22.4.2024

Hiv-testejä ei tehdä tarpeeksi – todellista tartuntatilannetta ei voida tietää

Kahden ihmisen kädet näkyvät. Toinen ottaa toisen ihmisen sormesta hiv-pikatestiä. Kuvassa on sydän käsien päällä.

Vuosina 2020–2022 pistämällä päihteitä käyttävillä todettujen hiv-tartuntojen määrä on ollut kasvussa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Heille suunnatuissa matalan kynnyksen palveluissa ja asumisyksiköissä hiv-testausmäärät ovat kuitenkin jääneet tarpeeseen nähden vähäisiksi. Säännöllinen testaus ehkäisee sairauden etenemisen aids-vaiheeseen, mahdollistaa hoitoon pääsyn ja ehkäisee jatkotartuntoja. Hivpointin ja A-klinikkasäätiön yhteinen Oikeus hiv-testiin -hanke kehittää ratkaisuja pistämällä päihteitä käyttävien hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn ja hiv-testauksen tehostamiseen.

Huumeita pistämällä käyttäville tulisi tarjota hiv-testiä kolmen kuukauden välein. Tavoite ei toteudu. Koska hiv-testejä ei tehdä tarpeeksi, emme tällä hetkellä tiedä todellisia tartuntamääriä.

Henrikki Brummer-Korvenkontio, tutkimuspäällikkö, THL

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittaman kolmivuotisen hankkeen keskeinen tavoite on lisätä hiv-testausta pistämällä päihteitä käyttävien palveluissa, kuten päiväkeskuksissa ja asumisyksiköissä. 

Hanketyöntekijät jalkautuvat pistämällä päihteitä käyttävien palveluihin pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksena on selvittää yksiköiden käytännöt ja asiakkaiden tarpeet hiv-testauksen ja -neuvonnan kehittämiseksi. Yhdessä yksiköiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa kehitetään ratkaisuja siihen, miten hiv-neuvontaa ja -testausta toteutetaan muiden palvelujen rinnalla ja testeissä käyntiä saadaan lisättyä. Hanketyöntekijät kouluttavat yksiköiden henkilökuntaa neuvontatyöhön ja perehdyttävät hiv-testauksen edistämiseen.

Sanna Salo ja Jenny Kaasinen-Wikman ovat yhteiskuvassa lähekkäin iloisissa tunnelmissa graafisen ulkomaalauksen edessä.
Kuvassa hankkeen työntekijät: Sanna Salo ja Jenny Kaasinen Wickman. Kuvaaja: Tarja Virolainen, A-Klinikkasäätiö

Hiv-testausta tulee aktiivisesti tarjota siellä, missä ihmiset viettävät aikaa. Pyrimme hankkeessa vaikuttamaan muun muassa siihen, että asumisyksiköissä ihmisillä olisi mahdollisuus käydä hiv-pikatestissä säännöllisesti.

Jenny Kaasinen-Wickman, suunnittelija, A-klinikkasäätiö

Oikeus hiv-testiin kuuluu kaikille. Jotta testauspalvelut olisivat helposti saavutettavia, tarvitaan lisää resursseja. Teemme vaikuttamistyötä hyvinvointialueiden suuntaan, jotta testauksen tehostaminen palveluissa olisi mahdollista.

Sanna Salo, hankekoordinaattori, Hivpoint

Yhteyshenkilöt

Jenny Tigerstedt
ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö, Hivpoint
Puh: 050 304 6068
jenny.tigerstedt@hivpoint.fi

Annuska Dal Maso
yksikön päällikkö, kohtaava työ, A-klinikkasäätiö
Puh: 0503566207
annuska.dalmaso@a-klinikka.fi