27.9.2022

Kysely hivistä ja muista seksitaudeista maahan muuttaneille naisille: tulokset

Kaksi ihmistä halaa toisiaan ja hymyilee.

Hivpoint toteutti touko-kesäkuussa 2022 kyselyn maahan muuttaneille naisille, jonka avulla kartoitettiin heidän tietämystään hivistä ja muista seksitaudeista sekä niiden tarttumisesta, ehkäisystä ja testaamisesta. Tämän lisäksi selvitettiin vastaajien tietämystä hiv- lääkityksestä.  

Saatu seksuaalikasvatus sekä oma tietotaso hivistä ja muista seksitaudeista sekä niiden tarttumisesta, vaikuttavat merkittävästi mahdollisuuksiin pitää huolta omasta seksuaaliterveydestä. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Hivpointin maahan muuttaneille naisille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.   

Kyselyyn saatiin 79 vastausta. Suurin osa vastaajista oli iältään 30–39-vuotiaita. Vastaajista vain alle puolet oli käynyt joskus hiv- tai muissa seksitautitesteissä. 44 % vastaajista kertoi, ettei ollut käynyt koskaan hiv-testissä ja 43 % vastasi, ettei ollut koskaan käynyt muissa seksitautitesteissä.

79 henkilöä vastasi kyselyyn. Suurin osa vastaajista oli iältään 30–39-vuotiaita.

Kyselyssä oli tosiasiaväittämiä ja vastaaja sai valita jokaisesta väittämästä sen kohdan, joka vastaa hänen käsitystään väittämästä. Vastausvaihtoehdot olivat: Tiesin tämän jo/En ollut tästä varma/En tiennyt tätä vielä/En ymmärrä tätä/En usko tätä. 

Hiv ei voi tarttua henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä – vain 21 prosenttia vastaajista tiesi väittämän entuudestaan!

Tiedoissa hivin tarttumisesta oli isoja puutteita. Vain 21 prosenttia vastaajista tiesi, ettei hiv voi tarttua henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä. 31 prosenttia vastaajista ei tiennyt tätä ja 37 prosenttia vastaajista ei ollut varma tästä väittämästä. Kahdeksan prosenttia vastaajista ei uskonut tätä tosiasiaväittämää.

Kuvassa kerrotaan vastaukset hivin tarttumista lääkityksellä olevalta ihmiseltä koskevaan kysymykseen.
21 prosenttia vastaajista tiesi, että hiv ei tartu henkilöltä joka on toimivalla hiv-lääkityksellä.

Kysyttäessä hivin tarttumisesta äidistä lapseen oli vastaajien tietotaso melko samanlainen: 35 prosenttia vastaajista tiesi, ettei hiv ei tartu äidistä lapseen raskauden tai synnytyksen aikana, kun äiti on toimivalla hiv-lääkityksellä. Vastaavasti taas 19 prosenttia vastaajista ei tiennyt tätä ja 36 prosenttia vastaajista ei ollut tästä varma. 

Ilahduttavaa oli, että 85 prosenttia vastaajista tiesi, että ihmisen ulkonäön perusteella ei voi tietää onko hänellä hiv-tartunta ja yhtä moni vastaajista tiesi, että kondomi suojaa hiviltä ja muilta seksitaudeilta. Myös tieto hiv-lääkityksen toimivuudesta oli melko hyvällä tasolla, sillä 58 prosenttia vastaajista tiesi, että hiviin on olemassa tehokas lääkitys, joka pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä. 

Seksitautitesti tulee ottaa seksitavan mukaan – tätä ei vielä tiedetä! 

51 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että seksitautitesteissä klamydia- ja tippurinäytteet otetaan seksitavan mukaan joko virtsasta tai tikkunäytteellä peräaukosta tai nielusta, ja 30 prosenttia vastaajista ei ollut tästä varma. Tieto siitä, kuinka seksitaudit testataan oikein, on erittäin tärkeää, jotta seksitautitestit tulee otettua oikein ja hoidettua asianmukaisesti.  

Sen sijaan 68 prosenttia vastaajista tiesi, että hiv ja muut seksitaudit voivat olla oireettomia.  

Hiv- ja seksitautitesteihin tulee päästä anonyymisti ja ilman ajanvarausta 

Kyselyssä kartoitettiin edellä mainittujen asioiden lisäksi myös, mitkä asiat ovat vastaajalle tärkeitä, kun hän ajattelee hiv- ja muihin seksitautitesteihin hakeutumista. Tärkeimpänä tekijänä esille nousi se, että on tärkeää, että testauksen yhteydessä on mahdollista keskustella aiheesta ammattilaisen kanssa. Vastaajat pitivät tärkeänä myös mahdollisuutta asioida haluamallaan kielellä ja se että hiv- ja muihin seksitautitesteihin pääsee ilman ajanvarausta ja anonyymisti.  

Hivpointin testauspalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin Helsingissä 

Hivpointin Checkpoint hiv-pikatestauspalvelu on auki maanantaisin klo 12–16 ja torstaisin klo 14–18 osoitteessa Hermannin rantatie 2 B, Helsinki.  Testaus on anonyymia ja maksutonta. Hiv-pikatesti tehdään ottamalla pieni pisara verta sormen päästä. Tuloksen saa 60 sekunnissa.   

Testauksen yhteydessä on mahdollista keskustella luottamuksellisesti seksuaaliterveyteen liittyvistä teemoista ammattilaisen kanssa.  Hivpointin testauspalveluiden työntekijöillä vuosien kokemus sensitiivisestä työskentelystä seksuaaliterveyden parissa ja he ovat koulutettuja seksuaalineuvojia.  

Testauspalvelut toteutetaan suomeksi ja englanniksi ja lisäksi käytettävissä on asiakkaalle maksuton puhelintulkkaus eri kielillä. Lue lisää Checkpoint-pikatestauspalvelusta täältä >>