20.5.2019

Esittelyssä Hivpointin uusi Terveyskaveri-toiminta

Hivpointissa käynnistyi tammikuussa 2019 uusi Terveyskaveri-toiminta! Toiminnan ajatuksena on löytää motivoituneita ja innostuneita ihmisiä Hivpointin lähettiläiksi. Terveyskaverit vievät omiin yhteisöihinsä tietoa ja taitoa seksuaaliterveydestä ja seksuaalisuudesta työpajojen muodossa. 

Terveyskaveri-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa hivistä ja seksuaaliterveydestä yhteisöissä, joita emme Hivpointissa muuten tällä hetkellä tavoita. Seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet voivat olla aiheita, joista on vaikea puhua avoimesti. Seksuaaliterveyden lähettiläämme yhteisöjen sisällä ovat upea mahdollisuus lisätä tietoisuutta turvallisesta seksistä, Hivpointista sekä palveluistamme.  

Valitsimme Terveyskaveri-toimintaan mukaan neljä henkilöä, jotka tulevat erilaisista taustoista ja yhteisöistä. Maaliskuussa pidimme kahden päivän pituisen koulutuksen, jolloin harjoittelimme muun muassa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä puhumista sekä kävimme läpi erilaisia työkaluja ja koulutusmetodeja, joita terveyskaverit voivat käyttää omissa työpajoissaan. Koko koulutuksen aikana tärkeinä teemoina mukana kulkivat kulttuurisen ja seksuaalisen moninaisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen. 

Terveyskaverit ovat itse suunnitelleet työpajansa ja järjestävät ne pääkaupunkiseudulla toukokuun ja marraskuun välisenä aikana. Terveyskavereilla on innostavia ja monimuotoisia suunnitelmia työpajojen järjestämiseen, jotkut yhdistävät ne jopa jo olemassa oleviin tapahtumiin! Esimerkkinä tästä on muun muassa Story Sharing –kahvilat, jonne terveyskaverimme osallistuvat jakaen siten tietoa osallistujille hivin ja muiden seksitautien testausmahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla. Terveyskaverit pitävät työpajoja myös kirjastoissa ja muissa kaikille avoimissa tiloissa. Työpajat sisältävät hiv- ja seksitauti-infojen lisäksi kondomin käytön opettelua sekä tietoa ja tukea siihen kuinka omaan seksuaalisuuteen voi tutustua. Terveyskaverit hyödyntävät työpajoissaan luovia opetusmenetelmiä kuten osallistavia pelejä ja tietovisoja, vapaata keskustelua sekä Hivpointin videoita. 

Työpajat ovat pääosin suunnattu maahan muuttaneille, jotka tulevat Etelä-Aasiasta, Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Osa työpajoista on suunnattu vain miehille tai naisille, mutta suurin osa työpajoista on avoinna kaikille taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Jotta tavoittaisimme ihmisiä, joita Hivpoint ei suomeksi puhuttaessa tavoita, pidetään osa työpajoista muilla kielillä kuten nepaliksi tai arabiaksi. 

Odotamme innolla toiminnan käynnistymistä – muutama työpaja on jo pidetty ja niiden perusteella voidaan sanoa, että tähän mennessä Terveyskaveri-toiminta on ollut menestys!