26.1.2022

Seksiä hiv-positiivisen kanssa ilman huolta tartunnasta

Kolme nuorta mieshenkilöä halaa keskenään. Yläreunassa on U= U logo, joka tarkoittaa, että lääkehoidolla oleva hiv-positiivinen ei tartuta hiviä eteenpäin.

Hiv-lääkitys pitää tartunnan saaneen terveenä, eikä hiv voi tarttua seksissä ilman kondomia.

Ehkäise – Testaa – Hoida – Nauti! -kampanjan alussa miehille, joilla on seksiä miesten kanssa, suunnatussa kyselyssä kesäkuussa 2021 kysyttiin muutama hivin hoitoon liittyvä kysymys. Kysymykset oli esitetty kyselyssä ns. tosiasiaväittäminä. Mitä havaintoja kyselyn perusteella teimme?

Se tosiasia, että ”Hiviin on olemassa tehokas lääkitys, joka pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä” tiedettiin kyselyn perusteella hyvin. Kaikista vastaajista noin 92 % tiesi tämän jo ja alle 25-vuotiaistakin noin 84 % tiesi asian. Toivottavasti tämä hyvä tietämys johtaa myös siihen, että tartuntariskeissä olleet osaavat ja uskaltavat hakeutua myös hiv-testiin: jos tartunta todetaan, sitä voidaan hoitaa ja sen kanssa voi elää omannäköistään elämää.

Sen lisäksi että hiv-lääkitys pitää tartunnan saaneen terveenä, toimii hiv-lääkitys myös niin hyvin, että se poistaa hi-virukselta mahdollisuuden tarttua seksikumppaniin suojaamattomassakin seksissä. Viimekesäisessä kyselyssä kaikista vastaajista noin 72 % tiesi jo tosiasian:

“Hiv ei voi tarttua henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä”

ja alle 25-vuotiaille vastaajille noin 66 %:lle asia oli tuttu. Kyselyn tosiasiaväittämistä tämä oli se, johon vastaajat antoivat useimmin vastauksen ”en usko tätä”. Kaikista vastaajista yli 4 % ja alle 25-vuotiaista melkein 7 % ei uskonut siihen, että hiv-lääkitys poistaisi tartuntariskin.

Vaikka on siis kysymys tieteellisesti todistetusta tosiasiasta, ja asia on ollut esillä melko paljon viime vuosina, on tähän faktaan jostain syytä joidenkin vaikea uskoa.

Yhtenä syynä tähän varmasti on hiviin liittyvä stigma, joka estää myös oikean tiedon omaksumista.

Ennakkoluuloja seksipartnerin valinnassa

Hiviin liittyvä stigma on syynä myös siihen, että monet suhtautuvat varauksellisesti seksiin hiv-positiivisen kanssa. Hivpointilla ja Positiiviset ry:llä oli vuosina 2015-2017 homo- ja bimiehille suunnattu SeksiPertti -kampanja, jonka keskeisempänä tavoitteena oli vähentää hiviin liittyvää stigmaa homoyhteisössä ja parantaa hiv-postitiivisten asemaa homoyhteisössä. Päätavoitteen ohella kampanjassa tavoitteena oli lisätä tietoa hivistä, madaltaa kynnystä hakeutua hiv-testiin ja yleisesti edistää homo- ja bimiesten seksuaaliterveyttä. SeksiPertti-kampanjan aikana toteutettiin kaksi kertaa (vuosina 2015 ja 2017) kysely kampanjan kohderyhmälle. Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien asennetta seksiin hiv-positiivisen kanssa.

Vuoden 2015 kyselyssä kysymykseen ”Voisitko olla seksikontaktissa henkilön kanssa, jolla on hiv-tartunta?” noin 54 % valitsi vaihtoehdon ”En halua olla seksikontaktissa hiv-positiivisen kanssa”. Kahta vuotta myöhemmin (vuonna 2017) asenteet olivat hieman parantuneet ja silloin enää noin 45 % valitsi tämän vaihtoehdon.

Luultavasti asenteet ovat noista vuosista edelleenkin kehittyneet parempaan suuntaan, ja toivottavaa tietysti olisi, ettei kukaan seksikumppaniaan valitessaan rajaisi ketään sen perustella pois, että kumppani olisi hiv-positiivinen.

Tuore tai hoitamaton hiv tarttuu – hiv-lääkitys estää riskin kokonaan

Ehkäise – Testaa – Hoida – Nauti! -kampanjan kyselyssä oli tosiasiaväittämä:

”Suojaamattomassa seksissä hiv tarttuu helpoimmin silloin, kun seksikumppanin hiv-tartunta on tuore tai kun se on edennyt hoitamattomana pitkälle”

Tämän tiesi noin 52 % kaikista vastaajista ja alle 25-vuotiaista vastaajista vain reilu 38 %. Tutkimusten perusteella sekä hiviä hoitavien tahojen ja hivin parissa työskentelevissä järjestöissä tiedetään, että hiv-tartunnat on useimmiten saatu sellaisilta seksikumppaneilta, jotka eivät ole vielä käyneet testissä ja eivät ole siten tienneet tartunnastaan.

Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että oikein käytetty ja toimiva hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen kokonaan seksissä.

Suojaamattomassa seksissä sellaisen kumppanin kanssa, joka ei ole käynyt hiv-testissä, eikä tiedä hiv-statustaan, on siis potentiaalinen riski saada hiv-tartunta. Sen sijaan, jos haluat välttää seksissä hiv-tartunnan, hanki itsellesi hiv-positiivinen seksikumppani, joka tietää tartunnastaan ja on hiv-lääkityksellä.