25.1.2021

Hiv-säätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty kansanedustaja Inka Hopsu

kuvassa kansanedustaja Inka Hopsu

Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn sekä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta toimiva Hiv-säätiö valitsi vuosikokouksessaan 21.1.2021 uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2021–2022 vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun. Hopsu toimii eduskunnassa ulkoasiain- ja valtiovarainvaliokunnan sekä ETYJ:n Suomen valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä. Espoon kaupunginvaltuustossa hän toimii varapuheenjohtajana.

Hopsu haluaa luottamustehtävässään Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajana tukea ja vahvistaa kolmannen sektorin tekemää tärkeää terveyden edistämistyötä.

Tällaisenakaan aikana ei saa unohtaa muita terveydenhuoltoon ja ihmisten terveyteen liittyviä haasteita. Muutoinkin vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä pandemia koettelee erityisen paljon. Kolmannen sektorin järjestöt tekevät työtä lähellä ihmisiä, myös heitä, joiden yhteys virallisiin järjestelmiin on ohut. Onkin tärkeää turvata kolmannen sektorin osaavan ja asiakkaita lähellä olevan työn jatkuvuus ja rahoitus.

kansanedustaja Inka Hopsu

Hiv-säätiön hallituksessa tehdään yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä

Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Seta ry:n hallituksen jäsen Petteri Keränen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi HUS:n infektiolääkäri Jussi Sutinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Kiti Kalliomäki ja Kirsi Liitsola. Varajäseninä toimivat Linda Eklöf, Pia Kivelä, Mikko Kivinen, Nitin Sood ja Panda Eriksson.

Olemme tyytyväisiä, että hallituksessamme toimii Suomen parhaita hiv-asiantuntijoita muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, erikoissairaanhoidosta ja järjestökentältä. Suomessa on onnistuneesti pidetty hiv-epidemia kurissa eri toimijoiden, kuten poliittisten päättäjien, viranomaisten, julkisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Yhteistyö onkin erityisen tärkeää nyt, kun matalan kynnyksen ennaltaehkäisypalveluiden toteuttamiseen kohdistuu merkittäviä rahoitusleikkauksia.

Hiv-säätiön toimitusjohtaja Jukka Keronen

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Vilma Pietilä
viestintä- ja vaikuttamistyön päällikkö
Hiv-säätiö / Hivpoint
Puh. 044 5440900
vilma.pietila@hivpoint.fi

Jukka Keronen
toimitusjohtaja
Hiv-säätiö / Hivpoint
Puh. 040 564 8814
jukka.keronen@hivpoint.fi