8.2.2017

Tiedote: Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jataka Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajana

Kuvaaja: Tani Simberg

Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn sekä hiv-tartunnan saaneiden hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta toimiva Hiv-säätiö valitsi vuosikokouksessaan 7.2.2017 vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen jatkamaan säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Hiv-säätiön ylläpitämä Hiv-tukikeskus muutti nimensä vuoden vaihteessa Hivpointiksi ja ottaa yhä vahvemman asiantuntijaroolin hivin ennaltaehkäisyn kehittämisessä Suomessa. Olemme aktiivisesti mukana uusien hivin ennaltaehkäisykeinojen, kuten PEP- ja PrEP-lääkitysten ja hiv-kotitestien käyttöönoton edistämisessä. Lisäksi teemme töitä sen eteen, että hivin kannalta haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät saisivat laadukkaampaa seksuaaliterveysneuvontaa ja testauspalvelut olisivat heille paremmin saatavilla. Olen otettu, että saan jatkaa tässä merkittävässä terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä, toteaa toisen hallituskautensa Hiv-säätiössä aloittanut kansanedustaja Pekonen.

Hiv-säätiön hallituksessa tehdään vahvaa yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä

Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen pitkäaikainen jäsen HUS:n Auroran infektiopoliklinikan erikoislääkäri Jussi Sutinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seta ry:n hallituksen jäsen, opiskelija Emil Bulut.

Olemme tyytyväisiä siihen, että hallituksessamme toimii Suomen parhaita hiv-asiantuntijoita muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, erikoissairaanhoidosta ja järjestökentältä. Suomessa on onnistuneesti pidetty hiv-epidemia kurissa eri sektorien, kuten poliittisten päättäjien, viranomaisten, julkisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Tämä on erityisen tärkeää jatkossakin, kun hivin ennaltaehkäisytyöhön on tulossa mukaan uusia käytäntöjä, toteaa Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Hiv-säätiö on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettamassa Suomen valtakunnallisessa hiv-asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä laatii vuoden 2017 aikana viralliset ohjeistukset, joiden mukaan Suomessa tullaan jatkossa määräämään hivin jälkiehkäisylääkitys PEP:iä ja estolääkitys PrEP:iä. Ohjeistuksissa otetaan kantaa muun muassa siihen, miten prep-estolääkitystä tullaan jatkossa käyttämään, kenelle sitä voidaan määrätä ja millä perusteella, mikä terveydenhuollon taho vastaa lääkehoidosta sekä siihen olennaisena osana kuuluvasta seurannasta ja säännöllisestä hiv-testauksesta.

Prep-lääkitys on mahdollista saada käyttöön Suomessa, kun EU-markkinoille tulee ensimmäisiä edullisia rinnakkaislääkkeitä, mahdollisesti jo tämän vuoden aikana. Prepin haittoja ja hyötyjä selvittäneet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että lääkityksen ennaltaehkäisevä teho on ohjeiden mukaan käytettynä jopa 90-prosenttinen.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Vilma Pietilä
viestintäpäällikkö
Hiv-säätiö / Hivpoint
Puh. 0400-241465
vilma.pietila@hivpoint.fi

Jukka Keronen
toiminnanjohtaja
Hiv-säätiö / Hivpoint
Puh. 040 564 8814
jukka.keronen@hivpoint.fi