12.1.2021

Hiviä ennaltaehkäisevä prep-lääkitys muuttuu maksuttomaksi 1.7.2021

Kuvassa henkilön kasvot. Hän pitää suutaan auki ja hänen kielellään on sininen lääketabletti.

Mahtavia uutisia heti vuoden alkuun. Maksuton prep on vihdoin täällä! Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tiedotteessaan 30.12.2020, että uusi asiakasmaksulaki on vahvistettu ja se astuu voimaan 1.7.2021. Uusi laki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Hivin ennaltaehkäisyssä tapahtuu merkittävä ja odotettu parannus, kun hiviä ennaltaehkäisevä prep-lääkitys muuttuu maksuttomaksi. Tämä on valtavan hieno edistysaskel!  

Prepin maksuttomuus edistää sen saatavuutta ja hivin ennaltaehkäisyä

Prep on ollut Suomessa saatavilla keväästä 2019. Tutkimusten ja vuosien käyttökokemusten perusteella prep oikein käytettynä antaa erittäin tehokkaan suojan hiv-tartuntaa vastaan. Joissain maissa prep on ollut käytössä jo lähes 10 vuotta ja kaikkialla, missä prep on otettu käyttöön, sen on todettu vähentävän uusia hiv-tartuntoja. Prepin käyttö on yleistynyt myös Suomessa seksuaalisesti aktiivisten ja korkeassa hiv-riskissä olevien keskuudessa.  

Tälle hetkellä Suomessa prep-lääkitys maksaa käyttäjälle edullisimmillaan 59€ / 30 tablettia. Nykyinen kuukausihinta on useille käyttäjille kohtuullinen, mutta prepin tarvitsijoissa on myös pienituloisia, joille hinta on liian korkea. Osa käyttäjistä on reseptin saamisen jälkeen siirtänyt aloitusta, koska rahaa lääkkeeseen ei ole ollut ja osa myös käyttää prepiä säästäen, eli he itse arvioivat, milloin seksitilanteeseen liittyy kohonnut hiv-riski ja milloin ei. Prepin maksuttomuus tulee edistämään merkittävästi sen saatavuutta ja hivin ennaltaehkäisyä. Se asettaa myös prepistä hyötyvät tasa-arvoisempaan asemaan. 

Hivpointin blogissa käsiteltiin joulukuussa prepin saatavuuteen liittyviä haasteita.
Lue lisää täältä >>

Hoitokäytännöt saattavat muuttua, kun prep-lääkitys muuttuu maksuttomaksi

Suurin osa prepin käyttäjistä on Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, mutta prep-lääkityksestä hyötyviä on lähes kaikkialla Suomessa.

Prepin hoitokäytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Kaikissa sairaanhoitopiireissä on kuitenkin valmiudet aloittaa lääkitys. Prepin maksuttomuus tulee todennäköisesti vaikuttamaan näihin käytäntöihin.

Hivpoint tekee aktiivista yhteistyötä prepiä tarjoavien tahojen kanssa, jotta prepistä hyötyvät tavoitettaisiin ja he pääsisivät hoidon piiriin kohtuullisessa ajassa. Tiedotamme kevään aikana lisää siitä, miten prepin maksuttomuus vaikuttaa tai muuttaa hoitokäytäntöjä.