19.3.2024

Hoitoa, tukea ja turvaa – Турбота, підтримка та безпека!

Sohvalla istuu Hivpointin hankekoordinaattori Niina Laaksonen iloisesti hymyillen koiriensa Sidin ja Jäggerin kanssa.

Suomessa asuvien hiv-tartunnan saaneiden ukrainalaisten hyvinvointia edistämässä

Hivpointissa hankekoordinaattori Niina Laaksonen on juuri käynnistänyt helmikuussa uuden STEA-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa palveluita hiv-tartunnan saaneille Suomessa asuville ukrainalaisille sekä vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamista hiv-tartunnan saaneiden hoitoonohjauksessa ja hoitopolulla. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen infektiopoliklinikoiden, vastaanottokeskusten ja Migrin kanssa.

Ihmisillä, joilla on hiv-tartunta, voi olla hyvin voimakasta sisäistettyä stigmaa, häpeää ja syyllisyyttä liittyen tartuntaan, mikä vaikuttaa suuresti henkilön elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Tämä usein vaikeuttaa myös hoitoon hakeutumista. Tartunnan saaneilla saattaa olla pelko siitä, että hiv-tartunta vaikuttaisi työhön, opiskeluun tai oleskelulupaan. Myös puutteelliset tiedot suomen terveydenhuollosta, erot käytännöissä Suomen ja Ukrainan välillä sekä kielitaito vaikeuttavat hoitoon hakeutumista.

”Olen erittäin iloinen siitä, että me Hivpointissa voimme hankkeen myötä tukea hiv-tartunnan saaneita ukrainalaisia Suomessa jatkossa vahvemmin. Hivin esiintyvyys Ukrainassa on Euroopan korkeimpia ja sota on vaikeuttanut hiv-tartunnan saaneiden tilannetta Ukrainassa aiheuttaen mm. ongelmia hiv-lääkkeiden saatavuuteen. Sodan pitkittyessä Ukrainasta tulleiden hiv- tartunnan saaneiden tilanne vaikeutuu ja he tarvitsevat tukea ja nopeaa hoitoon ohjausta.”

Hankekoordinaattori Niina Laaksonen

Hankkeessa tavoitellaan sujuvuutta hoitoonohjauksessa

Hankkeen tavoitteena on vastata edellä mainittuihin haasteisiin ja poistaa esteitä hoitoon hakeutumisessa ja luoda tartunnan saaneille toimiva ja selkeä hoitopolku hiv-hoitoon. Hankkeen aikana kehitämme terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia hoitoon ohjauksessa esimerkiksi koulutusten ja materiaalien avulla.

Hankkeen erityispiirteenä on, että vertaistukiryhmä- ja leiritoiminta toteutetaan eläinavusteisesti

Yhtä tärkeänä tavoitteena hankkeessa on luoda ja mahdollistaa yksilö- ja vertaistuki Ukrainasta tulleille ihmisille, joilla on hiv-tartunta. Hankkeen erityispiirteenä on, että vertaistukiryhmä- ja leiritoiminta toteutetaan eläinavusteisesti. Eläinavusteinen toiminta parantaa ihmisten sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia ja parantaa siten elämänlaatua. Hoitotyöhön liittyvissä tutkimuksissa eläinavusteinen toiminta myös vähentää masennusta ja ahdistusta sekä parantaa hoitoon sitoutumista.

”Eläinavusteinen työskentely avaa uusia mahdollisuuksia hivin ja siihen liittyvän stigman käsittelyyn. Jo pelkkä eläimen läsnäolo ja kosketus usein rauhoittaa ja antaa tukea ja turvaa. Eläin hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, ilman mitään ennakkoluuloja, ja vuorovaikutus on aitoa.”

Niina Laaksonen

Hankkeessa tullaan ryhmä- ja leiritoiminnassa työskentelemään yhdessä muun muassa koirien ja aasien kanssa! Seuraathan Hivpointin sosiaalisen median kanavia, niin saat nähdä ihanat eläimet toiminnassa.

Artikkelin kuvassa hankekoordinaattori Niina Laaksonen on tuonut koiransa Jäggerin ja Sidin tutustumaan Hivpointin toimitiloihin Kalasatamaan ja tervehtimään toimiston työtekijöitä.

Haluatko lisätietoja hankkeesta?

Hankekoordinaattori

Niina Laaksonen
terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja, eläintenkouluttaja
040 778 9881
niina.laaksonen@hivpoint.fi