Vertaistukiryhmätoiminta

Monta ihmistä pitää käsiä puun rungon päällä.

Sivu on viimeksi tarkistettu 15.2.2024

Vertaistukiryhmätoiminta hiv-tartunnan saaneille

Hivpoint järjestää vuosittain noin neljä ryhmätapaamista maahan muuttaneille hiv-tartunnan saaneille. Tapaamisissa käsitellään luottamuksellisesti hiv-tartuntaan liittyviä kysymyksiä sekä erilaisia hyvinvointiin, terveyteen ja perhesuhteisiin liittyviä teemoja ryhmästä nousevien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vertaistukiryhmä on kaikille avoin riippumatta uskonto- tai kulttuuritaustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai maassaolon statuksesta. Ryhmä kokoontuu pääkaupunkiseudulla.

Vertaistukiryhmän seuraavat tapaamiset

  • Seuraava tapaaminen julkaistaan myöhemmin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tapaamisiin, ole yhteydessä Batuloon: batulo.essak(at)hivpoint.fi, 040 778 9861

Positiiviset ry:n vertaistukiryhmät

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö. Positiiviset ry:n vertaistukiryhmät tarjoavat voimaannuttavaa vertaistukea hiv-tartunnan saaneille ja vertaisten tapaamista eri elämäntilanteissa. Ryhmissä voi jakaa kokemuksia, tunteita ja selviytymiskeinoja toisten hiv-tartunnan saaneiden ja/tai heidän läheistensä kanssa. Positiiviset ry:ssä kokoontuvat vertaisryhmät ovat avoimia ryhmiä ja niitä kokoontuu eri paikkakunnilla ja tietyille kohderyhmille suunnattuna. Lue lisää vertaisryhmistä sekä ajankohtaisia uutisia vertaistoiminnasta Positiiviset ry:n sivuilta.