Checkpoint Express Klinikka-hanke

Kuvassa Hivpointin työntekijä ottaa seksitautinäytteen nielusta. Seksitaudit tulee testata oikeasta paikasta seksitavoista riippuen.

Sivu on viimeksi tarkistettu 23.9.2020

Checkpoint Express klinikka -hankkeen tarkoituksena on luoda malli matalan kynnyksen seksuaaliterveysklinikalle, joka on erityisesti suunnattu korkeassa hiv-riskissä olevien ryhmien seksuaaliterveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Malliin sisältyy seksitautitestaus- ja seksuaalineuvontapalvelut korkeassa seksitautiriskissä oleville homo-, bi ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa sekä neuvonta, jolla pyritään mm. vähentämään seksitilanteisiin liittyvää päihteiden käytön haittoja (yhteistyössä Positiiviset ry:n Chemsex -hankkeen kanssa). Kohderyhmällä on korkea kynnys hakeutua julkisen terveydenhuollon palveluihin. Julkisella tai yksityisellä terveydenhuollolla ei myöskään ole riittävää erityisosaamista heidän seksuaaliterveyteensä liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.

Seksuaalisesti aktiivisilla homo- ja bi-miehillä on korkea riski saada hiv- ja seksitautitartuntoja

Tilastojen mukaan homo- ja bi-miesten seksitautitartunnat ovat huomattavassa nousussa. Hivpointin ja Positiiviset ry:n yhdessä vuonna 2017 tekemän Seksipertti-kyselytutkimuksen mukaan yli 30% vastaajista käyttää päihteitä seksitilanteissa. Hankkeeseen sisältyy klinikkatoimintaa seksitautien (hiv, hep C, kuppa, tippuri ja klamydia) testaukseen, sekä hepatiitti A ja B rokottamista ja seksuaalineuvonnan antamista tälle kohderyhmälle. Lisäksi seksitautitestausta pilotoidaan muillekin korkeassa hiv- ja seksitautiriskissä oleville, kuten maahan muuttaneille sekä trans-ihmisille.

Klinikkapalveluissa kävi vuonna 2019 lähes 400 miestä testeissä. Kahden ensimmäisen vuoden aikana yli 10% kävijöistä on todettu jokin seksitautitartunta, yleisimmin kyseessä on klamydiatartunta peräaukossa.

Checkpoint Express -hanke tuottaa laaja-alaista tietoa näiden kohderyhmien seksikäyttäytymisestä, seksuaaliterveydestä ja seksuaaliterveyspalvelujen käytöstä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää pysyvien palvelujen tuottamiseen ja näiden tärkeiden kohderyhmien seksuaaliterveyden edistämiseen uusin keinoin. Hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään kehittämällä klinikkatoiminnasta malli, jota muut toimijat voivat hyödyntää seksitautien testaamisessa. Klinikkatoiminnan järjestämiselle selvitellään pysyvää rahoitusta.

Lisätiedot

Sami Tuunainen, hankekoordinaattori, puhelinnumero: 040 5524089, sähköpostiosoite: sami.tuunainen(at)hivpoint.fi