13.3.2023

Vaadimme seksuaalikasvatuksen edistämistä tulevassa hallitusohjelmassa! 

Violetilla taustalla lukee Seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisoikeus. #SeKuuluuKaikille ja seksuaalioikeusverkoston logo

Vaadimme yhdessä Seksuaalioikeusverkoston kanssa, että tuleva hallitus sitoutuu seksuaalikasvatuksen edistämiseen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan seksuaalikasvatus on jokaiselle kuuluva seksuaalioikeus. Se edistää seksuaaliterveyttä, seksuaalista hyvinvointia sekä sukupuolten ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Seksuaalikasvatuksessa saatavat tiedot ja taidot ovat tärkeitä hivin ja muiden seksitautitartuntojen ehkäisyssä.

#SeKuuluuKaikille

Suomen tulevan hallituksen tulee kirjata seuraavat toimenpiteet hallitusohjelmaan:

  • Koordinoidaan seksuaalikasvatusta systemaattisesti ja laaditaan toimintaohjelma sen edistämiseksi. 
  • Varmistetaan ammattilaisten osaaminen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi. 
  • Vahvistetaan suostumuskulttuuria normitietoisella otteella koko elämänkaaren ajan. 
  • Edistetään kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kaikessa ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. 

Tarvitaan kansallinen vastuutaho ja toimintaohjelma

THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö lakkautettiin säästösyistä vuonna 2016. Lakkauttaminen on heikentänyt seksuaalikasvatuksen edistämistä. Suomeen on uudelleen asetettava kansallinen vastuutaho, jonka tehtävänä on koordinoida seksuaaliterveystyötä ja laatia toimintaohjelma tukemaan seksuaalikasvatuksen toteutumista.

Seksuaalikasvatuksen edistämiseksi opetussuunnitelmiin pitää sisällyttää ikäkausikohtaiset tavoitteet oppiainerajat ylittävään seksuaaliopetukseen, jossa sukupuolen moninaisuus ja vähemmistöryhmät huomioidaan. Tarvitaan myös riittävä rahoitus seksuaalikasvatusta edistäville kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja kohdennettua rahoitusta erityisryhmien seksuaalikasvatukseen.

Ammattilaisten osaamista vahvistettava

Seksuaalikasvatuksen laadun vaihtelu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Seksuaalikasvatus ei voi toteutua yhdenvertaisesti, jos sitä työssään toteuttavien ammattilaisten osaaminen on vaihtelevaa tai puutteellista. Varhaiskasvatuksen, opetusalan, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksiin tarvitaan pakollisia seksuaalikasvatuksen opintoja ja täydennyskoulutukseen riittävästi rahoitusta. Jokaisen toimintayksikön käytettävissä tulisi olla ammattilainen, jolla on erityiskoulutusta seksuaalikasvatuksesta.

Suostumuskulttuuria vahvistettava normitietoisella otteella

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen uuden seksuaalirikoslainsäädännön keskiössä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Sen toimeenpano vaatii asennemuutosta, johon vaikutetaan mm. seksuaalikasvatuksella. Suostumus tulee asettaa seksuaalikasvatuksen lähtökohdaksi, ja suostumuskulttuurin edistämiseksi on tehtävä viestintäkampanjoita.

Seksuaalikasvatuksen edistäminen ja sukupuolistuneen väkivallan ehkäiseminen vaatii normitietoista otetta kaikissa poikkihallinnollisissa toimissa. Tarvitaan tutkimushanke ja materiaaleja, jotka vahvistavat normitietoisuutta seksuaalikasvatuksessa.

Seksuaalikasvatusta edistettävä ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä

Kestävän kehityksen tavoitteita on mahdotonta saavuttaa, jos seksuaalioikeudet eivät toteudu. Seksuaalikasvatus on välttämätöntä seksuaalioikeuksien edistämisessä. Se on tärkeä osa Suomen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistävää ulkopolitiikkaa. On varmistettava, että Suomen kehitysyhteistyöstä kohdennetaan rahoitus kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen edistämiseen.

Seksuaalioikeusverkosto

Seksuaalioikeusverkosto on ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta ajavien suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, johon kuuluvat mm.  Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ry, Amnesty International Suomi, Plan, UN Women Suomi, Seta ja Hivpoint.

Lue verkoston hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan täältä >>

Keskustelua aiheesta löydät somesta tunnisteella #SeKuuluuKaikille 

Lue lisää seksuaalikasvatuksesta täällä >>

Lisätietoja:  

Vilma Pietilä  
Viestintä- ja vaikuttamistyön päällikkö, Hivpoint
044 544 0900 
vilma.pietila(at)hivpoint.fi 

Riikka Kaukoranta
seksuaalioikeusverkoston koordinaattori
vaikuttamistyön asiantuntija, Väestöliitto
044 577 5604
riikka.kaukoranta(at)vaestoliitto.fi