20.11.2023

Kaikki hyvinvointialueet ovat mukana eurooppalaisella testausviikolla

Miesoletettu henkilö katsoo ylöspäin mietteliäänä.

Eurooppalaista hiv-testausviikkoa vietetään 20–27.11. Viikon aikana Euroopan eri maissa keskitytään tarjoamaan asiakkaille tehostetusti hiv-testejä ja muita seksitautitestejä. Tänä syksynä Hivpointin järjestämä hiv-testausviikon kampanja jatkaa suosiotaan. Kampanjaan osallistuu mahtavat 150 terveysalan toimipistettä kaikilta hyvinvointialueilta ja mukana on useita uusia testausviikkoon osallistuvia yksiköitä! Antoisaa testausviikkoa kaikille.

Testausviikkoon osallistutaan ottamalla seksuaaliterveys aktiivisesti puheeksi asiakkaiden kanssa ja ehdottamalla hiv-testissä ja muissa seksitautitesteissä käymistä.

“Uskon, että työpaikalla puhutaan nyt avoimemmin mm. seksitaudeista.” 

Aiemmin testausviikkoon osallistuneen ammattilaisen palaute

Tiedon jakaminen myös kollegojen keskuudessa toteutuu Euroopan laajuisesti ja edistää seksuaaliterveyden huomioimista hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Suomessa haasteena ovat myöhään todetut hiv-tartunnat 

Testausviikon yksi tärkeä tavoite on lisätä tietoisuutta hiv-testauksen tärkeydestä ja varhain aloitetun lääkehoidon merkityksestä. Jotta hiv-tartunnan saanut voi aloittaa lääkityksen, tartunta on todettava hiv-testillä. Suomessa arvellaan olevan useita satoja diagnosoimattomia hiv-tartuntoja. Suomessa hiv-hoidon haasteena on se, että merkittävä osa uusista hiv-tartunnoista todetaan vasta useampi vuosi tartunnan saamisesta. Silloin hiv on jo edennyt pitkälle tai jopa aids-vaiheeseen. Viiveellä todettu hiv-tartunta heikentää hiv-positiivisen henkilön ennustetta pitkällä aikavälillä, mahdollistaa tartuntojen leviämistä sekä aiheuttaa kalliita, pitkiä erikoissairaanhoidon jaksoja. 

Varhainen hiv-diagnoosi mahdollistaa hoidon aloituksen ajoissa ja lääkityksen avulla hiv-tartunnan saanut henkilö voi elää terveenä. Lääkitys pysäyttää viruksen etenemisen elimistössä ja estää myös viruksen tarttumisen eteenpäin suojaamattoman seksin välityksellä.

Tippuri- ja kuppatartuntojen määrä kasvaa huolestuttavalla tahdilla, testaus on entistä tärkeämpää 

Kaikkien seksitautitartuntojen lisääntymiseen tulee reagoida tehostamalla testausta erityisesti perusterveydenhuollossa. Tartuntojen varhainen diagnosointi ehkäisee jatkotartuntoja tehokkaasti ja on keskeisin keino pysäyttää seksitautitartuntojen määrän kasvu. 

Tippuritartuntojen voimakas kasvu on poikkeuksellista ja erittäin huolestuttavaa.  Vuonna 2022 etenkin kuppa- ja tippuritartuntoja todettiin jopa puolet enemmän kuin yleensä vuosittain.  Nousua on edelleen näkyvissä, etenkin tippurin osalta. Tippuria todettiin viime vuonna 956 tartuntaa, mikä on 90 % enemmän kuin edeltävänä vuonna 2021. Tämän vuoden tilastoissa on ilmoitettu lokakuun loppuun mennessä jo 1025 tapausta. 

Myös kuppatartunnoissa on nähtävissä nousua. Vuonna 2022 todettiin 389 kuppatartuntaa. Määrä oli yli kaksi kertaa suurempi kuin edeltävänä vuonna. Mielikuvat kuppatartunnoista on totuttu yhdistämään matkailuun, mutta usein kupan saa seksin välityksellä Suomessa. Osa tilastoiduista tartunnoista on vanhoja hoidettuja tartuntoja, joista on jäänyt serologinen arpi.  

Terveysalan ammattilainen on seksuaaliterveyden edistäjä  

Seksitauteihin liittyy edelleen usein häpeää, joka voi olla este testeihin hakeutumiselle. Usein seksi käsitetään yhdynnäksi, mutta asiakkaan seksitapa on voinut olla suuseksi tai anaaliyhdyntä, mikä vaikuttaa olennaisesti siihen, mitä ja miten testataan. Terveysalan ammattilainen voi omalla suhtautumisellaan auttaa asiakasta pääsemään yli mahdollisesta seksitauteihin liittyvästä häpeän tunteesta.  

Seksistä puhuminen voi jo yksistään aiheuttaa häpeää asiakkaalle ja sitä voi edelleen lisätä esimerkiksi eri kulttuuritaustasta johtuvat tekijät, puutteellinen kielitaito tai seksuaalinen suuntautuminen. Ammattilainen voi poistaa stigmaa normalisoimalla testeihin hakeutumista ja antamalla oikeaa ajantasaista tietoa taudeista. 

“Asiakasta auttaa, kun ammattilainen esittää muutamia yksinkertaisia kysymyksiä, jotka antavat asiakkaalle luvan kertoa mitä on tapahtunut ja millaisia seksitautiriskejä asiakkaan seksitapoihin liittyy”, neuvoo Hivpointin asiantuntija Sanna Salo. 

Keskustelunavaukseen riittävät yksinkertaiset kysymykset, kuten ”Milloin olet viimeksi käynyt hiv-testissä ja muissa seksitautitesteissä?”  Voi olla tarpeen myös perustella kysymyksiä: “Kysyn seuraavaksi seksitapoihin liittyviä kysymyksiä, jotta saat tarvittavat testit”.  

“Keskustelun avulla voi auttaa asiakasta pitämään vielä parempaa huolta seksuaaliterveydestään neuvomalla juuri hänelle sopivista erilaisista seksitautien ennaltaehkäisykeinoista”, Sanna Salo kertoo. 

>>Täältä löydät lisää vinkkejä hiv-testin luontevaan puheeksi ottamiseen.

>> Täältä löydät lisää vinkkejä seksuaaliterveyden ja seksitapojen puheeksi ottamiseen asiakkaan kanssa.

Testaukseen liittyvällä neuvonnalla voidaan ehkäistä seksitautien tarttumista myös jatkossa. Testaus on yksilön terveyteen vaikuttamisen lisäksi myös taloudellisesti tehokkain ennaltaehkäisyn keino!