Puhutaan prepistä! – perusteellista tietoa hiviä ehkäisevästä prep-lääkityksestä

Sivu on viimeksi tarkistettu 23.9.2020

Kuinka prep toimii osana turvaseksistrategiaa ja miten prepiä tulee käyttää jotta se suojaa hiviltä tehokkaasti?

Koulutus sisältää:

  • Koulutuksessa käydään läpi prep lääkityksen historiaa ja nykytilaa Suomessa ja maailmalla.
  • Opastetaan miten prepiä käytetään, miten sen voi saada ja kenelle se on tarkoitettu.

Kenelle?

Homo- ja bimiehet, terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään korkeassa hiv-riskissä olevia asiakkaita

Kesto:

Suositusaika tälle kokonaisuudelle on 1,5 tuntia.

Tilaa koulutus sähköpostitse koulutus(at)hivpoint.fi