29.5.2023

Hiv-epidemia käynnissä pistämällä aineita käyttävien keskuudessa ­– hiv-testausta pitää tehostaa!

Harmaa tausta, lääkepillereistä muodostettu sana HELP, huumeruisku, Hivpointin logo

Vuosina 2020–2023 pääkaupunkiseudulla on todettu useita kymmeniä hiv-tartuntoja pistämällä aineita käyttävillä henkilöillä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edeltävän seitsemän vuoden aikana tartuntoja todettiin vain kuusi. Hiv-tartunnat on löydetty varhaisessa vaiheessa, mikä viittaa käynnissä olevaan epidemiaan. Hiv-infektion alkuvaiheessa virusmäärät ovat usein korkealla ja jatkotartuntojen riski kasvaa. Samaan aikaan aineita pistämällä käyttävien matalan kynnyksen terveysneuvontapalveluissa hiv-testausmäärät ovat merkittävästi pienentyneet.

Asiantuntijoiden mukaan kohderyhmää ei testata tällä hetkellä tarpeeksi, jotta tietäisimme, mikä hiv-tilanne todellisuudessa on. Hiv-testaus on ainoa keino todeta uudet hiv-tartunnat, saada tartunnan saaneet hoidon piiriin ja pysäyttää tartuntojen leviäminen.

Hiv-testaus on jäänyt muiden haasteiden jalkoihin

Huumeidenkäyttäjillä on suuri riski sairastua tartuntatauteihin, kuten hiviin ja hepatiitteihin. Krooniset infektiot heikentävät terveyttä ja elämänlaatua merkittävästi ja hoitamattomina voivat olla hengenvaarallisia. 2000-luvun alussa hiv levisi aineita pistämällä käyttävien keskuudessa pääkaupunkiseudulla ja tartuntoja todettiin muutaman vuoden sisällä n. 250. Tilanne saatiin hallintaan perustamalla matalan kynnyksen palvelupisteitä, lisäämällä hiv-testausta ja huolehtimalla hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien hiv-lääkehoidon toteutumisesta.

20 vuodessa toimintaympäristö on muuttunut. Huumeiden käyttö ja siihen liittyvät haitat, kuten syrjäytyminen, ovat lisääntyneet, käyttäjien kulttuuriset taustat moninaistuneet ja palvelurakenne muuttunut. Pitkään kestänyt vakaa hiv-tilanne pistämällä aineita käyttävien keskuudessa on vaikuttanut siihen, että päihteiden käyttäjien palveluissa hiv-testaus on jäänyt muiden haasteiden jalkoihin. Tehokas tapa reagoida tartuntamäärän kasvuun ja estää tilanteen kehittyminen vaikeasti hallittavaksi epidemiaksi on panostaa ennaltaehkäisyyn ja tehostaa hiv-testausta jo olemassa olevissa palveluissa.

Hiv-testausta pitää toteuttaa siellä, missä hiv-riskissä olevat asiakkaat viettävät aikaa, kuten esimerkiksi asumisyksiköissä. Testausmäärien lisäämiseksi tarvitaan lisää resursseja, uusia käytäntöjä ja lisää hiv-ennaltaehkäisyn koulutusta yksiköiden työntekijöille.

Jenny Tigerstedt, ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö, Hivpoint

Hiv-testausta tulee tehostaa pistämällä aineita käyttäville suunnatuissa palveluissa

Hivpoint ja A-klinikkasäätiö ovat hakemassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoitusta yhteiseen hankkeeseen, jossa on tarkoitus reagoida tilanteeseen ja kehittää pistämällä aineita käyttävien hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä tehostava toimintamalli. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten päihteidenkäyttäjille palveluita tuottavat toimijat pystyvät osana omaa palvelurakennettaan toteuttamaan hivin ennaltaehkäisytyötä, tehostamaan hiv-testausta ja edesauttamaan, että meneillään oleva hiv-epidemia saadaan pysäytettyä. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut useita eri matalan kynnyksen terveysneuvontapisteitä ja päihteidenkäyttäjien asumisyksiköitä sekä liikkuvaa työtä tekevä Katuklinikka. STEA tekee päätöksen hankerahoituksen myöntämisestä joulukuussa 2023.

Toivomme, että hankerahoituksen turvin pääsemme kehittämään yhdessä asiantuntevien ja innovatiivisten päihdetyön ammattilaisten kanssa uusia ratkaisuja hiv-testaustoiminnan tehostamiseksi.

Jenny Tigerstedt, ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö, Hivpoint

HUS:n tiedote 19.11.2021: Uusia hiv-tartuntoja nuorilla, jotka käyttävät huumeita pistämällä

Miten hiv-testiin pääsee?

Lue lisää täältä >>