Checkpoint Express Klinikka -hanke

Kuvassa Hivpointin työntekijä ottaa seksitautinäytteen nielusta. Seksitaudit tulee testata oikeasta paikasta seksitavoista riippuen.

Sivu on viimeksi tarkistettu 27.1.2022

Checkpoint Express klinikka -hankkeen (2018-2020) tarkoituksena oli luoda malli matalan kynnyksen seksuaaliterveysklinikalle, joka on erityisesti suunnattu korkeassa hiv-riskissä olevien ryhmien seksuaaliterveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Malliin sisältyi seksitautitestaus- ja seksuaalineuvontapalvelut korkeassa seksitautiriskissä oleville homo-, bi ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa sekä neuvonta, jolla pyrittiin mm. vähentämään seksitilanteisiin liittyvää päihteiden käytön haittoja (yhteistyössä Positiiviset ry:n Chemsex -hankkeen kanssa). Kohderyhmällä on korkea kynnys hakeutua julkisen terveydenhuollon palveluihin. Julkisella tai yksityisellä terveydenhuollolla ei myöskään ole riittävää erityisosaamista heidän seksuaaliterveyteensä liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. 

Seksuaalisesti aktiivisilla homo- ja bi-miehillä on korkea riski saada hiv- ja seksitautitartuntoja

Tilastojen mukaan homo- ja bi-miesten seksitautitartunnat ovat huomattavassa nousussa. Hivpointin ja Positiiviset ry:n yhdessä vuonna 2017 tekemän Seksipertti-kyselytutkimuksen mukaan yli 30% vastaajista käyttää päihteitä seksitilanteissa. Hankkeeseen sisältyi klinikkatoimintaa seksitautien (hiv, hep C, kuppa, tippuri ja klamydia) testaukseen, sekä hepatiitti A ja B rokottamista ja seksuaalineuvonnan antamista tälle kohderyhmälle. Lisäksi seksitautitestausta pilotoitiin muutamassa klinikkatestauksessa muillekin korkeassa hiv- ja seksitautiriskissä oleville. Kaksi klinikkaa järjestettiin maahan muuttaneille sekä trans- ja ei binäärisille ihmisille. 

Hanke tavoitti korkeassa seksitautien riskissä olevat seksuaalisesti aktiiviset henkilöt 

Klinikkapalveluissa kävi kolmen vuoden aikana lähes 900 testiasiakasta. Vilkkain vuosi oli 2019, jolloin noin 400 asiakasta kävi testeissä. Vuonna 2020 koronaepidemia rajoitti testaustoiminnan toteuttamista. Kolmen vuoden aikana yli 10% kävijöistä todettiin jokin seksitautitartunta. Yleisimmin kyseessä oli klamydiatartunta peräaukossa. Klamydia ja tippuri jää usein testaamatta peräaukon limakalvoilta perusterveydenhuollossa. 

Checkpoint Express klinikka -hankkeessa saatiin laaja-alaista tietoa kohderyhmän seksikäyttäytymisestä, seksuaaliterveydestä ja seksuaaliterveyspalvelujen käytöstä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää pysyvien palvelujen tuottamiseen ja näiden tärkeiden kohderyhmien seksuaaliterveyden edistämiseen uusin keinoin. Hankkeesta saatuja kokemuksia ja toimiviksi todettuja käytäntöjä myös muut toimijat voivat hyödyntää seksitautien testaamisessa.  

Klinikkatoiminta jatkuu rajoitetusti vuoden 2021 alusta lähtien uudessa Seksitautien jäljillä – hankkeessa. Lisäksi klinikkatoiminnalle pyritään hakemaan pysyvää rahoitusta. 

Lisätiedot

Sami Tuunainen, hankekoordinaattori, puhelinnumero: 040 5524089, sähköpostiosoite: sami.tuunainen(at)hivpoint.fi