22.11.2021

Hiv-testausta tulisi tehostaa Suomessa – tartunnat todetaan liian myöhään

Kuva hiv-pikatestauksesta.

Euroopassa arviolta joka kolmas ja Suomessa n. 18 % hiv-tartunnan saaneista ei tiedä omasta tartunnastaan, koska heitä ei ole testattu. Suomessa vuosina 2010–2019 todetuista hiv-tartunnoista yli puolet diagnosoitiin myöhään, eli vasta siinä vaiheessa, kun lääkehoito olisi jo pitänyt aloittaa. Jotta kaikki pääsevät ajoissa hiv-testiin ja saavat tarvitsemaansa hoitoa, tulee hiv-testausta tehostaa. 22.–29.11. vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa, joka rohkaisee järjestöjä, julkisen terveydenhuollon yksiköitä ja viranomaisia kaikkialla Euroopassa tehostamaan hivin ja hepatiitin testausta ja lisäämään tietoisuutta varhaisemman testauksen merkityksestä.

Hiv-testiin tulee päästä perusterveydenhuollossa ja kohdennetuissa matalan kynnyksen palveluissa

Suomen kansallisessa hiv-strategiassa todetaan, että hiv-testausta tulee tehostaa erityisesti perusterveydenhuollossa. THL:n vuonna 2020 julkaiseman laaturekisterihankkeen selvityksen mukaan ainakin 54 %:lla vuoden 2011 jälkeen hiv-tartunnan saaneista oli ollut yksi tai useampi käynti avoterveydenhuollossa tartunnan jälkeen, mutta ennen hiv-diagnoosia. Tilasto osoittaa, että hiv-testiä ei oteta julkisen terveydenhuollon palveluissa aina, kun siihen olisi tarvetta. Hiv- ja muita seksitautestejä tulisikin tarjota aktiivisemmin perusterveydenhuollossa, myös oireettomille. Varhainen diagnosointi ja hoidon aloitus pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja ehkäisee jatkotartuntoja. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä hiv-epidemian hallitsemisessa. Hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen myös seksissä ilman kondomia.

”Lähes aina hiv-tartunta saadaan henkilöltä, joka ei tiedä omasta tartunnastaan. Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset ovat halukkaita menemään hiv-testiin, jos terveysalan ammattilainen sitä ehdottaa. Siksi hiv-testien puheeksiottoa pitäisi tehostaa. Terveysalan ammattilaiset tarvitsevat siihen paremmat ohjeistukset ja lisää osaamista”, toteaa Hivpointin asiantuntija Sanna Salo

Kohdennetut hiv-testauspalvelut ehkäisevät uusia tartuntoja tehokkaasti

Suomen hiv-strategiassa todetaan, että julkisen terveydenhuollon rinnalle tarvitaan myös kohdennettuja matalan kynnyksen testauspalveluja hiv-tartuntojen suhteen korkeammassa riskissä ja haavoittuvammassa asemassa oleville väestöryhmille.

”Hivpointin kohdennetuissa testauspalveluissa tartunnat todetaan jopa kaksi vuotta aiemmin kuin muualla terveydenhuollossa. Hiv-tartunnan saaneiden hoito päästään aloittamaan ajoissa ja voidaan estää infektion eteneminen. Samalla ehkäistään jatkotartuntoja tehokkaasti”, kertoo Hivpointin toimitusjohtaja Jukka Keronen.

Hivpoint haastoi 86 terveydenhuollon yksikköä mukaan eurooppalaisen testausviikon kampanjaan

Hivpoint haastoi 86 terveydenhuollon yksikköä ympäri Suomen mukaan eurooppalaisen hiv-testausviikon kampanjaan. Kampanjaan osallistuvat terveysasemat ja muut terveydenhuollon yksiköt jakavat tietoa hiv- ja muista seksitautitesteistä ja ohjaavat asiakkaitaan aktiivisesti testeihin kampanjaviikon aikana. Hivpoint toimittaa kampanjaan osallistuville yksiköille ilmaiset kampanjapaidat, turvaseksipakkauksia ja puheeksioton kortteja, joiden avulla hiv- ja muiden seksitautitestien puheeksiottoa on helppo tehostaa.

Tutustu testausviikon kampanjaan ja materiaaleihin täällä >>

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Vilma Pietilä
Viestinnän ja vaikuttamistyön päällikkö
vilma.pietila@hivpoint.fi
0445440900