytyminen on kärjistänyt yksinäisyydestä ja syrjinnän kokemuksista johtuvaa ahdistusta sekä pelkoa omasta terveydentilasta.”

toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry

Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen kertoo, että pandemian aikana ihmiset ovat lykänneet muuhun kuin koronaan liittyviä terveyspalvelujen tarpeita. Seksitautien testaukseen pääsy on tavallistakin korkeamman kynnyksen takana, koska joissain tilanteissa testeihin pääsyä on rajoitettu koskemaan vain oireista kärsiviä ihmisiä.

”Siksi mielestämme matalan kynnyksen palveluita on oltava tarjolla ja palveluita pitää jalkauttaa entistä enemmän sinne, missä ihmiset ovat.”

palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste

Toimitusjohtaja Jukka Keronen Hivpointista kertoo, että järjestö on jakanut satoja ilmaisia hiv-kotitestejä ja lisännyt ajanvarauksella tapahtuvaa anonyymia testausta, jotta koronarajoituksista huolimatta ihmisillä on mahdollisuus päästä hiv-testiin.

”On tärkeää tiedostaa, että seksitautitestauspalvelujen rajoittaminen vaikuttaa hivin ennaltaehkäisyyn. Siksi järjestöjen matalan kynnyksen palvelut on turvattava.”

toimitusjohtaja Jukka Keronen, Hivpoint

Suomen Punaisen Ristin hiv-testausta myös korona-aikana tekevissä Pluspisteissä arvioidaan, että testaamattomuuden seuraukset voivat näkyä myöhemmin kasvavana testaustarpeena. On myös riski, että olemassa olevat tartunnat jäävät pidemmäksi aikaa tunnistamattomaksi, jolloin hoidon aloitus viivästyy ja mahdollisten jatkotartuntojen riski on suurempi.  

Hiv-faktat haltuun viimeistään nyt 

Maailman aids-päivän toimikunta tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville oppimateriaalipaketin hiviin liittyvistä faktoista.  

”Tietoa jakamalla ja keskustelemalla vähennetään hiviin kohdistuvaa stigmaa ja lisätään yhdenvertaisuutta sekä edistetään seksuaaliterveyttä.”

terveyden edistämisen suunnittelija Petra Lemmetty, Suomen Punainen Risti

Tutustu materiaaliin: www.SPRoppimateriaalit.fi / Tiedä faktat hivistä 
Lue lisää: maailmanaidspaiva.com 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Jukka Keronen, Hiv-säätiö / Hivpoint, p. 040 564 8814 
Toiminnanjohtaja Sini Pasanen, Positiiviset ry p. 044 554 4556 
Palvelujohtaja Minna Huovinen, Pro-tukipiste ry p. 040 709 0500  
Terveyden edistämisen suunnittelija Petra Lemmetty, Suomen Punainen Risti p. 040 620 4373  

Maailman aids-päivänä lisätään ihmisten tietoisuutta hivistä ja aidsista sekä kampanjoidaan hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. Teemapäivää on järjestetty vuodesta 1988 asti ympäri maailmaa. Suomessa Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat Hivpoint, Positiiviset ry, Pro-tukipiste ry ja Suomen Punainen Risti.