20.1.2019

Kirkon rooli seksuaalikasvattajana herättää keskustelua

Uunituore Seksuaalikasvattajan käsikirja herätti antoisia keskusteluja seksuaalikasvatuksesta ja sen merkityksestä nuorten hyvinvoinnille Kirkon kasvatuksen päivillä 8.-9.1.2019. Kirkon rooli seksuaalikasvattajana pohditutti ja seksuaalikasvatuksesta toivottiin lisää tietoa ja koulutusta.

Seurakunnat tavoittavat paljon lapsia ja nuoria toimintansa kautta. Merkittävä kasvatustilanne nuorten parissa on rippikoulu, joka tavoittaa Suomessa yli 80 % ikäluokan nuorista. Rippikoulu on merkittävä tilaisuus seksuaalikasvatukselle, kun käsitellään ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia. Rippikoulusuunnitelmaan kuuluu seksuaalisuuden, ihmissuhteiden ja sukupuoli-identiteetin käsittely, mutta käsittelytavat vaihtelevat, eikä yhteistä seksuaalikasvatusmateriaalia Kirkossa vielä ole. Seksuaalikasvatuksen haasteena on se, että kirkon sisäiset kannat seksuaalisuuteen ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen vaihtelevat suuresti.

Suuri osa kirkon nuorisotyöntekijöistä toivoo, että seksuaalisuudesta voidaan puhua nuorten kanssa hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Päämääränä tulee olla, että nuoret kokevat tulevansa hyväksytyksi sellaisina kuin ovat. Erityisesti rippikouluissa työskentelevät papit ja nuorisotyöntekijät kaipasivat lisää koulutusta ja uusia toimintatapoja seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden parempaan huomioimiseen.

Tapahtumassa esiteltiin Hivpointin nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattua uutta Seksuaalikasvattajan käsikirjaa, joka tarjoaa näkökulmillaan ja harjoituksillaan tukea nuorten moninaisuuden huomioimiseen seksuaalikasvatuksessa. Seksuaalikasvattajan käsikirja tuo tietoa seksuaalikasvatuksesta jokaisen nuorten parissa työskentelevän ammattilaisen saataville. Seksuaalikasvatus oli myös osana Kirkon kasvatuksen päivien ohjelmaa.

Keskustelu seksuaalikasvatuksesta on kirkon sisällä selkeästi avattu. Kirkolla ja rippukoululla on mahdollisuus hienoon ja antoisaan seksuaalikasvatustyöhön ja olemme valmiita osoittamaan tukemme ja antamaan työkaluja nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Teksti: Hivpointin seksuaalikasvatuksen asiantuntijat Anni Susineva & Maria Oinonen.